Forse groeicijfers maken Duitsland mekka voor investeerders

2016 was opnieuw een jaar van forse economische groei in Duitsland. Deze ook 2017 stabiele markt is een reden om eens nadrukkelijk over een Duitse vestiging na te denken

Forse groeicijfers maken Duitsland mekka voor investeerders

Een forse binnenlandse consumptie is debet aan de forse groei van de Duitse economie in 2016. Het Statistische Bundesamt deelde in januari mee dat het BNP in Duitsland verleden jaar met 1,9 % is gegroeid en hierdoor de hoogste score sinds 2011 heeft bereikt.

De jaren 2010 (plus 4,1%) en 2011 (plus 3,7%) waren gekenmerkt door  een aanzienlijk forsere groei, maar gedurende de jaren die hierop volgden had ook Duitsland te kampen met de recessie als gevolg van de globale crisis van 2009.

Zoals vermeld is deze schwung vooral te danken aan de consumptie van huishoudens en de overheid. De Duitse consument gaf gemiddeld 2% meer uit dan in het jaar ervoor. De alsmaar groeiende werkgelegenheid, stijgende lonen en goedkoop tanken en stoken alsmede de geringe inflatie joegen de koopkracht aan. Maar ook de overheid toonde zich niet scheutig en gaf 2016 royale 4,2% meer uit, onder meer voor de huisvesting en integratieprograma’s van vluchtelingen.

Succesvol zakendoen in Duitsland

De boodschap is duidelijk, de Duitse markt is booming. Daar moet wel handel inzitten voor Nederlandse bedrijven. De vraag is, hoe bereik je deze markt? Allereerst door als Nederlandse ondernemer alle drempels uit de weg te ruimen, die een Duitse afnemer ervan zouden kunnen weerhouden met u zaken te doen. Wie nog twijfelt, of het handiger is de Duitse markt middels een besloten vennootschap (GmbH) dan wel door een filiaal van een Nederlandse BV te bewerken, doet er goed aan voor de eerste optie te kiezen. Nog steeds is het zo, dat Duitsers het liefst zaken doen met Duitse bedrijven. De achtergrond van deze stelling is dat je het een klant zo gemakkelijk mogelijk moet maken, als je succesvol zaken wilt doen.

Reden genoeg dus om over een Duitse vestiging na te denken. Wel is het zaak, alvorens met een GmbH op de Duitse markt actief te worden, ter zake kundige adviseurs te raadplegen omtrent het oprichten van een vestiging in Duitsland, de kosten van een dergelijke stap, de gevolgen voor gedetacheerde werknemers, maar ook over de fiscale gevolgen en de uitgangspunten bij het incasseren van vorderingen.

Heeft u vragen over zakendoen en/of het oprichten van een vestiging in Duitsland, neem dan contact op met Alexander Crämer.

  • gepubliceerd : Freitag, 03 Februar 2017