Wie is wanneer in welke mate tekeningsbevoegd in zakenbrieven…

Wie Duitse zakenbrieven met “im Auftrag” (i.A.) of “in Vertretung” (i.V.) ondertekent moet goed op de hoogte zijn van de mogelijke juridische consequenties ervan

Wie is wanneer in welke mate tekeningsbevoegd in zakenbrieven…

In de handelscorrespondentie kan iedereen zich laten vertegenwoordigen. Dat is ook in het Duitse bedrijfsleven een heel normale gang van zaken.

De afkortingen, die in Duitse zakenbrieven vaak voorkomen, zijn i.A. voor “im Auftrag” (in opdracht van) of i.V. voor “in Vertretung” (waarnemend of in vertegenwoordiging van). Maar wie met i.A. of i.V. zakenbrieven tekent dan wel laat tekenen, moet wel de mogelijke juridische consequenties hiervan goed in de gaten houden.

Met de handtekening onder een zakenbrief is de inhoud ervan juridisch bindend. Daarom is het van groot belang dat de ontvanger meteen weet, over welke volmachten de ondertekenaar beschikt in het bedrijf van zijn zakenrelatie. Indien afkortingen zoals de boven genoemde achterwege blijven in een schrijven, kan dit verreikende gevolgen hebben.

Onvoordelige transactie? Pech!

De ontvanger van de brief gaat er immers terecht van uit, dat de ondertekenaar hiertoe bevoegd is. Mocht dit niet het geval zijn, is de brief evengoed juridisch bindend. Een wetsparagraaf bepaalt bijvoorbeeld dat diegene die in vaste dienst bij een winkelbedrijf werkzaam is bevoegd is tot het verkopen van goederen, die in het bedrijf in kwestie gebruikelijk over de toonbank gaan. Ook de verkoopruimte van een autodealer is in zoverre niets anders dan een winkel. Als de koper van een auto zijn aanschaf ongedaan wil maken door de bewering dat de verkoper zijn handtekening niet heeft voorzien van het toevoegsel i.V, loopt dit stuk op de bovengenoemde wettelijke regeling.

Aan de andere kant is de dealer aan de uitlatingen en ondertekeningen van zijn “winkelpersoneel” ook dan gebonden, als de verkoper deze schriftelijke uitlatingen volgens de geldende bedrijfsinterne regels helmaal niet had mogen doen. Een voor de dealer onvoordelige transactie kan dan ook niet teruggedraaid worden met het argument, dat de verkoper niet bevoegd was de deal af te sluiten.

Of neem bijvoorbeeld de leerjongen in een bedrijf. Die is per definitie niet bevoegd, zelfstandig bestellingen te doen. Toch geeft de jonge man bij een vakhandel voor kantoorbenodigdheden een bestelling op, te weten 10.000 stuks DIN-A3-enveloppen in plaats van de eigenlijk benodigde 1.000 stuks. Hij ondertekent de bestelling met i.A. en zijn naam. Voor de klant is door het toevoegsel i.A. glashelder dat de leerjongen bevoegd is te bestellen. Het bedrijf moet voor de kosten van de bestelde enveloppen opkomen.

Heeft u vragen over contractrecht of Algemene Voorwaarden in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock

 

  • gepubliceerd : Freitag, 05 August 2016