Werken aan een betere beheersing van de Duitse taal en cultuur

Uitkomst van een enquête: Naast een matige mondelinge beheersing van het Duits zien ondernemers tekorten t.a.v. van de schriftelijke correspondentie met Duitse zakenpartners

Werken aan een betere beheersing van de Duitse taal en cultuur

Veel ondernemers in de Achterhoek ervaren een nijpend tekort aan beheersing van de Duitse taal en cultuur. Aldus de uitkomst van een recente enquête, georganiseerd door VNO-NCW Achterhoek, Achterhoek 2020, POA Achterhoek en enkele andere regionale organisaties.

Medio januari hadden de initiatiefnemers per email een vragenlijst verstuurd omtrent het onderwerp “Duitse taal en de economische ontwikkeling van de regio Achterhoek”. Op deze manier hoopten zij meer zicht te krijgen op het belang dat ondernemers en zorg- en welzijnsorganisaties hechten aan een goede beheersing van het Duits en in de mate waarin ondernemers/instellingen knelpunten ervaren met betrekking tot dit onderwerp.

Struikelblok: schriftelijke correspondentie

De uitkomst stemt niet bepaald optimistisch. Meer dan de helft van de respondenten ervaart met betrekking tot dit onderwerp een tekort en is van mening dat een betere beheersing van de Duitse taal en cultuur kan leiden tot directe omzetverhoging. Knelpunten ervaren velen bijvoorbeeld bij telefonisch contact met Duitse klanten en bezoekers, bij binnen- en buitendienstmedewerkers/frontoffice medewerkers, maar ook bij contacten van technisch personeel. Naast onvoldoende mondelinge beheersing van het Duits zien ondernemers en instellingen ook dramatische tekorten ten aanzien van de schriftelijke correspondentie met Duitse zakenpartners. En, het zal nauwelijks verbazen, met name bij jongere werknemers wordt een gebrek aan kennis van de Duitse taal en cultuur geconstateerd.

Scholen doen te weinig aan het vak Duits

Volgens de onderzoekers zijn de respondenten van mening dat scholen het belang van de keuze van Duits onvoldoende onderstrepen. En in de gevallen dat leerlingen dan toch kiezen voor het vak Duits is het maximaal te behalen niveau te laag. Zij vrezen dat leerlingen, die met onvoldoende kennis van de Duitse taal en cultuur de middelbare school verlaten, deze achterstand nooit meer in zullen halen en adviseren derhalve, om het vak Duitse voor leerlingen in de Achterhoek verplicht te stellen.

Taalinstituten geven aan dat ondernemers en instellingen hele specifieke scholingsbehoeften hebben als het gaat om betere beheersing van de Duitse taal en cultuur. Met name aan een specifiek jargon (b.v. technisch jargon), aan grammatica, handelscorrespondentie of salesgerichte kennis van de Duitse taal.

  • gepubliceerd : Montag, 09 Mai 2016