Voorzie een document altijd van een onderscheidbare handtekening

In Duitsland moeten stukken vaak in het origineel worden verstuurd, en wel voorzien van een (min of meer) leesbare handtekening van de juiste persoon

Voorzie een document altijd van een onderscheidbare handtekening

De manier waarop Nederlanders soms documenten tekenen, zorgt bij Duitse instanties en zakenpartners wel eens voor irritatie. In Duitsland is het namelijk vaak noodzakelijk dat van bepaalde stukken het origineel wordt overhandigd, en wel voorzien van de handtekening van een bevoegd persoon. Met name als het gaat om de opzegging van een werknemer.

In dit geval moet een schriftelijke opzegging naar de persoon in kwestie worden gestuurd, dus geen e-mail, geen fax, en ook geen scan van een brief met handtekening als PDF-bijlage per e-mail verstuurd.

Een simpele paraaf is meestal niet voldoende. De originele brief moet de handtekening dragen van de bevoegde persoon in het bedrijf, dus bij voorkeur de Geschäftsführer. En die moet gewoon een pen ter hand nemen en zijn handtekening onder de tekst zetten. Deze handtekening hoeft niet per se leesbaar te zijn. Maar wel onderscheidbaar. Uiteindelijk moet een rechter bepalen of het een handtekening is of niet. Ons advies luidt daarom als volgt: voorzie het origineel van een document altijd van een handtekening die min of meer leesbaar is en zet er voor alle zekerheid in blokletters uw naam eronder.

Lars Wemmers

  • gepubliceerd : Donnerstag, 04 Februar 2016