Voordelen van thuis werken zijn nog onvoldoende onderkend

Volgens recent onderzoek van het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) loopt Duitsland wat “Heimarbeit” betreft vergeleken met andere landen in Europa achterop

Voordelen van thuis werken zijn nog onvoldoende onderkend

Een groeiend aantal Duitse werknemers zou graag meer thuis aan de slag voor de baas, maar de meeste werkgevers bij de oosterburen voelen hier niets voor. 

 

Volgens recent onderzoek van het Deutsche Institut für Wirtschafts-forschung (DIW) loopt Duitsland wat dit betreft vergeleken met andere Europese landen een flink stuk achterop. Terwijl werknemers in Nederland sinds juli 2015 een wettige aanspraak hebben op werken vanuit een home office, komt "Heimarbeit" in Duitsland slechts sporadisch voor, aldus begin februari van dit jaar de "Süddeutsche Zeitung", die de actuele cijfers van het DIW citeert.

Duidelijk hoger dan in Duitsland ligt volgens de kwaliteitskrant ook het percentage thuiswerkers in Frankrijk en Groot-Britannie. In Zweden werkt 25% van de werknemers somtijds of doorgaans vanuit een home office. In Duitsland werken volgens de onderzoekers van het DIW momenteel 12%  van de werknemers vaak of incidenteel thuis. Van de door het DIW geênqueteerde werknemers gaven echter 40% te kennen, dat bij hun specifieke werkzaamheden thuiswerk zonder meer mogelijk zou zijn. Slechts een derde wees thuiswerk af. Volgens de berekeningen van het onderzoeksteam zou het aandeel “Heimarbeiter” in Duitsland gemakkelijk boven de 30% kunnen liggen.

Werktevredenheid

Vooral bij banken, verzekeringen en beleidsinstellingen is de discrepantie tussen de wens naar en toestemming voor thuiswerk opvallend. In deze branches zijn volgens de arbeidsmarktexperts van het DIW opvallend veel “beleidsmatige dinosauriërs” als personeelschefs actief. Met name hoog opgeleid en leidinggevend personeel alsmede ambtenaren in de hogere gelederen behoren tot de groep, die zonder meer vanuit een home office zou kunnen werken. Maar veel werkgevers hebben hier bezwaar tegen. Zij hebben volgens de DIW-experts nog niet onderkend, dat medewerkers die hun prestatie ook thuis kunnen leveren, een grotere mate van werktevredenheid aan de dag leggen” en zelfs onbetaalde overuren op de koop toe nemen.      

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

 

  • gepubliceerd : Freitag, 04 März 2016