Tol light na Nederlandse en Duitse protesten in de grensregio

Nederlandse automobilisten komen niet helemaal onder de geplande Duitse tol uit, maar hoeven niet te betalen bij gebruik van regionale wegen. En op de snelweg in de grensregio?

Tol light na Nederlandse en Duitse protesten in de grensregio

Een gezamenlijke protestactie van Duitse en Nederlandse burgemeesters op een brug over de snelweg bij Bad Bentheim in Nordrhein-Westfalen heeft de Duitse tolplannen weer op de politieke agenda in Den Haag gezet. Weliswaar komen Nederlanders na invoering ervan niet helemaal onder de tol uit, aldus Melanie Schultz van Haegen, de Nederlandse Minister van Infrastructuur en Milieu, onlangs in haar antwoord op vragen in de Tweede Kamer.

Maar buitenlandse automobilisten hoeven volgens haar geen tol te betalen bij gebruik van de regionale wegen, aldus een recent bericht in het FD. Wel moeten ze op termijn op de Duitse snelwegen over een vignet beschikken. Door een vignet alleen verplicht te stellen op de Autobahn, wordt het lokale en regionale verkeer in de grensregio’s in ieder geval gedeeltelijk ontzien. 

De geplande tolheffing voor personenauto’s op Duits grondgebied stuit al een hele tijd op fel verzet niet alleen in Nederland, omdat deze in strijd zou zijn met de beginselen van vrij verkeer in Europa. Ook de Europese Commissie heeft in het verleden zijn bedenkingen hierover geuit. Nog is niet helemaal duidelijk, wanneer de tol wordt ingevoerd. Terwijl de plannen van de Duitse Minister van Verkeer Dobrindt inhouden dat de Duitse automobilist het bedrag voor een vignet mag verrekenen met zijn wegenbelasting, krijgen Nederlanders niets vergoed. En dat vinden grensbewoners aan Nederlandse zijde niet terecht. Alleen al omdat Nederland heeft meebetaald voor de aansluiting naar de Duitse A 31.

Als er voor de bewoners van de grensregio geen speciale regeling in zit overwegen de burgermeesters van de gemeentes Losser, Oldenzaal, Dinkelland, Bad Bentheim, Nordhorn en Gronau gezamenlijk de stap naar het Europese Hof van Justitie.

Heeft u vragen over verkeers- en transportrecht in Duitsland, neem dan contact op met Lars Wemmers.

  • gepubliceerd : Montag, 05 Dezember 2016