Ruhrgebied en Niederrhein: hotspots voor Nederlandse bedrijven

Cijfers van de Industrie- und Handelskammern in het Ruhrgebied tonen aan dat onder de buitenlandse bedrijven, die hier zijn gevestigd, Nederland zeer goed vertegenwoordigd is

oprichten van een bedrijf - Ruhrgebied en Niederrhein: hotspots voor Nederlandse bedrijven

Het Duitse Ruhrgebied kenmerkt een opvallende toename aan buitenlandse bedrijven; met name Nederland is in het nabije buurland buitengewoon prominent vertegenwoordigd.

Sinds 2008 is volgens een recent onderzoek van een reeks afdelingen van de Industrie- und Handelskammer (IHK) in het Ruhrgebied het totale aantal buitenlandse bedrijven in deze regio met 50% gegroeid, het aantal in het handelsregister aangemelde ondernemingen met 90% en het aantal kleine bedrijven met 45%. In 2015 waren er in dit traditionele industriegebied in het Westen van Duitsland 25.598 buitenlandse bedrijven gevestigd, 22.568 uit het kleinbedrijf en 3.030 handelsregister-ondernemingen.

Nederland eerste op de ranglijst

Een buitenlandse handelsregister-onderneming is gedefinieerd als een bedrijf waavan het moederbedrijf niet in Duitsland is gevestigd, de hoofdvennoot niet de Duitse nationaliteit bezit en over 50 of meer procent van de aandelen van het bedrijf beschikt. Bij het buitenlandse kleinbedrijf bezit de ondernemer niet de Duitse nationaliteit.

In de top 10 staat Nederland in de rubriek handelsregister-ondernemingen in het Ruhrgebied helemaal bovenaan met 574 bedrijven (18,9%), ver voor Zwitserland (257, d.w.z. 8,%%) en de VS (248, d.w.z. 8,2%). Verreweg de meeste handelsregister-ondernemingen van de in totaal 3.030 buitenlandse ondernemingen zijn in de handel actief (847). Bij het kleinbedrijf (2015: 22.568) scoren bedrijven het hoogst, die zich in eigendom bevinden van mensen van Turkse (27,9%), Poolse (17,7%) en Italiaanse (5,3%) komaf en die voornamelijk in de handel, de horeca en de bouw actief zijn. Nederland eindigt in deze rubriek op de achtste plaats met 449 bedrijven (2,0%).

Volop kansen, activiteiten te ontplooien

Indien je de activiteiten van buitenlandse bedrijven analyseert voor de regio Duisburg-Wesel-Kleve, noord-westelijk van het Ruhrgebied, is Nederland bij  de handelsregister-ondernemingen (1.595 bedrijven) met grote afstand lijstaanvoerder met 907 bedrijven (56,9%), ver voor Zwitserland (103, d.w.z. 6,5%) en de VS (80, d.w.z. 5,0%). Ook hier zijn verreweg de meeste buitenlandse bedrijven in de handel actief. Opvallend is voor deze regio dat bij de in handel en horeca actieve kleinbedrijven (in totaal 4.413) Nederland met 592 bedrijven (13,4%) na Turkije (1.595, d.w.z. 36,1%) op een goede tweede plaats eindigt.

“Opmerkelijk detail is overigens het aantal Nederlandse bedrijven in de Kreis Kleve vergeleken met het totale aantal in de regio Duisburg-Wesel-Kleve”, aldus Dr. Thomas Hanicke, hoofd van de afdeling “Außenwirtschaft” van de IHK Duisburg-Wesel-Kleve, begin maart tijdens de maandelijkse bijeenkomst van de Nederlands-Duitse Businessclub in Kleve (D). “Bij de handelsregister-ondernemingen zijn van de 907 bedrijven in de gehele IHK-Regio alleen al 707 in de Kreis Kleve gevestigd, bij de kleinbedrijven van 592 alleen al 446 in de Kreis Kleve.” De Kreis Kleve, het Ruhrgebied, maar ook heel Nordrhein-Westfalen bieden Nederlandse ondernemers, zoals blijkt, dus volop kansen, om nieuwe activiteiten te ontplooien.      

Heeft u vragen over het oprichten van een bedrijf in Duitsland, neem dan contact op met Freddy Heinzel of Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : Donnerstag, 07 April 2016