Ondernemer mag in factuur geen pauzes en overuren doorberekenen

Een Duitse verhuisondernemer bracht zijn opdrachtgever de pauzes en overuren van zijn medewerkers in rekening. Volgens de rechter biedt het contract hiervoor geen draagvlak

Ondernemer mag in factuur geen pauzes en overuren doorberekenen

Een contractclausule die het een verhuisondernemer toestaat pauzes en overuren vanaf 17.00 uur aan de klant door te berekenen, is nietig. Aldus een recentelijk vonnis van het Oberlandesgericht Saarbrücken. Wat was er gebeurd?

 

De toedracht. Na de uitvoering van een verhuisopdracht krijgen de verhuizer en zijn opdrachtgever het aan de stok over het bedrag dat de ondernemer in rekening brengt. Bij de tijdsinvestering van het bedrijf berekent de ondernemer naast de gemaakte werkuren ook de rustpozen van zijn inpakkers en verhuizers. 

Algemene Voorwaarden

Ten behoeve hiervan beroept hij zich op zijn offerte, waarin opgenomen staat: “pauzes gelden als werktijd”. Daarnaast berekent hij voor werk dat zijn mensen na 17.00 uur hebben verricht, ook nog eens overurentoeslag. Om dit als gerechtvaardigd te onderbouwen verwijst hij naar zijn Algemene Voorwaarden (Allgemeine Geschäftsbedingungen), waarnaar overuren vanaf 17.00 uur, uiterlijk echter na 9 uur arbeidsduur, in rekening gebracht mogen worden.   

Geen rechtswerking

Volgens het Oberlandesgericht Saarbrücken slaat de ondernemer met zijn interpretatie van de overeenkomst de plank mis. Het contract in kwestie biedt namelijk geen draagvlak voor een doorberekening van uren, waarop medewerkers van de verhuizer buiten een sigaretje roken of hun boterham eten. Ook de passage in de offerte, waarnaar pauzes als werktijd beschouwd worden, is volgens de rechters geen afdoende argument. Ongeacht de vraag of de genoemde Algemene Voorwaarden hier juridisch buiten werking zijn, is in het contract niet bij benadering geregeld, hoeveel rustpozen welke medewerkers van de verhuizer mogen maken. Afgezien van het feit dat ook niet duidelijk is of de opdrachtgever vóór afsluiting van het contract überhaupt kennis had van de Algemene Voorwaarden van de verhuizer. In ieder geval heeft de clausule geen rechtswerking.

Heeft u vragen over contractrecht en Duitse Algemene Voorwaarden, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

  • gepubliceerd : Donnerstag, 06 Oktober 2016