Nieuwe regelingen voor bedrijfsnalatenschappen ter ratificatie

Successierechten zijn een drempel bij een generatiewissel, onvoorwaardelijke vrijstellingen gelden voortaan alleen nog voor bedrijven tot 5 medewerkers

Successierechten zijn een drempel bij een generatiewissel, onvoorwaardelijke vrijstellingen gelden voortaan alleen nog voor bedrijven tot 5 medewerkers

Na maandenlang politiek gesteggel en niet mis te verstane dreiggebaren van de kant van het Hof van Justitie met tenuitvoerlegging heeft de Duitse regering uiteindelijk overeenstemming bereikt met de deelstaten over de hervorming van de successierechten. Het wetsontwerp wordt op 14 oktober a.s. in de Eerste Kamer van het Duitse parlement, de Bundesrat, besproken en naar verwachting spoedig geratificeerd.

Voor particulieren verandert er niets, het wetsvoorstel van de Minister van Financiën Wolfgang Schäuble heeft alleen betrekking op bedrijfsnalatenschappen.

Successierechten zijn ook in Duitsland een belangrijke drempel bij een generatiewissel in een onderneming. Om een goede doorstart  te kunnen maken en werkgelegenheid te behouden, zijn vrijstellingen van successierechten bij het bedrijfsvermogen dan ook meer dan welkom. De onderhandelde herziening van de successierechten is een compromis.

Erfgenamen van grote ondernemingen (met een vermogen vanaf € 26 miljoen) komen volgens de herziene regeling in het genot van een vrijstelling, als zij kunnen aantonen dat het bedrijfsvermogen voor het voortbestaan van het bedrijf onmisbaar is, als zij hun bedrijf tenminste 7 jaar draaiende houden en medewerkers hun baan behouden. Tot nu toe moesten bedrijven tot 20 medewerkers niet en detail kunnen aantonen, dat zij banen in stand hadden gehouden en dus ook zonder bewijs hiervan belastingvrij konden blijven. Deze vrijstellingsregeling geldt voortaan alleen nog maar voor bedrijven tot vijf man personeel; seizoenwerkers worden overigens niet meegerekend. Erfgenamen van meer dan € 90 miljoen kent de fiscus geen voordelen toe.

Heeft u vragen over erfrecht en successierechten in Duitsland, neem dan contact op met Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : Donnerstag, 06 Oktober 2016