Nederlandse vaklui sneller aan de slag in Duitsland

De voorwaarden, waaronder Nederlandse bedrijven hun ambachtelijke werkzaamheden in Duitsland mogen verrichten, zijn versoepeld: nog maar 1 jaar werkervaring in eigen land

Nederlandse vaklui sneller aan de slag in Duitsland

Alvorens Nederlandse bedrijven in Duitsland ambachtelijk aan de slag kunnen gaan, moeten zij zich inschrijven bij de Deutsche Handwerkskammer. Bij deze gelegenheid moeten zij tevens hun vakbekwaamheid aantonen.

Tot dusver moesten buitenlandse bedrijven in de meeste ambachten kunnen aantonen dat zij hun vak in eigen land tenminste twee jaar daadwerkelijk en rechtmatig hadden uitgeoefend. Dit tijdsbestek is nu teruggebracht naar één jaar. Sterker nog: indien in Nederland voor het uitvoeren van een werkzaamheid een gereglementeerde opleiding vereist is, valt ook deze verplichting tot één jaar werkervaring weg.

Een gereglementeerde opleiding waarvoor deze voorschrift geldt,  is een opleiding,

  • die is afgestemd op de kwalificatie voor een beroep en die uit één of meerdere te voltooien opleidingstrajecten bestaat, eventueel aangevuld met stages of praktijkervaring, en
  • waarvan opleidingsstructuur en opleidingsniveau zijn vastgelegd in wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen, of
  • waarvan opleidingsstructuur en opleidingsniveau dienen te worden gecontroleerd of goedgekeurd door een hiertoe bevoegde overheidsinstantie. 

In de regel zijn opleidingen voor ambachtelijke beroepen in Nederland niet door

wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen geregeld en worden ook niet door overheidsinstanties gecontroleerd of goedgekeurd. Vandaar moeten Nederlandse bedrijven, voordat zij in Duitsland aan de slag gaan, tenminste één jaar praktijkervaring in eigen land kunnen aantonen. Indien zij aan deze voorwaarde voldoen, mogen Nederlandse bedrijven na registratie bij de Deutsche Handwerkskammer hun diensten in Duitsland aanbieden. Uitzonderingen gelden alleen voor schoorsteenvegers, audiciens, orthopedische instrumenten- en schoenmakers alsmede tandtechnici. Maar deze ambachten zijn voor onze dagelijkse praktijk niet relevant.

Heeft u vragen over het uitvoeren van projecten in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock of Nicki Welchering.

  • gepubliceerd : Montag, 05 Dezember 2016