Minimumloon stijgt in 2017, let op meld- en documentatieplichten!

Buitenlandse bedrijven hebben een meldingsverplichting tegenover de Duitse douane, als ze werknemers in bepaalde “gevoelige” branches naar Duitsland sturen

Minimumloon stijgt in 2017, let op meld- en documentatieplichten!

Het is inmiddels iedereen bekend, dat in Duitsland sinds 2015 een minimumloon van 8,50 € bruto per uur van toepassing is. En dat het Duitse parlement recentelijk heeft besloten, dit bedrag per 1 januari 2017 met € 0,34 naar € 8,84 bruto te verhogen.

Wat misschien niet zo bekend is, is het volgende. Volgens de Duitse minimumloonwet (Mindestlohngesetz, MiLoG) bestaat voor buitenlandse bedrijven een meldingsplicht tegenover de douane, als ze werknemers in bepaalde “gevoelige” branches naar Duitsland sturen (bouwsector, horeca, vleesindustrie etc.). Ze moeten dan ook een urenregistratie per medewerker bijhouden (begin, einde en duur van de werktijden) en 2 jaar bewaren.

Foutieve documentatie

Dit geldt niet voor medewerkers, die in de afgelopen 12 maanden meer dan 2.000 € per maand verdienden of actueel meer dan € 2.958. Zo’n urenregistratie moeten alle werkgevers bijhouden (buitenlandse en binnenlandse werkgevers) voor de zogenaamde Mini-jobber (450 € krachten). De vergaande meld- en documentatieplichten overeenkomstig het MiLoG en het Arbeitnehmer-Entsendegesetz komen te vervallen, wanneer het gaat om meewerkende familieleden.

Voor seizoenwerkers of werknemers met onregelmatige werktijden moeten deze werktijden net als voorheen tot een maandelijks inkomen van maximaal € 2.958 worden gedocumenteerd. Juist in dit segment worden er volgens het ministerie steeds weeer pogingen geregistreerd het minimumloon door foutieve documentatie te omzeilen.

Daarom, in bijzondere gevallen de meld- en registratieplichten in acht nemen!

Heeft u vragen m.b.t. het minimumloonen de verplichting tot aanmelding en documentatie van werkzaamheden in Duitsland, neem dan contact op met Torsten Viebahn of Nicki Welchering.

  • gepubliceerd : Freitag, 05 August 2016