Maandelijkse BTW-aangifte definitief niet in handgeschreven vorm

De Duitse fiscale wetgeving is niet mis te verstaan: het elektronisch indienen van de maandelijkse BTW-aangifte via internet is verplichtend voor iedere ondernemer

Maandelijkse BTW-aangifte definitief niet in handgeschreven vorm

Wie niet met zijn tijd meegaat, gaat mettertijd. Deze zinspreuk zou wel eens van toepassing kunnen zijn op een GmbH, die haar maandelijkse BTW-aangifte verder in handgeschreven vorm naar de fiscus is blijven sturen.

Ondanks het feit dat deze gegevens overeenkomstig een wettelijke regeling sinds 1 januari 2013 alleen nog maar elektronisch via internet aan het Finanzamt meegedeeld konden worden. Deze regeling heeft bindende werking voor iedere ondernemer in Duitsland.

Tarieftoeslag voor verzuim

In een geschil, waarover de Bundesfinanzhof onlangs uitspraak heeft gedaan, had een GmbH een uitzondering op de regel aangevraagd en vervolgens toestemming gekregen, om haar maandelijke BTW-aangiftes tot 30 juni 2014 ook verder op papier in te dienen. Verdere prolongatie van deze uitzondering op de regel weest de fiscus echter af. Toch bleef het bedrijf in kwestie haar aangiftes in handgeschreven vorm indienen. Vervolgens legde het Finanzamt de GmbH een financiele sanctie op, te weten een tarieftoeslag wegens laattijdige aangifte; naar opvatting van de ambtenaren van de Duitse Belastingdienst is een handgeschreven BTW-aangifte namelijk gelijkgesteld met verzuim.

De Bundesfinanzhof bevestigde deze zienswijze, hij twijfelde niet aan de wetmatigheid van de tarieftoeslag wegens laattijdige aangifte. De desbetreffende fiscale wetgeving is niet mis te verstaan: het elektronisch indienen van de maandelijkse BTW-aangifte is obligatoir voor iedere ondernemer.  

Heeft u vragen over de Duitse omzetbelasting (Umsatzsteuer), neem dan contact op met Lars Wemmers.

 

  • gepubliceerd : Montag, 09 Mai 2016