Let op bij arbeidscontracten voor bepaalde duur!

Als er geen bijzondere redenen bestaan, is de looptijd van een arbeidscontract voor bepaalde tijd maximaal 2 jaar; in dit tijdsbestek kan het contract 3 maal worden verlengd

Let op bij arbeidscontracten voor bepaalde duur!

Een werkgever in Duitsland die een werknemer volgens Duits arbeidsrecht voor bepaalde duur in dienst wil nemen moet hierbij het een en ander in acht nemen.

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde duur is een arbeidsovereenkomst waarin vanaf het begin tussen werkgever en werknemer een duidelijke datum is overeengekomen, waarop de overeenkomst van rechtswege eindigt; deze arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd moet voor iedere werknemer afzonderlijk schriftelijk zijn vastgelegd.

Als er geen bijzondere redenen in het geding zijn, is de looptijd van een arbeidscontract voor bepaalde tijd maximaal 2 jaar; binnen dit tijdsbestek van 2 jaar kan het contract 3 maal worden verlengd. Als er bijvoorbeeld sprake is van een arbeidsovereenkomst met een looptijd van 6 maanden, kan het contract 3 keer met 6 maanden worden verlengd.

Voorwaarden:

  • de werknemer is in het verleden nog niet bij het bedrijf in kwestie in dienst geweest of in de afgelopen 3 jaar nog niet in dienst geweest (maar dit is binnen de jurisprudentie omstreden).
  • Het contract moet schriftelijk zijn vastgelegd.
  • En, wat niet zo bekend is: het contract moet vóór begin van het dienstverband zijn ondertekend.

Als bovenstaande punten niet in aanmerking zijn genomen, heeft men automatisch een contract voor onbepaalde duur! Om dit te voorkomen is het raadzaam te toetsen, of de medewerker al eerder bij het bedrijf in dienst is geweest, erop te letten dat het contract schriftelijk wordt vastgelegd en dat beide partijen de overeenkomst vóór begin van het dienstverband tekenen.

Torsten Viebahn

 

  • gepubliceerd : Montag, 11 Juli 2016