Kopieer nooit de Algemene Voorwaarden van andermans webshop!

De verleiding is groot om de “Allgemeine Geschäftsbedingungen” (AGB) van andere handelaren over te nemen of simpelweg 1 op 1 te vertalen, maar het is niet verstandig

Kopieer nooit de Algemene Voorwaarden van andermans webshop!

Eigen Algemene Voorwaarden ontwikkelen is niet altijd eenvoudig, met name niet indien u als Nederlandse ondernemer een Duitse webshop runt. Vaak is de verleiding groot om simpelweg de “Allgemeine Geschäftsbedingungen” (AGB) van andere handelaren over te nemen.

Wij horen vaak dat Nederlandse ondernemingen Algemene Voorwaarden van willekeurige Duitse bedrijven 1 op 1 overnemen, zoals zij die op internet hebben gevonden. Vervolgens wordt ons dan verteld: het is toch een grote Duitse onderneming, zij verkopen dezelfde producten als wij, zij zullen als Duitse onderneming wel weten, welke clausules in Algemene Voorwaarden moeten worden opgenomen, die zullen heus wel rechtsgeldig zijn…

Aanmaningen van mededingers

Niet bepaald verstandig, met name omdat je hierdoor gevaar loopt tegen aanmaningen op te lopen, niet alleen van de kant van mededingers, maar ook van de Duitse consumentenbond (Verbraucherzentrale). Problematisch is, dat wettelijke regelingen vaak onvolledig zijn en geen rekening houden met de bijzonderheden van innovative bedrijfsmodellen. Daarnaast behelzen veel verplichte gegevens in het recht inzake de verkoop op afstand en het e-commerce-recht niet alleen informatie zoals bijvoorbeeld de verplichte gegevens in het impressum, maar ook contractuele afspraken. Hiertoe behoren onder meer de eventuele verzendkosten, de betalingsvoorwaarden of de minimale looptijd van een contract.

Wij raden nadrukkelijk af van het gebruik van andermans Algemene Voorwaarden. Denk alleen eens aan het gevaar bij gebruik van onoorbare clausules, die je zomaar over het hoofd ziet, zoals bijv. een onoorbare beperking van vrijwaring en aansprakelijkheid. Bovendien is het de vraag of de overgenomen “Allgemeine Geschäftsbedingungen” nog wel up to date zijn. Sinds 2008 hebben er namelijk vijf fundamentele wijzigingen in het e-commerce-recht en het recht inzake de verkoop op afstand plaatsgevonden.

Wilt u meer weten over Algemene Voorwaarden, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

  • gepubliceerd : Donnerstag, 06 Oktober 2016