Internationale gegevensuitwisseling belastingdiensten

Vanaf september 2017 gaat de Duitse Belastingdienst met de fiscus van meer dan 50 landen financiële gegevens uitwisselen, om belastingontduiking tegen te gaan

Internationale gegevensuitwisseling belastingdiensten

Geld parkeren in het buitenland en dit vervolgens bij de jaarlijkse belastingaangifte gemakshalve “vergeten”, wordt in de nabije toekomst minder gemakkelijk.

Vanaf september 2017 gaat de Duitse belastingdienst met de belastingdiensten van meer dan 50 landen financiële gegevens uitwisselen, om internationale belastingontduiking tegen te gaan.
De Bundesrat heeft het desbetreffende wetsontwerp van de Duitse regering eind december 2015 goedgekeurd.

Duitsland gaat van deze landen informatie ontvangen over mogelijk Duitse belastingplichtigen en zal tevens informatie verstrekken over mogelijk buitenlandse belastingplichtigen in eigen land. Duitse financiële instellingen gaan daarvoor informatie aan de Belastingdienst rapporteren. De Belastingdienst geeft deze informatie vervolgens automatisch door aan de landen die zich hebben gecommitteerd aan de Common Reporting Standard (CRS). De gegevens worden uitgewisseld over het fiscaal jaar 2016.

Personen en bedrijven

Duitse financiële instellingen moeten vanaf 1 januari 2016 hun klanten identificeren op basis van de CRS en nagaan waar hun klanten inwoner zijn en dus mogelijk belastingplichtig zijn over hun inkomsten. Zowel personen als bedrijven worden op basis van de CRS geïdentificeerd en eventueel gerapporteerd. Mededeling wordt gedaan over naam, adres, belastingidentificatienummer alsmede geboortedatum en -plaats van een belastingplichtig persoon, zijn bankrekeningnummer, jaarbalansen, geboekte kapitaalopbrengsten en opbrengsten als gevolg van verkoop van roerende of onroerende goederen. Op deze manier worden vanaf 2017 buitenlandse kapitaalopbrengsten voor de fiscus transparanter. 

Dataprotectierichtlijnen

Voor de Duitse regering is gegevensbescherming uiteraard van groot belang. Duitsland geeft dan ook aan, belastinggegevens slechts dan te zullen uitwisselen, als er rekening gehouden wordt met de strenge Duitse dataprotectierichtlijnen. Wat dit aspect van de overeengekomen internationale gegevensuitwisseling betreft zal de Duitse regering een verklaring inzake gegevensbescherming bij de OESO deponeren.

Heeft u vragen over het belastingstelsel in Duitsland, neem dan contact op met Lars Wemmers

  • gepubliceerd : Montag, 11 Januar 2016