In geval van collectief ontslag geldt de statutaire directeur als werknemer

Europees Hof van Justitie: vanaf een bepaald aantal werknemers moet volgens de richtlijn inzake collectief ontslag de directeur van een GmbH tot de werknemers worden gerekend

In geval van collectief ontslag geldt de statutaire directeur als werknemer

Veel arbeidsrechtelijke regelingen gelden in Duitsland alleen voor bedrijven vanaf een bepaalde grootte, dat wil zeggen vanaf een bepaald aantal werknemers dat in vast dienstverband voor een bedrijf werkzaam is.

Deze drempelwaarde is vastgelegd in de wet ontslagbescherming. Hierin staat dat een werkgever verplicht is, zijn plannen voor een collectief ontslag kenbaar te maken aan de bevoegde instantie (Arbeitsagentur), mits hij voornemens is om in een bedrijf met meer dan 20 en minder dan 60 werknemers binnen een tijdsbestek van 30 dagen zes of meer medewerkers te ontslaan.
 

Op de loonlijst

In een uitspraak heeft het Europese Hof van Justitie bepaald, dat overeenkomstig deze wettelijke regeling ook de statutaire directeur van een GmbH tot de werknemers gerekend moet worden. Deze regeling is van toepassing, als de statutaire directeur net zoals een employé afhankelijk is van een geregeld salaris, de opdrachten van de vennoten moet uitvoeren en geen aandelen van de GmbH in zijn bezit heeft.  

In het concrete geval, dat in Duitsland speelde, ging het om een werknemer die bij het Arbeitsgericht in Verden beroep had aangetekend tegen zijn ontslag. In de GmbH in kwestie waren tot het faillissement van het bedrijf en de beëindiging van alle werkzaamheden begin 2013 samen met hem 19 werknemers in dienst, daarnaast een door het Jobcenter gefinancierde stagiaire alsmede de directeur van de GmbH, die niet in het bezit was van aandelen van de firma. Nadat het bedrijf failliet was verklaard werden alle werknemers ontslagen, bovendien de statutaire directeur en de stagiaire. Op basis van de wet ontslagbescherming argumenteerde de werknemer die de procedure had opgestart, dat het strijdige ontslag buiten werking was gezien het feit dat de GmbH verzuimd had bij de Arbeitsagentur melding te maken van het collectieve ontslag.

Definitie van werknemer

Deze melding was inderdaad achterwege gebleven, zodat het er op aankwam, of de directeur en de stagiaire tot de werknemers moeten worden gerekend. Het Arbeitsgericht schorste de procedure en vroeg aan de rechters van het Europese Hof van Justitie, of de voorschriften voor collectieve ontslagen ook van toepassing zijn op statutaire directeuren. Het hof bepaalde dat de statutaire directeur van een GmbH inderdaad als werknemer moet worden beschouwd en derhalve bij de in acht te nemen drempelwaarde van 20 werknemers in aanmerking wordt genomen. Maatstaf voor de definitie van werknemer is volgens het Hof of iemand gedurende een bepaald tijdsbestek prestaties levert voor een ander op basis van diens opdracht en hiervoor een vergoeding ontvangt. En deze definitie, aldus het Hof, is onbetwistbaar van toepassing op de statutair directeur van een GmbH.      

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

 

  • gepubliceerd : Montag, 09 Mai 2016