In de praktijk wordt het begrip “gebrek” vaak verkeerd opgevat

Een Duitse opdrachtgever klaagt over wegbrokkelende voegen in de toiletruimtes, de opdrachtnemer wijt het gebrek aan verkeerd reinigen. Wat definieert een gebrek?

In de praktijk wordt het begrip “gebrek” vaak verkeerd opgevat

Voor de beoordeling of een bouwprestatie gebrekkig is, komt het in principe aan op het tijdstip van oplevering. Met een kwalitatieve gesteldheid zoals die zich na oplevering voordoet kan de gebrekkigheid van een prestatie alleen niet beredeneerd worden. 

Aldus een recente uitspraak van de Duitse Bundesgerichtshof. Wat was concreet het geval?  

Na oplevering van tegelzetwerk blijkt dat de voegen in het huis van de opdrachtgever niet de noodzakelijke consistentie hebben; de toiletruimtes vertonen defecten, die blijkbaar worden veroorzaakt door vochtigheid; hier breken de voegen ten dele compleet weg.  De opdrachtgever beweert dat de opdrachtnemer gebrekkkig voegwerk heeft verricht. De opdrachtnemer daarentegen argumenteert dat de gebrekkige toestand van de voegen is veroorzaakt door ondeskundig schoonmaken van de tegels. De opdrachtgever gaat hier tegen in. Hij argumenteert dat, ook al zou verkeerd poetsen het euvel hebben veroorzaakt, dit de opdrachtnemer toch niet zou vrijpleiten. Want in dat geval had de opdrachtnemer er bij oplevering op moeten wijzen dat het reinigen van de toiletruimtes alleen met behulp van neutrale of alkalische middelen mogelijk is.

Gesteldheid na oplevering

Zoals hierboven reeds vermeld stelt de Bundesgerichtshof de opdrachtgever in het ongelijk. Met een kwalitatieve gesteldheid zoals die zich na oplevering voordoet kan de gebrekkigheid van een prestatie alleen niet beredeneerd worden. Ook is volgens de rechters niet herkenbaar dat de opdrachtnemer zijn plicht verzaakt zou hebben, door zijn klant er niet uitdrukkelijk op te wijzen hoe je de tegels reinigt. Deze verplichting bestaat volgens de rechters alleen dan, als de opdrachtnemer bijvoorbeeld op basis van de door hem geplande afwerking een mogelijk mankement moet vrezen. Bij de aanduidingsplicht gaat het er dus niet om de opdrachtgever erop te wijzen hoe een mankement kan worden voorkomen, dat na oplevering optreedt.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : Freitag, 05 August 2016