Gevolgen van foute bezorging van verstekvonnis aan naamsgenoot

Een cliënt van ons kantoor ontving een verstekvonnis uit Duitsland. In het kader van het bezwaar stelden we vast dat de rechtbank hem als onterecht beklaagd diende te behandelen

Gevolgen van foute bezorging van verstekvonnis aan naamsgenoot

Een aantal weken geleden hadden wij hier op kantoor met de nasleep van een wel heel uitzonderlijk verstekvonnis te maken. Onze Nederlandse cliënt A.H. was zonder het te weten een procedure tegen zijn persoon binnengerold, en die speelde in Frankfurt/Main.

Aldaar was een verstekvonnis tegen ene A. H. betekend, die gedurende een aantal jaren in Duitsland een bedrijf had gerund. Onze cliënt A.H. kreeg het vonnis in kwestie thuisbezorgd door toedoen van ambtenaren van de Duitse Dienst Burgerzaken en met behulp van H’s argeloze vroegere Duitse buurman, die toevallig wist, waar in Nederland H. inmiddels sinds meer dan 10 jaar woonachtig was. Deze H. stond dus een dag later bij ons op de stoep en vertelde dat hij niet de in het vonnis genoemde persoon met dezelfde naam was.

Per abuis bezorgd

Nadat zijn identiteitsbewijs en enkele biografische gegevens waren getoetst, bleek inderdaad dat het verstekvonnis niet hem, maar een andere A.H. gold, die intussen met de noorderzon uit Frankfurt was vertrokken. Wij hebben toen meteen formeel bezwaar tegen het verstekvonnis aangetekend en gedurende navolgend onderzoek kunnen vaststellen dat onze meneer H. door de rechtbank in Frankfurt als onterecht beklaagd (Scheinbeklagter) behandeld diende te worden.

Wij moesten dus aantonen dat de gedagvaarde Nederlander A.H, die indertijd niet bij de rechtzitting was komen opdagen, een ander persoon was dan onze cliënt met dezelfde naam. Met behulp van diens identiteitsbewijs en een verklaring onder ede konden wij vervolgens aantonen dat onze cliënt gedurende de afgelopen 30 jaar niet in de branche in kwestie actief was geweest. En hiermee stond vast dat de bezorging van het verstekvonnis aan zijn adres per abuis had plaatsgevonden. Hierdoor kon onze meneer A.H. uit de tegen hem opgestarte procedure worden “ontslagen”. Een curieus geval. Naar de eigenlijke A.H. wordt nog gezocht, om in geval van succes de hele procedure opnieuw op te starten.

Heinz-J. Klönne

 

  • gepubliceerd : Montag, 11 Juli 2016