Elektrogesetz: EAR registreert alleen nog maar Duitse bedrijven

Buitenlandse bedrijven die elektronica op de Duitse markt aanbieden kunnen aan hun registratieverplichting bij de EAR sinds 26 april alleen door een Duitse vestiging voldoen

Elektrogesetz: EAR registreert alleen nog maar Duitse bedrijven

Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparaten aanbiedt, is al sinds geruime tijd verplicht zich tevoren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) aan te melden en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen; in dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld.

Aan deze regeling in het “Elektrogesetz” is verleden jaar nogal gesleuteld, met verregaande gevolgen voor buitenlandse bedrijven. Sinds 20 oktober 2015 kunnen zich bij de EAR alleen nog maar bedrijven aanmelden die hun zetel in Duitsland hebben.

Registratie door een gevolmachtigde

En na een overgangsperiode van zes maanden is het sinds 26 april jl. menens: buitenlandse bedrijven zonder Duitse vestiging worden uit het EAR-register geschrapt. Een oplossing: fabrikanten en distributeurs zonder Duitse vestiging kunnen sinds die datum een gevolmachtigde aanwijzen en deze in Duitsland gevestigde rechtspersoon de opdracht geven, zich bij de EAR te laten registreren.

De aanmelding van een gevolmachtigde geschiedt via het EAR-portaal, en wel in 2 stappen. Allereerst moet de gevolmachtigde bij de EAR met naam worden genoemd en de ten grondslag liggende opdracht worden aangegeven. Bij deze opdracht gaat het om een schriftelijke overeenkomst in de Duitse taal tussen de gevolmachtigde en de door hem vertegenwoordigde buitenlandse fabrikant. In deze overeenkomst staat dat de gevolmachtigde zich verplicht de taken van de fabrikant overeenkomstig het “Elektrogesetz” in diens naam te behartigen.

Bevoegde instanties houden toezicht

Na de bevestiging van de benoeming door de EAR kan de registratie van de gevolmachtigde plaatsvinden. Door de registratie als gevolmachtigde neemt deze de verplichtingen overeenkomstig het “Elektrogesetz” van de partij die hij vertegenwoordigt voor zijn rekening. Tijdens de aanmeldingsprocedure moet hij als gevolmachtigde aantonen, welke elektrische en elektronische apparaten de door hem vertegenwoordigde buitenlandse fabrikant op de Duitse markt wil aanbieden en in welke hoeveelheden.

Het Duitse Umweltbundesamt gaat overigens regelmatig op zoek naar bedrijven die zich niet hebben laten registreren bij de EAR. De in Duitsland bevoegde instanties controleren o.a. door intensieve internetrecherche welke bedrijven elektrische of elektronische producten op de Duitse markt aanbieden. De EAR is er toe overgegaan bedrijven, die niet aan hun meldingsplicht voldoen, aan te geven bij het Umweltbundesamt, dat vervolgens aan nalatige bedrijven boetebeschikkingen oplegt. Om moeilijkheden te voorkomen, is het dus zaak te toetsen, of u met uw producten via een gevolmachtigde bij de EAR geregistreerd bent.

Wilt u meer weten over de implicaties van het Duitse Elektrogesetz, neem dan contact op met Alexander Crämer.

 

  • gepubliceerd : Montag, 09 Mai 2016