Een overname in Duitsland vergt een solide financiering

Overname van een Duits bedrijf? Kijk niet alleen naar de harde cijfers, maar ook naar structuur en bedrijfscultuur van de kandidaat en de arbeidsrechtelijke verhoudingen

Een overname in Duitsland vergt een solide financiering

Bij een bedrijfsovername in Duitsland komt er op juridisch en fiscaal vlak het een en ander kijken. Voor de koop van een overnamekandidaat is het bijvoorbeeld zaak te achterhalen, wat de Duitse overnamekandidaat precies kenmerkt.

Daarnaast rijst de vraag of het Nederlandse bedrijf überhaupt klaar is voor een overname in Duitsland. Zo is het niet verstandig een bedrijf te kiezen dat compleet buiten de eigen kerncompetenties opereert, bijvoorbeeld wanneer een autodealer een bakkerijketen overneemt. Een overname is pas dan slim, als de overname bij de algemene strategie van het eigen bedrijf past. En dat houdt in dat u niet alleen dient te kijken naar de harde cijfers, maar ook naar de structuur en de bedrijfscultuur van de overnamekandidaat, naar externe overeenkomsten, arbeidsrechtelijke verhoudingen en belastingen.

Cruciaal is natuurlijk de prijs

Het vinden van een geschikte overnamekandidaat in Duitsland vergt een goede kennis van de economische structuur in Duitsland en een grondige marktanalyse. De juridische en fiscale specialisten van ons kantoor staan u hierbij professioneel terzijde. Cruciaal bij fusies en overnames is natuurlijk de prijs. Voordat u gaat beginnen aan een fusie of een bedrijfsovername is daarom een nauwkeurige bedrijfswaardering noodzakelijk. Tijdens een due diligence procedure wordt de financiële situatie van de onderneming, die in aanmerking komt, diepgaand onderzocht en wordt er bekeken hoe goed het bedrijf op de markt presteert. Vervolgens ondersteunen onze specialisten u bij de intentieverklaring, de koopovereenkomst en de fiscale aspecten van de overname.

Zonder een solide financiering vormen fusies en overnames natuurlijk een risico. Op basis van een grondige financiële analyse van uw bedrijf en het bedrijf dat u wilt kopen, kunnen de specialisten van ons kantoor de vereiste financiering bepalen, erbij helpen, om kredietverstrekkers te vinden en ervoor zorg te dragen dat deze afdoende is voor een gezonde groei na de overname.

Heeft u vragen m.b.t. fusies en overnames in Duitslanden over due diligence procedures, neem dan contact op met Udo Croonenbrock of Freddy Heinzel.

 

  • gepubliceerd : Montag, 09 Mai 2016