Bij overname bestaat informatieplicht tegenover werknemers

Werknemers hebben in geval van overname het recht, verweer aan te tekenen tegen het feit dat zij werknemer worden van de kopende partij, werkgevers zijn verplicht te informeren

Bij overname bestaat informatieplicht tegenover werknemers

Als in Duitsland een bedrijf overgaat op een nieuwe eigenaar, gaan de rechten en plichten die uit een bestaande arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer voortvloeien, automatisch over op de kopende partij. Werknemers worden als gevolg van deze transactie werknemers van de koper.

 

In deze situatie hebben werknemers volgens de wet het recht, om hiertegen verweer aan te tekenen. Als zij dit doen blijven ze werknemer van het oude bedrijf.

In deze context zijn de oude en de nieuwe werkgever verplicht, de werknemers schriftelijk te informeren over de modaliteiten van de overname. Wanneer vindt de overdracht plaats, waarom, wat zijn de gevolgen…? Als werknemers zo’n informatiebrief ontvangen, hebben ze een maand de tijd, om verweer aan te tekenen. Indien er geen ter zake informerende brief wordt ontvangen, dan begint de termijn van een maand gewoonweg niet te lopen. Met als gevolg dat werknemers van de verkopende partij nog maanden of jaren daarna verweer aan kunnen tekenen. Om verrassingen te voorkomen, is het dus raadzaam een informatiebrief op te stellen.

Heeft u vragen over arbeidsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Gisela Surmann, Anja Romijnders of Torsten Viebahn.

 

  • gepubliceerd : Freitag, 04 März 2016