Betere bescherming voor particuliere opdrachtgever bouwproject

Wetsontwerp wil voor duidelijke regels in een contract zorgen, desondanks blijven er risico’s wat betreft de kosten bestaan en er kan altijd wel iets misgaan tijdens de bouwfase

Betere bescherming voor particuliere opdrachtgever bouwproject

Het is een stap in de goede richting, toch blijft het een en ander volgens critici nog vrij vaag. In de bouw gaat er regelmatig wel iets mis, bouwvakkers maken foutjes, er wordt verkeerd materiaal verbouwd en meestal wordt de zaak ook nog duurder dan beraamd. 

 

Bij enkele van deze problemen wil de wetgever de rechtelijke positie van particuliere opdrachtgevers van bouwprojecten versterken. Overeenkomstig een wetsontwerp moeten bouwcontracten tussen opdrachtgevers en bouwondernemers voortaan duidelijke deadlines en bindende details m.b.t. tot afzonderlijke bouwprestaties bevatten.

Opleveringstermijn bindend

Onder meer dient een bouwbedrijf voortaan concreet aan te geven, wanneer precies een huis opgeleverd wordt. Vaak raken opdrachtgevers tijdens de laatste weken voor de oplevering in een lastig parket, omdat ze hun huurcontract al hebben opgezegd, maar nog steeds onduidelijk is of ze al dan niet op tijd naar hun nieuwe stulp kunnen verhuizen. Nochtans blijft het nieuwe bouwcontractrecht vaag, als het gaat om de vraag wat er precies te gebeuren staat, indien het werkplan daadwerkelijk niet wordt aangehouden.   

Tevens dient een aannemingsbedrijf voortaan een gestandaardiseerde bouwbeschrijving aan te bieden, waarin de afzonderlijke prestaties en materialen concreet zijn opgesomd. Ook kunnen kopers/bouwers in de nabije toekomst eenvoudiger planningswijzigingen gelasten, en een projectontwikkelaar dient zich aan de wensen te houden. Als er tijdens de bouwfase bijvoorbeeld bij de opdrachtgever opeens een kind onderweg is, mag een projectontwikkelaar niet pricipieel weigeren, een extra ruimte in te plannen.

Kosten verhalen

Een belangrijke verandering is ook op til voor bouwvakkers en bouwbedrijven die bij hun klanten gebrekkig materiaal heben verbouwd. Zij mogen voortaan van de verkoper van de gebrekkige bouwstoffen niet alleen eisen dat deze voor vervanging zorgen, maar ook dat zij voor de kosten van montage en demontage van het materiaal opkomen. Let wel: hier gaat het niet om het klassieke prutswerk, waardoor particuliere opdrachtgevers ieder jaar miljarden euro schade lijden; het gaat enkel om gebrekkig materiaal, bijvoorbeeld om mankementen aan deuren of ramen, waarbij handwerkslieden niet meteen kunnen zien, dat ze gebrekkig zijn.   

Heeft u vragen omtrent bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock

 

  • gepubliceerd : Montag, 11 Juli 2016