Afwijking van het bouwcontract, maar de prestatie is in orde

Wijkt een opdrachtnemer af van een contractuele toezegging, begaat hij plichtsverzuim, maar geeft de opdrachtgever geen recht, bij succesvolle oplevering werkloon in te houden

Afwijking van het bouwcontract, maar de prestatie is in orde

Een inbreuk op de contractueel overeengekomen verplichting een Duitstalige opzichter, uitvoerder of ploegbaas als contactpersoon op de bouwplaats aanwezig te laten zijn, impliceert geen gebrek van het werk en geeft daarom de opdrachtgever niet het recht, om eenzijdig het werkloon van de opdrachtnemer te verminderen.

Aldus een uitspraak van het Oberlandesgericht Köln.

De toedracht. Volgens de overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer inzake pleisterwerk en droogbouwwerkzaamheden is de opdrachtnemer verplicht, gedurende de gehele werkdag een Duitstalige uitvoerder of ploegbaas op de bouwplaats in te zetten.

Ondanks toezegging geen Duitstalig contactpersoon op de bouwplaats

De opdrachtnemer lapt deze clausule aan zijn laars, zonder dat de opdrachtgever hier tijdens het uitvoeringstraject consequenties aan verbindt. Wel houdt hij een tijdje later bij de eindafrekening van het totale bedrag € 4.600 in met als argument, dat de afwezigheid van een contractueel overeengekomen Duitstalige medewerker van het opdrachtnemende bedrijf een afwijking zou betekenen van de overeengekomen hoedanigheid van de prestatie en hij derhalve bevoegd is om een deel van het eindbedrag in te houden. Bovendien heeft  volgens hem de opdrachtnemer door deze afwijking van de overeenkomst een stuk minder kosten gemaakt.

Het Oberlandesgericht Köln ziet in het verzuim van de opdrachtnemer geen gebrek van het werk, dat de opdrachtgever het recht zou geven om het werkloon te verminderen. De afwezigheid van een Duitstalig contactpersoon op de bouwplaats is weliswaar een plichtsverzuim, maar betekent geenzins een afwijking van de overeengekomen en afgeleverde succesvolle bouwprestatie.       

Let op: indien de opdrachtgever tijdens de uitvoering van de werkzaamheden de opdrachtnemer wegens afwezigheid van een Duitstalig contactpersoon op de vingers tikt en de opdrachtnemer dit gebrek niet corrigeert, dan kan dit rechtsgevolgen voor de opdrachtnemer hebben.

Heeft u vragen over bouwrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

 

  • gepubliceerd : Freitag, 04 März 2016