Artikelen 2016

Opnieuw minder bedrijfsfaillissementen in Duitsland

Economisch gaat het Duitsland voor de wind. Het aantal faillissementen daalt sinds jaren gestaag. Reden genoeg voor Nederlandse ondernemers de stap over de grens te wagen

Opnieuw minder bedrijfsfaillissementen in Duitsland

De aanhoudend positieve ontwikkeling van de conjunctuur in Duitsland draagt ertoe bij dat het aantal in staat van faillissement verkerende bedrijven nu al zes jaar op rij terug is gegaan. Volgens het Statistische Bundesamt meldden de bevoegde rechtbanken voor het jaar 2015 rond 23.100 bedrijfsfaillissementen.

Tol light na Nederlandse en Duitse protesten in de grensregio

Nederlandse automobilisten komen niet helemaal onder de geplande Duitse tol uit, maar hoeven niet te betalen bij gebruik van regionale wegen. En op de snelweg in de grensregio?

Tol light na Nederlandse en Duitse protesten in de grensregio

Een gezamenlijke protestactie van Duitse en Nederlandse burgemeesters op een brug over de snelweg bij Bad Bentheim in Nordrhein-Westfalen heeft de Duitse tolplannen weer op de politieke agenda in Den Haag gezet. Weliswaar komen Nederlanders na invoering ervan niet helemaal onder de tol uit, aldus Melanie Schultz van Haegen, de Nederlandse Minister van Infrastructuur en Milieu, onlangs in haar antwoord op vragen in de Tweede Kamer.

Nederlandse vaklui sneller aan de slag in Duitsland

De voorwaarden, waaronder Nederlandse bedrijven hun ambachtelijke werkzaamheden in Duitsland mogen verrichten, zijn versoepeld: nog maar 1 jaar werkervaring in eigen land

Nederlandse vaklui sneller aan de slag in Duitsland

Alvorens Nederlandse bedrijven in Duitsland ambachtelijk aan de slag kunnen gaan, moeten zij zich inschrijven bij de Deutsche Handwerkskammer. Bij deze gelegenheid moeten zij tevens hun vakbekwaamheid aantonen.

Gebruik van hyperlinks door Europees Hof geklaard

Commerciële users moeten nagaan of de content die zij doorlinken met toestemming van de auteur online is gezet. Deel 5 van de serie grensoverschrijdend webwinkelen

Gebruik van hyperlinks door Europees Hof geklaard

Als een particulier een link online zet naar beschermd materiaal hoeft hij niet na te gaan of het auteursrecht wordt geschonden. Bij organisaties met winstoogmerk daarentegen wordt ervan uitgegaan dat bekend is dat doorlinken, zonder toestemming hiervoor te vragen, auteursrechten schendt.

Rechtbank zeikt SOKA-Bau af

Nederlandse ondernemers hebben in het verleden onterecht premies aan het Duitse vakantiefonds voor de bouwnijverheid SOKA-Bau betaald. Wat te doen? Een “roadmap”

Rechtbank zeikt SOKA-Bau af

De machtspositie van de „Sozialkassen der Bauwirtschaft“ (SOKA-Bau) was in het verleden onaantastbaar, maar brokkelt nu ineens dramatisch af. Reden hiervoor is dat het Bundesarbeitsgericht (BAG) een aantal weken geleden met twee uitspraken de algemeen verbindendverklaringen van een bouw-CAO voor de periode tussen oktober 2007 en december 2011 en voor het gehele kalenderjaar 2014 heeft opgeheven.

Hoofdaannemer mag betaling werkloon onderaannemer weigeren

Als een onderaannemer verzuimt de premies aan de verplichte openbare fondsen af te dragen, mag zijn opdrachtgever diens werkloon ook in geval van faillissement inhouden

Hoofdaannemer mag betaling werkloon onderaannemer weigeren

In alle regel legt in Duitsland een hoofdaannemer in een contract met zijn onderaannemer vast dat de onderaannemer slechts dan recht op betaling voor zijn diensten heeft, als hij kan aantonen dat hij zijn premies aan de obligatoire openbare fondsen heeft afgedragen. Als de onderaannemer niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan en dus niet beschikt over een verklaring van geen bezwaar van de kant van de genoemde fondsen, mag de hoofdaannemer betaling ook in geval van faillissement weigeren.

Een webshop met keurmerk zorgt voor vertrouwen bij de consument

Een keurmerk is voor de klant een geruststelling dat een webwinkelier zorgvuldig omgaat met diens klant- en betaalgegevens. Deel 4 van de serie grensoverschrijdend webwinkelen

Een webshop met keurmerk zorgt voor vertrouwen bij de consument

Betrouwbaarheid is voor Duitse klanten het trefwoord bij uitstek m.b.t. het winkelen op internet. Het vertrouwen van de Duitse consument is te winnen met behulp van een Duitse webwinkel (in de vorm van een GmbH) en een Duits retouradres. Daarnaast is een keurmerk voor de klant een geruststelling dat de webwinkelier zorgvuldig omgaat met diens klant- en betaalgegevens – en, natuurlijk, dat de bestelling correct en op korte termijn wordt bezorgd.

 

Kennisvoucher voor advies Duitse jurist of belastingadviseur

Sinds verleden jaar kunnen ondernemers bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een tegemoetkoming krijgen voor de inhuur van internationale specialisten

Kennisvoucher voor advies Duitse jurist of belastingadviseur

U wilt de positie van uw bedrijf (verder) verbeteren op een buitenlandse markt en u heeft hiervoor ondersteuning op juridisch en fiscaal gebied nodig? Dan kunt u sinds 1 oktober jl. een kennisvoucher internationaal ondernemen aanvragen en krijgt 50% tegemoetkoming in de kosten. 

Opzegging van een contract per fax of e-mail is legaal

De “schriftelijke vorm” van opzegging, die uit tekst en een eigenhandige paraaf bestaat, mag in de Algemene Voorwaarden niet meer van de klant worden geëist

Opzegging van een contract per fax of e-mail is legaal

Opzeggen per fax of e-mail is sinds 1 oktober 2016 in Duitsland rechtsgeldig. “Een contract opzeggen kan alléén schriftelijk” is hiermee van de baan. De herziene vorm van opzegging dient, gelet de huidige stand van de communicatie, gelijk te worden gesteld met een schriftelijke opzegging. Iedereen kan een overeenkomst, die na 30 september 2016 is afgesloten, vanaf meteen ook per fax of e-mail opzeggen.

 

Kopieer nooit de Algemene Voorwaarden van andermans webshop!

De verleiding is groot om de “Allgemeine Geschäftsbedingungen” (AGB) van andere handelaren over te nemen of simpelweg 1 op 1 te vertalen, maar het is niet verstandig

Kopieer nooit de Algemene Voorwaarden van andermans webshop!

Eigen Algemene Voorwaarden ontwikkelen is niet altijd eenvoudig, met name niet indien u als Nederlandse ondernemer een Duitse webshop runt. Vaak is de verleiding groot om simpelweg de “Allgemeine Geschäftsbedingungen” (AGB) van andere handelaren over te nemen.

Nieuwe regelingen voor bedrijfsnalatenschappen ter ratificatie

Successierechten zijn een drempel bij een generatiewissel, onvoorwaardelijke vrijstellingen gelden voortaan alleen nog voor bedrijven tot 5 medewerkers

Successierechten zijn een drempel bij een generatiewissel, onvoorwaardelijke vrijstellingen gelden voortaan alleen nog voor bedrijven tot 5 medewerkers

Na maandenlang politiek gesteggel en niet mis te verstane dreiggebaren van de kant van het Hof van Justitie met tenuitvoerlegging heeft de Duitse regering uiteindelijk overeenstemming bereikt met de deelstaten over de hervorming van de successierechten. Het wetsontwerp wordt op 14 oktober a.s. in de Eerste Kamer van het Duitse parlement, de Bundesrat, besproken en naar verwachting spoedig geratificeerd.

Ondernemer mag in factuur geen pauzes en overuren doorberekenen

Een Duitse verhuisondernemer bracht zijn opdrachtgever de pauzes en overuren van zijn medewerkers in rekening. Volgens de rechter biedt het contract hiervoor geen draagvlak

Ondernemer mag in factuur geen pauzes en overuren doorberekenen

Een contractclausule die het een verhuisondernemer toestaat pauzes en overuren vanaf 17.00 uur aan de klant door te berekenen, is nietig. Aldus een recentelijk vonnis van het Oberlandesgericht Saarbrücken. Wat was er gebeurd?

 

Biedt uw online klant het gerief van een klantgerichte website!

De klant van een Duitse webwinkelier verwacht een zinnige structuur van de website en de bekende betalingsmogelijkheden. Deel 3 van de serie grensoverschrijdend webwinkelen

Biedt uw online klant het gerief van een klantgerichte website!

Wie in Duitsland met succes een webwinkel op de rails wil zetten moet zich natuurlijk aan de hier geldende usances houden. De klant die een Duitse website bezoekt, verwacht namelijk volgens gewoonte een zinnige  structuur van de website en met name een aantal vertrouwde betalingsmogelijkheden.

Een ZZP’er draagt geen jasje met het embleem van uw bedrijf!

Nederlandse bedrijven maken bij hun projecten in Duitsland gebruik van de diensten van ZZP’ers. Dat kan, maar voorkom hierbij wel de indruk van “Scheinselbstständigkeit”

Een ZZP’er draagt geen jasje met het embleem van uw bedrijf!

De nieuwe wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA) heeft sinds de invoering ervan per 1 mei voor nogal wat commotie gezorgd, zowel onder inhurende bedrijven als onder ZZP’ers. De intentie achter de invoering van de wet is om financiële risico’s beter te verdelen onder opdrachtgever en ZZP’er en er tegelijkertijd voor te zorgen dat hun onderlinge arbeidsrelatie beter te controleren valt voor de Belastingdienst. 

Algemene leveringsvoorwaarden zijn onderdeel van het contract

In Duitsland moeten leveringsvoorwaarden onderdeel van het contract zijn. Uiterlijk met de ontvangst van de factuur moet de klant de leveringsvoorwaarden in zijn bezit hebben

Algemene leveringsvoorwaarden zijn onderdeel van het contract

In Nederland is het blijkbaar vaak te doen gebruikelijk dat de Algemene leveringsvoorwaarden niet per se onderdeel van de leveringspapieren zijn. Er wordt daarentegen enkel verwezen naar de passage: “Wij werken alleen onder toepassing van onze leveringsvoorwaarden”.

Een website dient te zijn voorzien van een colofon (impressum)

Wie zich van waar dan ook met een website op de Duitse markt richt, moet zorgen dat hij over een correcte colofon beschikt. Deel 2 van de serie grensoverschrijdend webwinkelen

Een website dient te zijn voorzien van een colofon (impressum)

Volgens EU-regelgeving is de eigenaar van een webwinkel verplicht, op zijn website een aantal essentiële gegevens over persoon en bedrijf ter beschikking te stellen. Deze regels zijn door de EU ontwikkeld, om de consument te beschermen. De geldende voorschriften zijn vanzelfsprekend ook in Nederland bindend. Toch worden ze hier vaak met een korreltje zout genomen of niet eens in acht genomen.

Wie een foutieve levering niet volgens het boekje laakt, verliest

Gebrekkige koopwaar geldt volgens de wet als aanvaard, als de koper het mankement niet op staande voet afkeurt, een klacht moet hierin de rangorde van koopcontracten volgen

Wie een foutieve levering niet volgens het boekje laakt, verliest

Bij een trajecttransactie (waarbij een fabrikant handelswaar direct aan de eindafnemer levert en niet aan de grossier, die geacht wordt de zaak door te sturen), moet een klacht wegens gebreken in beginsel de rangorde van koopovereenkomsten volgen. Wie zich hier niet aan houdt, trekt aan het kortste eind. Aldus een recente uitspraak van het Oberlandesgericht Frankfurt.

Ontslagvergoedingen steeds taktisch toekennen

Wie in Duitsland door zijn baas op straat wordt gezet, heeft niet a priori recht op een ontslagvergoeding. Wel zorgt dit “losgeld” in de regel voor een vriendelijker afscheid

Ontslagvergoedingen steeds taktisch toekennen

Dat werknemers in Duitsland in geval van ontslag per definitie aanspraak kunnen maken op een ontslagvergoeding behoort tot de meest voorkomende misvattingen over het Duitse arbeidsrecht. Hoog tijd, om de mythes, die hierover de ronde doen, eens nader onder de loep te nemen. Allereerst: wie in Duitsland door zijn baas op straat wordt gezet, heeft niet zonder meer recht op een vergoeding. Dit heeft met de veelomvattende ontslagbescherming in Duitsland te maken.

In de praktijk wordt het begrip “gebrek” vaak verkeerd opgevat

Een Duitse opdrachtgever klaagt over wegbrokkelende voegen in de toiletruimtes, de opdrachtnemer wijt het gebrek aan verkeerd reinigen. Wat definieert een gebrek?

In de praktijk wordt het begrip “gebrek” vaak verkeerd opgevat

Voor de beoordeling of een bouwprestatie gebrekkig is, komt het in principe aan op het tijdstip van oplevering. Met een kwalitatieve gesteldheid zoals die zich na oplevering voordoet kan de gebrekkigheid van een prestatie alleen niet beredeneerd worden. 

Oude elektronica gratis terug naar de winkel om de hoek

Sinds 24 juli jl. kunnen in Duitsland consumenten hun oude gsm’s, scheerapparaten en laptops gratis bij de winkelier om de hoek afgeven

Detailhandel moet uitgerangeerde elektronica terugnemen

De Duitse bond van recyclingbedrijven schat dat er ieder jaar zo’n 120.000 ton aan kleine elektr(on)ische apparaten uit gemakzucht bij het huisvuil belandt. 

Checklijst voor de aankoop van een pand in Duitsland

Of de aankoop van een eigen woning of huis in Duitsland een goede investering wordt hangt af van een grondige voorbereiding en de juiste beslissingen van de koper

Checklijst voor de aankoop van een pand in Duitsland

Wie in Duitsland met het idee speelt een huis of een kavel te kopen, doet er goed aan van te voren zijn financiële mogelijkheden even op een rijtje te zetten. En naast het financiële aspect zijn er nog een aantal andere punten waar op gelet moet worden.

Met een Duitse webwinkel makkelijker over de drempel

Duitse afnemers hebben meer vertrouwen in een webshop die in eigen land is gevestigd dan in een buitenlands bedrijf. Deel 1 van de serie grensoverschrijdend webwinkelen

Met een Duitse webwinkel makkelijker over de drempel

Nog steeds is in Duitsland volgens onderzoeksrapporten de kloof  tussen onlineverkopen in het binnenland en in het buitenland groot. De redenen waarom grensoverschrijdend webwinkelen vaak niet optimaal werkt, zijn veelvuldig.

Wie is wanneer in welke mate tekeningsbevoegd in zakenbrieven…

Wie Duitse zakenbrieven met “im Auftrag” (i.A.) of “in Vertretung” (i.V.) ondertekent moet goed op de hoogte zijn van de mogelijke juridische consequenties ervan

Wie is wanneer in welke mate tekeningsbevoegd in zakenbrieven…

In de handelscorrespondentie kan iedereen zich laten vertegenwoordigen. Dat is ook in het Duitse bedrijfsleven een heel normale gang van zaken.

Minimumloon stijgt in 2017, let op meld- en documentatieplichten!

Buitenlandse bedrijven hebben een meldingsverplichting tegenover de Duitse douane, als ze werknemers in bepaalde “gevoelige” branches naar Duitsland sturen

Minimumloon stijgt in 2017, let op meld- en documentatieplichten!

Het is inmiddels iedereen bekend, dat in Duitsland sinds 2015 een minimumloon van 8,50 € bruto per uur van toepassing is. En dat het Duitse parlement recentelijk heeft besloten, dit bedrag per 1 januari 2017 met € 0,34 naar € 8,84 bruto te verhogen.

Gevolgen van foute bezorging van verstekvonnis aan naamsgenoot

Een cliënt van ons kantoor ontving een verstekvonnis uit Duitsland. In het kader van het bezwaar stelden we vast dat de rechtbank hem als onterecht beklaagd diende te behandelen

Gevolgen van foute bezorging van verstekvonnis aan naamsgenoot

Een aantal weken geleden hadden wij hier op kantoor met de nasleep van een wel heel uitzonderlijk verstekvonnis te maken. Onze Nederlandse cliënt A.H. was zonder het te weten een procedure tegen zijn persoon binnengerold, en die speelde in Frankfurt/Main.

Minimumloon is ook van toepassing op standby-uren

Als een werknemer een vast maandsalaris en geen concreet uurtarief is overeengekomen, mag de vergoeding voor standby-uren wel lager liggen dan het wettelijk minimumloon

Minimumloon is ook van toepassing op standby-uren

Het wettelijk minimumloon geldt niet alleen voor ieder regulier werkuur, maar ook voor uren waarop een werknemer zich op een door de werkgever bepaalde plek binnen of buiten zijn bedrijf in oproepdienst bevindt, om, indien gewenst, meteen aan de slag te kunnen gaan.

Betere bescherming voor particuliere opdrachtgever bouwproject

Wetsontwerp wil voor duidelijke regels in een contract zorgen, desondanks blijven er risico’s wat betreft de kosten bestaan en er kan altijd wel iets misgaan tijdens de bouwfase

Betere bescherming voor particuliere opdrachtgever bouwproject

Het is een stap in de goede richting, toch blijft het een en ander volgens critici nog vrij vaag. In de bouw gaat er regelmatig wel iets mis, bouwvakkers maken foutjes, er wordt verkeerd materiaal verbouwd en meestal wordt de zaak ook nog duurder dan beraamd. 

 

Hogere drempels voor vrijstelling van successierechten

Successierechten zijn ook in Duitsland een drempel bij een generatiewissel in een bedrijf, onvoorwaardelijke vrijstellingen gelden nu alleen nog voor bedrijven tot 5 medewerkers

Hogere drempels voor vrijstelling van successierechten

Na maandenlang gesteggel heeft de Duitse regeringscoalitie uiteindelijk overeenstemming bereikt over de hervorming van de successierechten.

Let op bij arbeidscontracten voor bepaalde duur!

Als er geen bijzondere redenen bestaan, is de looptijd van een arbeidscontract voor bepaalde tijd maximaal 2 jaar; in dit tijdsbestek kan het contract 3 maal worden verlengd

Let op bij arbeidscontracten voor bepaalde duur!

Een werkgever in Duitsland die een werknemer volgens Duits arbeidsrecht voor bepaalde duur in dienst wil nemen moet hierbij het een en ander in acht nemen.

Zeg wat je doet en doe wat je zegt

Hoe je als Nederlandse toeleverancier van de Duitse maakindustrie in Beieren en Baden-Württemberg succes boekt, was aan de orde tijdens de “Duitsland-Borrel” van 18 mei jl.

Zeg wat je doet en doe wat je zegt
“De Duitse maakindustrie biedt ruim potentieel voor Nederlandse toeleveranciers”, luidde op 18 mei jl. de titel van de “Duitsland-Borrel” bij STRICK Rechtsanwälte & Steuerberater in Kleef.

Klant heeft recht van ontbinding zonder opgave van redenen

Om een via internet met een Duitse webwinkel gesloten koopovereenkomst te herroepen is het voldoende, dat de koper op tijd van zijn recht van ontbinding gebruik maakt

Klant heeft recht van ontbinding zonder opgave van redenen

Een van de meest vervelende regels voor webwinkeliers, maar tegelijkertijd ook een van de regels die consumenten over de streep trekken om hun boodschappen online te doen, is het herroepingsrecht, het recht van ontbinding van de koopovereenkomst.

Een ZZP’er moet met zijn eigen gereedschap aan het werk

Vervanging van de VAR is ook van toepassing op Nederlandse bedrijven die met ZZP’ers in Duitsland projecten realiseren. Voorkom de indruk van “Scheinselbstständigkeit”!

Een ZZP’er moet met zijn eigen gereedschap aan het werk

De Nederlandse Belastingdienst wil blijkbaar strenger gaan controleren of ZZP’ers daadwerkelijk als ondernemer onderweg zijn.

Zakendoen in Duitsland? Bescherm van begin af aan uw merk!

Zorg ervoor dat u, zodra u als ondernemer over de grens stapt, ook in Duitsland uw merk nationaal deponeert. Anders beschikt u in Duitsland niet over exclusieve rechten

Zakendoen in Duitsland? Bescherm van begin af aan uw merk!

Merken zijn alleen daar geldig, waar ze verstrekt zijn. Het klinkt simpel. Toch wordt dit gegeven in de dagelijkse praktijk vaak over het hoofd gezien.

 

Werken aan een betere beheersing van de Duitse taal en cultuur

Uitkomst van een enquête: Naast een matige mondelinge beheersing van het Duits zien ondernemers tekorten t.a.v. van de schriftelijke correspondentie met Duitse zakenpartners

Werken aan een betere beheersing van de Duitse taal en cultuur

Veel ondernemers in de Achterhoek ervaren een nijpend tekort aan beheersing van de Duitse taal en cultuur. Aldus de uitkomst van een recente enquête, georganiseerd door VNO-NCW Achterhoek, Achterhoek 2020, POA Achterhoek en enkele andere regionale organisaties.

Elektrogesetz: EAR registreert alleen nog maar Duitse bedrijven

Buitenlandse bedrijven die elektronica op de Duitse markt aanbieden kunnen aan hun registratieverplichting bij de EAR sinds 26 april alleen door een Duitse vestiging voldoen

Elektrogesetz: EAR registreert alleen nog maar Duitse bedrijven

Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparaten aanbiedt, is al sinds geruime tijd verplicht zich tevoren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) aan te melden en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen; in dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld.

Maandelijkse BTW-aangifte definitief niet in handgeschreven vorm

De Duitse fiscale wetgeving is niet mis te verstaan: het elektronisch indienen van de maandelijkse BTW-aangifte via internet is verplichtend voor iedere ondernemer

Maandelijkse BTW-aangifte definitief niet in handgeschreven vorm

Wie niet met zijn tijd meegaat, gaat mettertijd. Deze zinspreuk zou wel eens van toepassing kunnen zijn op een GmbH, die haar maandelijkse BTW-aangifte verder in handgeschreven vorm naar de fiscus is blijven sturen.

Een overname in Duitsland vergt een solide financiering

Overname van een Duits bedrijf? Kijk niet alleen naar de harde cijfers, maar ook naar structuur en bedrijfscultuur van de kandidaat en de arbeidsrechtelijke verhoudingen

Een overname in Duitsland vergt een solide financiering

Bij een bedrijfsovername in Duitsland komt er op juridisch en fiscaal vlak het een en ander kijken. Voor de koop van een overnamekandidaat is het bijvoorbeeld zaak te achterhalen, wat de Duitse overnamekandidaat precies kenmerkt.

In geval van collectief ontslag geldt de statutaire directeur als werknemer

Europees Hof van Justitie: vanaf een bepaald aantal werknemers moet volgens de richtlijn inzake collectief ontslag de directeur van een GmbH tot de werknemers worden gerekend

In geval van collectief ontslag geldt de statutaire directeur als werknemer

Veel arbeidsrechtelijke regelingen gelden in Duitsland alleen voor bedrijven vanaf een bepaalde grootte, dat wil zeggen vanaf een bepaald aantal werknemers dat in vast dienstverband voor een bedrijf werkzaam is.

Online verkopen aan Duitse klanten: Let op de verschillen!

Voor een Nederlandse webshop is Duitsland een belangrijke afzetmarkt, die pal naast de deur ligt. Wel verschilt de Duitse wetgeving in deze op veel punten van de Nederlandse

Online verkopen aan Duitse klanten: Let op de verschillen!

Duitsers behoren inmiddels tot de grootste online shoppers van Europa. De e-commerce-markt is er groot en blijft maar groeien, de omzet is de laatste jaren met zo’n 4% gegroeid. Voor een Nederlandse webshop is Duitsland dan ook een belangrijke afzetmarkt, die ook nog eens pal naast de deur ligt.

Iedereen kan snellezen! Met SmartReading onthoud je het

Wie wil nou niet snel door zijn stapel papier heen en dan ook nog alles opslaan…

Iedereen kan snellezen! Met SmartReading onthoud je het

Met SmartReading gaat je dit lukken. Je leest niet alleen sneller dan normaal, SmartReading leert je ook je “leescentrum” te activeren, waardoor je visueel gaat lezen, en de concentratie snelt omhoog waardoor je er meer details uithaalt.

Een beter besef van de denk- en werkwijze van de Duitse inkoper

Tijdens een lezing voor ondernemers uit de textiel- en sportartikelenbranche bij STRICK op 30 maart jl. in Kleef (D) ging het om groei, kwaliteit, samenwerking en betrouwbaarheid

Een beter besef van de denk- en werkwijze van de Duitse inkoper

Een beter begrip te kweken voor elkaars denken en handelen was de target van de lezing “De Duitse inkoper” op 30 maart jl., waarvoor STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater leden van Modint en FGHS naar het Duitse Kleve had uitgenodigd.

Ruhrgebied en Niederrhein: hotspots voor Nederlandse bedrijven

Cijfers van de Industrie- und Handelskammern in het Ruhrgebied tonen aan dat onder de buitenlandse bedrijven, die hier zijn gevestigd, Nederland zeer goed vertegenwoordigd is

oprichten van een bedrijf - Ruhrgebied en Niederrhein: hotspots voor Nederlandse bedrijven

Het Duitse Ruhrgebied kenmerkt een opvallende toename aan buitenlandse bedrijven; met name Nederland is in het nabije buurland buitengewoon prominent vertegenwoordigd.

Opzegging van een bouwcontract en de gevolgen

Tot welke prestaties is een opdrachtnemer van een bouwproject in Duitsland nog verplicht, als hij het bouwcontract met zijn opdrachtgever om gegronde redenen heeft opgezegd?

bouwrecht - Opzegging van een bouwcontract en de gevolgen

Als de opdrachtnemer van een bouwproject het contract met zijn opdrachtgever om gerechtvaardigde redenen opzegt, is de opdrachtgever niet gerechtigd, de voltooiing van de reeds ten dele geleverde prestaties te eisen.

Verlenen van uitstel van betaling van een vordering is hachelijk

Door het afspreken van termijnbetalingen lopen Nederlandse ondernemers het risico, later in geval van faillissement van de Duitse klant een claim van de curator te ontvangen

Duitse faillissementsrecht - Verlenen van uitstel van betaling van een vordering is hachelijk

Het Duitse faillissementsrecht is voor Nederlandse ondernemers met Duitse klanten niet zonder risico’s.

Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid van start

Een taskforce van Economische Zaken is er op gericht om belemmeringen in het Nederlands-Duitse economische verkeer te verminderen en kansen beter te benutten

Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid van start

Werkzoekenden en werkgevers van "over de grens" kunnen elkaar nog steeds onvoldoende vinden. Om grensoverschrijdend werken en ondernemen gemakkelijker te maken heeft het Ministerie van Economische Zaken medio 2015 een taskforce in het leven geroepen, het Actieteam voor grensoverschrijdende economie en arbeid

Frequente contracten voor bepaalde duur in het profvoetbal legitiem

Ex-doelman Heinz Müller maakte aanspraak op een vast dienstverband bij zijn Duitse profclub en kreeg aanvankelijk gelijk, maar het vonnis is nu in hogere instantie vernietigd

Frequente contracten voor bepaalde duur in het profvoetbal legitiem

Duitse profclubs mogen hun arbeidscontracten met voetballers tijdelijk beperken, ook meermaals en ook voor een tijdsbestek langer dan twee jaar; langdurige en op elkaar volgende overeenkomsten van tijdelijke aard, een heel normale gang van zake in deze branche, zijn vanwege de "karakteristieke eigenschappen van werkprestaties van profvoetballers" als legitiem te beschouwen.

Afwijking van het bouwcontract, maar de prestatie is in orde

Wijkt een opdrachtnemer af van een contractuele toezegging, begaat hij plichtsverzuim, maar geeft de opdrachtgever geen recht, bij succesvolle oplevering werkloon in te houden

Afwijking van het bouwcontract, maar de prestatie is in orde

Een inbreuk op de contractueel overeengekomen verplichting een Duitstalige opzichter, uitvoerder of ploegbaas als contactpersoon op de bouwplaats aanwezig te laten zijn, impliceert geen gebrek van het werk en geeft daarom de opdrachtgever niet het recht, om eenzijdig het werkloon van de opdrachtnemer te verminderen.

Stappenplan grensoverschrijdend dienstencentrum op de rails

Uitgangspunt van het geplande project pal op de grens bij Winterswijk-Vreden is grensoverschrijdend ondernemen en de bevordering van arbeidsmogelijkheden

Stappenplan grensoverschrijdend dienstencentrum op de rails

Een grensoverschrijdende samenwerking van allure: de gemeenten Winterswijk en Vreden willen graag pal op de grens een euregionaal dienstencentrum neerzetten met daarin een grensoverschrijdend arbeidsbureau.

 

Migratie als motor voor de opleving in de bouw

Bouwend Duitsland rekent dit jaar met een omzetgroei van rond de 3%, in de woningbouwsector gaat men zelfs uit van een plus van 5%

Migratie als motor voor de opleving in de bouw

Het enorme aantal vluchtelingen dat sinds verleden jaar de weg naar Duitsland heeft weten te vinden moet hoognodig gehuisvest worden. De noodopnamecapaciteit in Duitse steden hiervoor is te beperkt,  dus groeit de behoefte naar accommodatie.

 

Voordelen van thuis werken zijn nog onvoldoende onderkend

Volgens recent onderzoek van het Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) loopt Duitsland wat “Heimarbeit” betreft vergeleken met andere landen in Europa achterop

Voordelen van thuis werken zijn nog onvoldoende onderkend

Een groeiend aantal Duitse werknemers zou graag meer thuis aan de slag voor de baas, maar de meeste werkgevers bij de oosterburen voelen hier niets voor. 

 

Bij overname bestaat informatieplicht tegenover werknemers

Werknemers hebben in geval van overname het recht, verweer aan te tekenen tegen het feit dat zij werknemer worden van de kopende partij, werkgevers zijn verplicht te informeren

Bij overname bestaat informatieplicht tegenover werknemers

Als in Duitsland een bedrijf overgaat op een nieuwe eigenaar, gaan de rechten en plichten die uit een bestaande arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer voortvloeien, automatisch over op de kopende partij. Werknemers worden als gevolg van deze transactie werknemers van de koper.

 

Apple voert exclusief in Duitsland de prijzen op

Met de jaarwisseling zijn iPhones en iPads in Duitse winkels duurder geworden. Reden hiervoor is de Duitse auteursrechtenheffing, die Apple compleet aan de klant doorberekent

Met de jaarwisseling zijn iPhones en iPads in Duitse winkels duurder geworden. Reden hiervoor is de Duitse auteursrechtenheffing, die Apple compleet aan de klant doorberekent

In Duitsland zijn met ingang van 1 januari 2016 smartphones en tablets van het merk Apple duurder geworden. Kopers betalen een toeslag van € 4,95 voor een iPhone en € 6,95 voor een iPad.

De handel met commercieel vastgoed blijft op rekordniveau

In Duitsland ging in 2015 bedrijfsvastgoed voor € 55,1 miljard over de toonbank

De handel met commercieel vastgoed blijft op rekordniveau

De handel met commercieel vastgoed verbreekt in Duitsland vanwege de historisch lage rente het ene rekord na het andere. Verleden jaar werd in Duitsland volgens beleggingsadviseur Jones Lang LaSalle (JLL) onroerend goed ter waarde van 55,1 miljard euro verkocht, 40 % meer dan in het jaar daarvoor.

Ondernemerschap wordt in Duitsland sterk aangemoedigd

Op het Wereld Economisch Forum in Davos werd in januari de top 10 van 'Beste Landen' voorgesteld. Duitsland scoort hierin uitstekend qua leiderschap en ondernemerschap

Op het Wereld Economisch Forum in Davos werd in januari de top 10 van 'Beste Landen' voorgesteld. Duitsland scoort hierin uitstekend qua leiderschap en ondernemerschap

Duitsland is “het beste land ter wereld” om er te wonen, aldus een enquête onder meer dan 16.000 mensen uit 60 landen. Onze oosterburen kwamen hierin naar voren als het beste land van dit moment. 

Voorzie een document altijd van een onderscheidbare handtekening

In Duitsland moeten stukken vaak in het origineel worden verstuurd, en wel voorzien van een (min of meer) leesbare handtekening van de juiste persoon

Voorzie een document altijd van een onderscheidbare handtekening

De manier waarop Nederlanders soms documenten tekenen, zorgt bij Duitse instanties en zakenpartners wel eens voor irritatie. In Duitsland is het namelijk vaak noodzakelijk dat van bepaalde stukken het origineel wordt overhandigd, en wel voorzien van de handtekening van een bevoegd persoon. Met name als het gaat om de opzegging van een werknemer.

Internationale gegevensuitwisseling belastingdiensten

Vanaf september 2017 gaat de Duitse Belastingdienst met de fiscus van meer dan 50 landen financiële gegevens uitwisselen, om belastingontduiking tegen te gaan

Internationale gegevensuitwisseling belastingdiensten

Geld parkeren in het buitenland en dit vervolgens bij de jaarlijkse belastingaangifte gemakshalve “vergeten”, wordt in de nabije toekomst minder gemakkelijk.

Detailhandel is verplicht uitgerangeerde elektronica in te nemen

In juli van dit jaar wordt het echt menens: met ingang van 24.7. 2016 kunnen in Duitsland consumenten hun oude gsm’s, TV’s en laptops gratis bij de winkelier om de hoek afgeven

Detailhandel is verplicht uitgerangeerde elektronica in te nemen

Waarheen met het verouderde tablet, de uitgerangeerde haardroger of het TV-toestel uit de vorige eeuw?

Uitzendkrachten beter af zonder CAO?

In de driehoeksverhouding tussen uitzendkrachten, uitzendbureau en inlenend bedrijf zijn in Duitsland de rechten van werknemers vaak niet duidelijk gedefinieerd

Uitzendkrachten beter af zonder CAO?

Uitzendwerk boomt in Duitsland, steeds meer bedrijven profiteren van flexwerk. Zij kunen hierdoor hun behoefte aan personeel “just in time” met de orderportefeuille matchen. 

Elektrisch rijden nog maar half zo aantrekkelijk

Voor elektrische auto’s bestaan er speciale fiscale regelingen waardoor de aanschaf ervan vaak aantrekkelijk is. Deze regelingen zijn echter vanaf begin 2016 minder gunstig

Elektrisch rijden nog maar half zo aantrekkelijkv

Een miljoen elektrische auto’s op de weg in 2020 luidt officieel het credo van de Duitse regering. Ongetwijfeld is de aanschaf van een elektrische auto voor bedrijven en ondernemers ook in Duitsland interessant.