Artikelen 2015

Bejaard vastgoed geërfd? Let op mogelijke vervolgkosten!

Alvorens een oud huis als erfenis te aanvaarden is het zaak goed te bekijken of de dringend noodzakelijke sanering van zo’n pand niet onevenredig duur wordt. Weigering is een optie

Bejaard vastgoed geërfd? Let op mogelijke vervolgkosten!

Wie in Duitsland vastgoed erft waar decennialang qua instandhouding of modernisering niets aan is gebeurd, moet alvorens deze nalatenschap te aanvaarden goed nadenken of hij dit “cadeau” werkelijk in bezit wil nemen. Tenslotte moet een erfgenaam opkomen voor de kosten die kunnen ontstaan door een noodzakelijke sanering van bijvoorbeeld de elektrische leidingen en het centrale verwarmingssysteem van het pand. In sommige gevallen verdient het aanbeveling zo’n nalatenschap te weigeren.

 

EAR-registratie alleen nog via Duitse vestiging of zaakwaarnemer

Buitenlandse bedrijven die elektronica op de Duitse markt aanbieden moeten heden een gevolmachtigde aanwijzen die voor de verplichte registratie bij de EAR verantwoordelijk is

EAR-registratie alleen nog via Duitse vestiging of zaakwaarnemer

Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparaten aanbiedt, is verplicht zich tevoren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) aan te melden en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen. In dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld. Sinds de herziening van het “Elektrogesetz” op 20 oktober jl. kunnen zich bij de EAR alleen nog maar bedrijven aanmelden die hun zetel in Duitsland hebben.

Door een aanmaning is een verjaring niet te stuiten

Verjaring begint in Duitsland te lopen aan het eind van het jaar, waarin de vordering is ontstaan. En wel voor een tijdsbestek van 3 jaar. Een aanmaning te sturen is niet voldoende

Door een aanmaning is een verjaring niet te stuiten

Als u als ondernemer een vordering heeft kunt u deze na een bepaalde tijd niet meer opeisen. Een vordering is in Nederland meestal na vijf jaar verjaard, in Duitsland na drie jaar. In Nederland sturen de meeste bedrijven hun klanten een schriftelijke aanmaning en maken hierin duidelijk dat ze zich de rechten op de vordering voorbehouden; door deze schriftelijke aanmaning is de verjaring gestuit, en dit betekent dat de wettelijk voorziene termijn voor de verjaring van nul af opnieuw begint te lopen. Met nog eens vijf jaar.

Achterstallige betaling van een schuld? Rente plus € 40 extra

Naast rente wegens te late betaling van een schuld bent u als ondernemer in Duitsland nu tevens forfetair € 40,00 verschuldigd, aldus een bepaling in het Duits Burgerlijk Wetboek

Achterstallige betaling van een schuld? Rente plus € 40 extra

Dat een ondernemer rente wegens te late betaling in rekening brengt is in het Europese kooprecht de normale gang van zaken. Voor een debiteur, die geen consument maar net als de schuldeiser ook ondernemer is, heeft het Duitse Burgerlijk wetboek echter sinds kort en nauwelijks opgemerkt nog een verrassing in petto. Naast de verschuldigde rente over de achterstallige betaling heeft een schuldeiser nu namelijk ook recht op betaling van een extra forfetair bedrag van € 40,00.

 

Nummer tachtig!!!

De Polisagent - Nummer tachtig

Dit is mijn tachtigste bijdrage aan de Juridisch-Fiscale Nieuwsbrief van STRICK. Vanaf februari 2009 kreeg ik elke maand ruimte van STRICK – Rechtsanwälte & Steuerberater, om een en ander te vertellen over debiteuren en kredietverzekering. Die ruimte wordt nog steeds geboden, maar na bijna zeven jaar vind ik het welletjes.

 

Gebrekkige bouwcomponenten meteen afkeuren, anders gekocht!

Rechtbank: kopers van bouwcomponenten of bouwmaterialen moeten geleverde koopwaar ter plekke controleren en tijdig bezwaar maken. Indien niet geldt de koopwaar als aanvaard

Gebrekkige bouwcomponenten meteen afkeuren, anders gekocht!

Wie gebreken bij aangekochte bouwelementen niet op tijd laakt, heeft pech gehad, de koopwaar geldt als goedgekeurd. Aldus een uitspraak van het Oberlandesgericht Düsseldorf. De rechtbank argumenteert dat bij een transactie van deze aard de koper in zijn hoedanigheid als koopman de koopwaar principieel nauwkeurig moet controleren, ook al is deze toets tijdrovend en/of technisch moeilijk doorvoerbaar, omdat hiervoor speciaal bedrijfsequipment en vakkennis vereist is.

Detailhandel moet uitgerangeerde elektronica terugnemen

Sinds 1 november kunnen in Duitsland consumenten hun oude gsm’s, TV’s en laptops gratis bij de winkelier afgeven. De grote ketens nemen apparaten al langer vrijwillig terug

Detailhandel moet uitgerangeerde elektronica terugnemen

Waarheen met de eerste generatie iPad, de uitgerangeerde haardroger of de wasmachine die de oproep van een smartphone nog niet herkent? In plaats van de verwijdering aan recyclingbedrijven over te laten dumpen mensen hun kleinere elektronica helaas maar al te vaak in de ton achter het huis en vervuilen zo het milieu.

Inschrijving voortaan alleen nog met verhuurdersverklaring

Sinds 1 november moet de verhuurder van een woning schriftelijk bevestigen dat een huurder zijn intrek heeft genomen. Zonder dit papier kan geen inschrijving plaatsvinden

Inschrijving voortaan alleen nog met verhuurdersverklaring

Wat ooit als bureaucratisch en omslachtig werd beschouwd is in Duitsland tien jaar na afschaffing terug van weggeweest: de verhuurdersverklaring (Vermieterbescheinigung of Wohnungsgeberbescheinigung). Sinds 1 november is in Duitsland een huurder verplicht binnen twee weken na zijn intrek op het Einwohnermeldeamt een bevestiging hiervan voor te leggen.

Fijne feestdagen?

De Polisagent - Fijne feestdagen?

Het zijn weer de donkere dagen voor Kerstmis. Voor de meesten van ons een periode om naar uit te kijken. Alle binnensteden laten zich van hun beste kant zien en deze periode betekent voor velen dat er een aantal vrije dagen aan zit te komen eind december, waarin extra aandacht aan elkaar kan worden besteed en het werk even op een zijspoor belandt.

Principieel geen uitzendkrachten meer in de Duitse bouw

De uitzendwet is niet gewijzigd, maar de Bundesagentur für Arbeit interpreteert de regels voor het werken met buitenlandse uitzendkrachten opeens anders. Terecht?

Principieel geen uitzendkrachten meer in de Duitse bouw

Duitse bedrijven was het al langer bekend: je mag geen uitzendkrachten in het zogenoemde Bauhauptgewerbe aan het werk zetten, dus in de klassieke bouwbranches zoals betonbouw en metselarij. Maar buitenlandse vennootschappen, die in de Duitse bouw projecten met uitzendkrachten uitvoeren, hoefden tot nu toe nooit sancties hieromtrent te vrezen.

Verhoging minimumloon in de zorg en bij afvalbeheer

Ook personeel bij gemeentelijke reinigingsdiensten krijgt er iets bij

Verhoging minimumloon in de zorg en bij afvalbeheer

Het wettelijk minimumloon van € 8,50 per uur dat sinds begin van het jaar in Duitsland voor de meeste branches van toepassing is, werd per 1 oktober voor enkele dienstverlenende sectoren aangepast:

 

Beleggen in Duits vastgoed blijft aantrekkelijk

Alternatieve beleggingsmogelijkheden leveren gewoonweg minder rendement op

aanbod van woonvastgoed

De actuele toename in vraag naar woonruimte in een aantal grote Duitse steden blijft niet zonder gevolgen voor het prijsniveau. München, Stuttgart, Keulen, Berlijn en Frankfurt zijn uiterst populaire locaties, sommige mensen kiezen bewust voor de stad als woonoord vanwege de infrastructuur, die een verblijf op het platteland niet te bieden heeft.

 

Ook een afwijking is al een gebrek

Een mankement aan een werk is ook dan een gebrek, als een afwijking van de overeengekomen hoedanigheid ervan niet leidt tot mindere deugdelijkheid

Ook een afwijking is al een gebrek

Een bouwprestatie geldt normaliter als vrij van gebreken, als het werk de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer overeengekomen hoedanigheid vertoont.

Nu Beter Duits: elke werkdag vier opgaven per muisklik

Een laagdrempelige manier om uw Duits te verbeteren of op peil te houden

Deutsch macht Spaß

Voor Nederlanders die hun kennis van de Duitse taal willen toetsen en verbeteren bestaat er sinds januari van dit jaar een unieke gelegenheid, dit voornemen op een gemakkelijke manier in de praktijk te brengen. Het kost elke dag maar een paar minuutjes en houd je scherp.

 

Reistijd is werktijd

Het Europese Hof van Justitie stelt in een actuele uitspraak vast dat alle reistijden van buitendienstmedewerkers werktijden zijn

Reistijd is werktijd - Het Europese Hof van Justitie stelt in een actuele uitspraak vast dat alle reistijden van buitendienstmedewerkers werktijden zijn

Onlangs heeft het Europese Hof van Justitie een uitspraak gedaan en hierin vastgesteld, dat reistijden van buitendienstmedewerkers werktijden zijn.

Alleen maar een andere naam?

Dezer dagen vernam ik van een relatie dat men van een klant het verzoek heeft ontvangen om de onbetaalde facturen op een andere naam te zetten. Deze relatie heeft een onderneming overgenomen die is geïntegreerd en man heeft er voor gekozen om een nieuwe naam te gaan gebruiken. In goed vertrouwen heeft relatie positief gereageerd op dit verzoek.

Woonachtig in Duitsland? Maak uw testament naar Duits recht op!

Woonachtig in Duitsland? Maak uw testament naar Duits recht op!

Nieuwe EU-richtlijn voor grensoverschrijdende nalatenschappen

Ieder land heeft zijn eigen regels van erfrecht. In de meeste gevallen woont de erflater op het moment van overlijden in het land waarvan hij ook de nationaliteit bezit.

Forse boetes voor verkoper en koper van klantengegevens

Forse boetes voor verkoper en koper van klantengegevens

Na asset-deal-transactie: koper ging door met gebruik van persoonsgegevens

Het Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA), toezichthouder inzake privacy in de Duitse deelstaat Beieren, heeft een forse boete opgelegd aan zowel de verkoper en de koper van een databestand.

De Algemene Voorwaarden van een webshop

De Algemene Voorwaarden van een webshop

Nooit 1 op 1 van een andere onderneming overnemen of simpelweg vertalen!

Als u op de Duitse markt actief bent,moet u ervoor zorgen dat u ook over Algemene Voorwaarden beschikt, die in overeenstemming zijn met Duits recht.

Bedrijfsovername of opvolging binnen de familie. Wie gaat het doen?

Bedrijfsovername of opvolging binnen de familie. Wie gaat het doen?

Wie moet in de nabije toekomst leiding geven aan het familiebedrijf? Een vreemde partij in het kader van een overname? Of de zoon? Dochters zijn blijkbaar geschikter als opvolger

Imtech

Imtech

Of je nu wel of niet betrokken bent geweest bij Imtech, het zal niemand zijn ontgaan dat de Imtech groep is gefailleerd en dat er naar schatting honderden miljoenen gefactureerde euro’s niet kunnen worden voldaan.  Een strop voor velen en zelfs het einde van een aantal toeleveranciers.

Minimumloon: sinds 1 augustus is de documentatieplicht versoepeld

Minimumloon: sinds 1 augustus is de documentatieplicht versoepeld

Een half jaar na invoering van het wettelijk minimumloon in Duitsland heeft de Duitse Minister voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten, ondernemers tegemoet te komen m.b.t. een aantal hieraan verbonden lastige verplichtingen. De aan de minimumloonwet (MiLoG) verbonden meld- en documentatieplichten, die ook Nederlandse bedrijven raken, zijn met ingang van 1 augustus jl. versoepeld.

Bij verkoop van woonvastgoed genieten huurders een optierecht

Bij verkoop van woonvastgoed genieten huurders een optierecht

 

Meer dan ooit profiteren huurders in Duitsland recentelijk van de buitengewoon lage hypotheekrente, om de droom van een eigen huis te realisieren. Wie al geruime tijd met dit idee speelt en de in Duitsland obligatoire eigen inbreng van tenminste 20 % van de koopsom kan ophoesten, heeft nu de kans van zijn leven. Maar wie gaat er nou maandenlang op zoek naar een geschikt object als hij zijn eigen vertrouwde huurwoning kan kopen. Per slot van rekening weet je als huurder wat je koopt, voordelen en gebreken zijn immers sinds jaren bekend.

Rode kaart voor smart phone in de rechtzaal

Rode kaart voor smart phone in de rechtzaal

Continu whatsappende jongeren in de tram,  daar zijn we wel zo’n beetje aan gewend geraakt in de loop der jaren. Maar dat je het als advocaat moet meemaken dat een bijzittende rechter tijdens een rechtzitting smsjes leest en verstuurt, blijft toch onwennig. Je vraagt je dan namelijk als partij in een zitting af, of zo’n rechter, die zich met allerlei andere zaken behalve met de toedracht in de zaal bezighoudt, achteraf nog wel een verantwoord vonnis kan wijzen.

Zakendoen via de website? Denk aan een correct impressum!

Zakendoen via de website? Denk aan een correct impressum!

Op mijn vraag tijdens de laatste Duitsland-Borrel wie van de aanwezige Nederlandse ondernemers een bedrijfswebsite onderhoudt, wapperde iedereen met zijn wijsvinger in de lucht. Ook op de vraag wie zich met zijn website op de Duitse markt richt, gaf bijna iedereen een positief antwoord. Maar toen ik wilde weten wie van de aanwezigen op zijn website een impressum (colofon) hanteert, liet bijna iedereen het afweten.

Met AHA24x7 grensoverschrijdend vakpersoneel vinden

Met AHA24x7 grensoverschrijdend vakpersoneel vinden

AHA24x7.com is een online-community voor experts uit Nederland en Duitsland, die grensoverschrijdend denken en werken. De internetsite biedt actueel nieuws, bedrijfscontacten en een heleboel kennis voor activiteiten in het buurland in de twee talen. Het aanbod voor de gebruikers van de site is nu opnieuw uitgebreid. Speciaal voor Nederlandse ondernemers die in of met Duitsland zakendoen, bestaat op www.aha24x7.com onder de button 'Jobs' per direct de mogelijkheid om doelgericht op zoek te gaan naar medewerkers. Specialisten, die over de talenkennis, vaardigheden, ervaring en contacten beschikken om in Duitsland succesvol te zijn.

Duitslanddag, 23 september in Utrecht

Duitslanddag, 23 september in Utrecht

De Duitslanddag is dé dag voor Nederlandse ondernemers die zaken doen in Duitsland, om informatie in te winnen en contacten te leggen. De dag, die wordt georganiseer door de DNHK in samenwerking met de kredietverzekeraar Euler Hermes, is vooral gericht op MKB-ondernemers die al enige tijd in Duitsland actief zijn. Aan de hand van presentaties, workshops en seminars worden zij geïnformeerd over de meest uiteenlopende aspecten van het zakendoen met de oosterburen: van fiscale en juridische thema’s tot en met zaken als vestigingsplaatskeuze en innovatiebeleid.

Even iets heel anders

De boog kan niet altijd gespannen staan.
Voortdurend actief met cijfers en de liquiditeit bewaken.
Belangrijk om van tijd tot tijd eens lekker lichamelijk bezig te zijn.

Elektrogesetz: Iedereen die apparaten aanbiedt geldt als fabrikant

Elektrogesetz: Iedereen die apparaten aanbiedt geldt als fabrikant

De Bondsdag, de Duitse Tweede Kamer, heeft begin juli een herdefinitie van het zogenaamde Elektrogesetz ("Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten") besloten, dat na beraad door de Bundesrat en na ondertekening door de bondspresident in werking treedt.

Uitzendbureaus hoeven geen statistische gegevens meer te leveren

Uitzendbureaus hoeven geen statistische gegevens meer te leveren

Uitzendbureaus, die personeel naar Duitsland uitlenen, hoeven per direct niet meer aan de verplichting te voldoen, twee maal per jaar omvangrijke statistische gegevens hieromtrent ter beschikking te stellen. De Bundesagentur für Arbeit als bevoegde instantie heeft alle houders van een uitzendvergunning hiervan recentelijk verwittigd.

Wie optische gebreken verzwijgt, handelt te kwader trouw

Wie optische gebreken verzwijgt, handelt te kwader trouw

Een ondernemer pleegt rechtsmisbruik, als hij tijdens het uitvoeren van werkzaamheden voor een opdrachtgever een met gemak te verhelpen optisch gebrek vaststelt, maar het herstel ervan bewust achterwege laat en zich na beëindiging van het werk beroept op het feit dat de reparatie van het mankement niet in verhouding zou staan met de te verwachten kosten.

Minister Peter Altmaier spreekt Kleefs ondernemersplatform toe

Minister Peter Altmaier spreekt Kleefs ondernemersplatform toe

“Duitsers en Nederlanders liggen wat betreft de essentiele economische, politieke en maatschappelijke vraagstukken in de meeste gevallen op één lijn, en dit is van onschatbare waarde nu door de Griekenland-crisis de stabiliteit van de euro op het spel staat.”

Vertrouwen is goed, controle is beter!

Vertrouwen is goed, controle is beter!

Merken zijn alleen daar geldig, waar ze verstrekt zijn. Het klinkt simpel. Toch wordt dit gegeven in de dagelijkse praktijk vaak over het hoofd gezien. Wij maken het vaak mee dat handelsagenten achter de rug van hun principaal een merk aanmelden bij het Duitse Patent- und Markenamt.

Warm

Hoge temperaturen, tempo omlaag. Wie heeft daar geen last van? Ik doe niet mee met de klagers over stijgende temperaturen. Het is natuurlijk wel verstandig dat iedereen zich aanpast aan de weersinvloeden. Deze periode houdt ook in dat voor velen de vakantieperiode weer in zicht komt.

Wet op verplichte terugname van elektronica in de maak

Wet op verplichte terugname van elektronica in de maak

Waarheen met de verouderde tablet, de uitgerangeerde haardroger of het TV-toestel uit de vorige eeuw? In plaats van de verwijdering aan recyclingbedrijven over te laten dumpen mensen hun elektronica helaas maar al te vaak in de ton achter het huis en vervuilen zo het milieu.

Als de tolerantiemarge is overschreden, is een prestatie onvoldoende

Als de tolerantiemarge is overschreden, is een prestatie onvoldoende

Een parketvloer die knarst en deint is niet zoals de opdrachtgever van een bouwprestatie zou mogen verwachten; zo’n parketvloer vertoont duidelijke mankementen, de prestatie is onvoldoende.

Zeven misvattingen over de rechten en plichten van een huurder

Zeven misvattingen over de rechten en plichten van een huurder

Iedereen heeft ooit in zijn leven wel eens in een huurflat gewoond of woont er nog steeds en denkt daarom de nodige kennis in huis te hebben van de rechten en plichten van een huurder.

Amazon wil graag belasting betalen in Duitsland

Amazon wil graag belasting betalen in Duitsland

Amazon gaat vanaf dit jaar belasting afdragen aan de Duitse fiscus. Jarenlang stond ‘s werelds grootste online verkoper in de kritiek, omdat het bedrijf de in Europa geboekte winst in Luxemburg verrekende, waar het zijn Europese zetel heeft en de belastingtarieven gunstig zijn.

Waarde

Op donderdag 21 mei mocht ik een heel interessante bijeenkomst bijwonen van VNO-NCW Noord in het Gevangenismuseum in Veenhuizen.

Download de STRICK-app en doe er uw voordeel mee!

Download de STRICK-app en doe er uw voordeel mee!

De techniek verandert in een razend tempo en hierdoor ook het gebruik ervan. Nieuwe technologieën maken communicatie sneller en transparanter. En niet alleen dat. Ook het zakendoen op kantoor, van thuis of onderweg wordt steeds gemakkelijker.

Walk for life

Als het gaat om debiteuren, dan is het niet altijd verstandig om je hart de boventoon te laten voeren. Het verstand geeft dan aan dat het niet handig is om bepaalde risico’s te nemen of uiteindelijk toch maar harde maatregelen te treffen om schade te beperken. Vrijdag 24 en 25 april 2015 voerde het hart juist de boventoon.

Voorkom onvolledige en foutieve informatie in schadeformulieren

Voorkom onvolledige en foutieve informatie in schadeformulieren

Stel, u rijdt een in Duitsland verzekerde auto. En stel, deze auto wordt gestolen. Wat gebeurt er vervolgens? U meldt de schade bij uw verzekering. De verzekering stuurt een schadeformulier, wat u geacht wordt naar waarheid in te vullen en op te sturen. U vult het formulier in, stuurt het naar uw verzekering … en er gebeurt helemaal niets.
In ieder geval geen uitbetaling van het verzekerde bedrag.
En waarom is dat zo? Wel, wellicht heeft u in het formulier objectief foute informatie verstrekt. Bijvoorbeeld bij de vraag: “Hoeveel kilometers had de auto gereden” of bij de vraag naar vroegere schades.

Prijzen voor woonvastgoed duidelijk in de lift – af te wachten blijft welke gevolgen de rem op de huurprijzen hierop zal hebben

Prijzen voor woonvastgoed duidelijk in de lift – af te wachten blijft welke gevolgen de rem op de huurprijzen hierop zal hebben

De prijzen voor woonvastgoed zijn in het eerste kwartaal van dit jaar weer duidelijk gestegen. Koploper in de race is de Duitse hoofdstad  Berlijn met een toename van 3,6 %. Na de eerder moderate prijsstijgingen van de laatste tijd trekken de prijzen voor woonvastgoed landelijk beschouwd in alle grote Duitse steden sinds drie maanden duidelijk aan, gemiddeld met 2,8%.

Voetbalprof tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Voetbalprof tot aan de pensioengerechtigde leeftijd

Duitse profclubs zijn net zoals clubs elders in Europa steeds op zoek naar jeugdige talenten en verzekeren zich van hun diensten door salarissen en premies te betalen, die een tikkeltje hoger liggen dan die van Max Modaal. Anders dan de meeste gewone werknemers echter tekenen profvoetballers een contract van tijdelijke aard, voor een periode van twee of misschien ook van vijf jaar. Bij verdienstelijke spelers, die een hele reeks jaren in hetzelfde shirt hebben gespeeld en wier leeftijd al aardig gevorderd is, lopen zulke contracten, ookal zijn ze enkele malen verlengd, natuurlijk ooit eens af. Einde oefening, iets nieuws zoeken!

Correcties en prijsverminderingen in eindafrekening zijn geoorloofd

Correcties en prijsverminderingen in eindafrekening zijn geoorloofd

Kan de opdrachtgever van een bouwprestatie na overhandiging van de door hem getoetste eindafrekening aan de opdrachtnemer achteraf nog afzonderlijke posten in prijs verlagen of zelfs schrappen? Ja, ookal heeft de opdrachtgever twee jaar de tijd genomen, om met zijn bezwaren over de brug te komen, aldus een recentelijk vonnis van het Oberlandesgericht Düsseldorf. Volgens de rechtbank is een opdrachtgever gerechtigd ook na twee jaar nog bezwaren aan te tekenen tegen de eindafrekening van de opdrachtnemer.

Eerste meetbare gevolgen van het wettelijk minimumloon

Eerste meetbare gevolgen van het wettelijk minimumloon

Voor de een is het een banenkiller, voor de ander een sinds lange tijd achterstallig rechttrekken van bestaand onrecht in Duitsland: het wettelijk minimumloon. Sinds ruim vier maanden is het tevoren zo heftig omstreden minimumloon nu van kracht. Bedrijven uit alle branches in heel Duitsland dienen hun werknemers sinds 1 januari van dit jaar een verplicht minimumloon van € 8,50 bruto betalen. Vooraanstaande onderzoeksinstellingen hebben de ontwikkelingen uiteraard op de voet gevolgd en maken nu een eerste belans op.

Maar u bent toch failliet?

Op 18 maart 2015 verschijnt een bericht in de media: “De Top Installatiegroep met vestigingen in Hoogeveen, Assen, Groningen, Veendam en Ermelo is failliet. Curator Michel Janssen laat de ongeveer 110 medewerkers vooralsnog doorwerken om de kans op een doorstart te vergroten.” Wat betekent dit voor leveranciers?

Verkoop via een webshop naar Duitsland. Welk land int de btw?

Verkoop via een webshop naar Duitsland. Welk land int de btw?

Boodschappen doen is een makkie tegenwoordig: meubels, elektronica of een verzekering per muisklik het winkelmandje in, klik naar de kassa, klik voor aankoop bevestigen en klaar is kees! In Duitsland winkelen inmiddels 94 % van de internetgebruikers boven de 14 jaar online. Niets is eenvoudiger dan een snelle boodschap per muisklik, de webwinkelier dankt voor uw keuze en stuurt het gewenste artikel per meteen. Een moeiteloze transactie, ware het niet, dat bij grensoverschrijdende e-commerce prestaties de fiscus de ondernemer met de nodige problemen opzadelt. Want wanneer draag je bij deze zendingen Nederlandse btw af en wanneer moet je Duitse omzetbelasting berekenen? 

Verpakkingsverordening: hoog tijd voor de volledigheidsverklaring

Verpakkingsverordening: hoog tijd voor de volledigheidsverklaring

De Duitse verpakkingsverordening van 2009 verplicht Nederlandse bedrijven die met hun producten grotere hoeveelheden consumentenverpakkingen naar Duitsland leveren, om zich aan te sluiten bij een van de negen erkende duale systemen voor afvalverwijdering en ieder jaar een volledigheidsverklaring bij de Industrie- und Handelskammer (IHK) te deponeren.

Laat bij inschrijving op aanbestedingen in Duitsland eigen Algemene Voorwaarden liever achterwege

Laat bij inschrijving op aanbestedingen in Duitsland eigen Algemene Voorwaarden liever achterwege

Wie als Nederlandse ondernemer op een Duitse aanbesteding inschrijft, moet er voor zorgen aan een aantal voorwaarden te voldoen. Niet alleen dient men voor werkzaamheden in Duitsland in geval van bouwactiviteiten te beschikken over een inschrijving in het Duitse register van ambachten, de Handwerksrolle, en een aantal fiscale en arbeidsrechtelijke voorschriften in acht te nemen. Het is vooral van groot belang er op te letten, welke Algemene Voorwaarden bij de openbare aanbesteding van toepassing zijn. Want steeds opnieuw stranden bieders bij het meedingen naar openbare opdrachten op grond van hun eigen (vaak Nederlandstalige) Algemene Voorwaarden, omdat zij deze – bewust of onbewust –  aan hun offerte of in een begleidende brief ten grondslag leggen.

Drempels voor vrijstelling van successierechten in het geding

Drempels voor vrijstelling van successierechten in het geding

Successierechten zijn ook in Duitsland een belangrijke drempel bij een generatiewissel in een onderneming. Om een goede doorstart te kunnen maken en werkgelegenheid te behouden, zijn vrijstellingen van successierechten bij het bedrijfsvermogen dan ook meer dan welkom. De geplande herziening van de successierechten door de Duitse Minister van Financiën, Wolfgang Schäuble, laat ondernemers momenteel echter niets goeds bevroeden.

Vaste inrichting? Onderschat de fiscale consequenties niet!

Nederlandse bedrijven zijn in pricipe belastingplichtig in Nederland. Maar indien zij grensoverschrijdend aan de slag gaan, wordt hun belastingplicht bijvoorbeeld in Duitsland berekend overeenkomstig het verdrag ter voorkoming van dubbele belasting (Doppelbesteuerungsabkommen) tussen beide landen. Een belangrijk onderdeel hiervan is de definitie en behandeling van de zogenaamde fiscale vaste inrichting (Betriebsstätte), met de bepaling dat de uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of installatiewerkzaamheden alleen dán een vaste inrichting vormt, als deze langer duurt dan twaalf maanden.

Voorkom merkkaping door aanmelding meteen bij marktentree

Voorkom merkkaping door aanmelding meteen bij marktentree


Internet-domeinkaping, domeingeschillen en domeinuitspraken kennen we in Duitsland net als in Nederland al sinds geruime tijd. Maar dat ook Wort-/Bildmarken – een combinatie van woord- en beeldbestanddelen of van woorden die grafisch zijn vormgegeven – botweg gekopieerd en vervolgens zelfs bij het Deutsche Patent- und Markenamt (DPMA) worden aangemeld, is een relatief nieuw fenomeen. Een voorbeeld hiervan: ons kantoor is werkzaam voor een cliënte die met koffie en tee handelt. Haar hadden wij voor het betreden van de Duitse markt indertijd dringend aangeraden, om meteen een Wort-/Bildmarke bij het DPMA te laten registeren

Betwiste vorderingen

Maakt u dat ook weleens mee, facturen die niet tijdig worden betaald, omdat… de leverantie niet goed / op tijd was; het bedrag op de factuur niet klopt met de afspraak; de naamsgegevens op de factuur niet overeenkomen met diegene die heeft besteld; enzovoort, enzovoort?

Vastgoed op B- en C-locaties in trek bij buitenlandse investeerders

Vastgoed op B- en C-locaties in trek bij buitenlandse investeerders

De prijzen zijn laag, het woningbestand is bekend degelijk: onroerend goed in Duitsland is in trek bij buitenlandse investeerders.  En wel zo zeer dat er inmiddels ook op B- en C-locaties flink wordt gekocht. De belangstelling voor woon- en bedrijfsvastgoed in steden als Leipzig, Dresden, Erfurt, Itzehoe of Flensburg groeit. Gemotiveerd is deze nieuwe strategie door de behoefte van investeerders hun overdaad aan liquiditeit enigszins safe te parkeren. Hiervoor nemen velen zelfs het risico van leegstand op de koop toe. Het ziet er naar uit dat de vraag in dit segment in 2015 nog zal toenemen, met name door het groeiende aantal belangstellenden uit China.

Een paraaf op een factuur: overbodig of nodig?

Een paraaf op een factuur: overbodig of nodig?

Regelmatig krijgen onze adviseurs de vraag voorgelegd of het eigenlijk noodzakelijk is de factuur naar een klant van handtekening te voorzien. Ons antwoord hierop luidt dan stelselmatig neen. Maar natuurlijk bestaan er geen regels zonder uitzonderingen.  In de wet staat nauwkeurig beschreven hoe een factuur er uit dient te zien en welke factuurkenmerken er in moeten staan. Van een handtekening is nergens sprake.  Daarom is een handtekening op een factuur in beginsel overbodig.

Op jacht naar overtreders van de wet op het minimumloon

Op jacht naar overtreders van de wet op het minimumloon

De Duitse douane neemt de wet op het minimumloon bloedserieus. Sinds die op 1 januari 2015 in werking trad, is de sectie “Finanzkontrolle Schwarzarbeit” (FKS) geautoriseerd, net als tevoren bedrijven in de bouw en de montage nu ook dienstverlenende bedrijven te controleren, of deze hun in Duitsland werkende mensen het wettelijke minimum van € 8,50 daadwerkelijk uitbetalen. Deze speciale sectie van de Duitse Belastingdienst beschikt in de stad Emmerich, net over de grens bij Arnhem, over 56 ambtenaren. Eigenlijk hebben die hun handen vol aan de vervolging van de georganiseerde criminaliteit en zwart werken. Toch moeten voortaan ook kroegbazen, hoteliers, expediteurs e.a. rekening houden met onaangekondigd bezoek van deze ploeg.

Vonnis inzake Duits woonvastgoed: Huurders mogen staand plassen

Vonnis inzake Duits woonvastgoed: Huurders mogen staand plassen

Belangrijk weetje, mocht u actueel vanwege de lage hypotheekrente en vooruitzichten op goed rendement plannen hebben, om in Duitsland woonvastgoed te kopen: mannelijke huurders van uw eigendom in spe hoeven niet te gaan zitten tijdens het plassen. Een Duitse rechtbank heeft onlangs het recht om te blijven staan tijdens het urineren bevestigd. Dat gebeurde in een zaak die was aangespannen door een huisbaas die € 1.900 van de € 3.000 van een borgsom wilde inhouden, omdat een huurder met zijn urine een marmeren vloer zou hebben beschadigd. Deze was door urinespetters naar verloop van tijd geheel bot geraakt, zoals een deskundige tevoren had vastgesteld.

Met wie doe ik zaken?

Onlangs werden wij weer eens met de neus op de feiten gedrukt. Het blijft van groot belang om de identiteit van de klanten scherp in de gaten te houden. Bij ondernemingen met kredietverzekering is het natuurlijk altijd al noodzakelijk om de factuurgegevens scherp te controleren met de limietgegevens van de kredietverzekeraar. Ook niet-verzekerden doen er goed aan om niet alleen bij het aangaan van een relatie, maar ook bij ogenschijnlijk beperkte wijzigingen, in de gaten te houden of de klant die men voor ogen heeft ook werkelijk diegene is waarmee men zaken denkt te doen.

Duits minimumloon voor buitenlandse chauffeurs voorlopig uitgesteld

Duits minimumloon voor buitenlandse chauffeurs voorlopig uitgesteld

Het wettelijk minimumloon van € 8,50 dat in Duitsland sinds 1 januari 2015 van toepassing is op bedrijven uit alle branches, geldt ook voor de transport- en logistiekbranche. Maar door veelvuldig protest uit Polen en een aantal andere buurlanden met name tegen de nieuwe meldings- en documentatieplicht ziet Andrea Nahles, de verantwoordelijke Minister van Werkgelegenheid, zich nu genoodzaakt, een uitzondering te maken voor buitenlandse vrachtwagenchauffeurs die enkel door Duitsland heen rijden met verdergaande bestemming. Het voorlopige uitstel geldt totdat de EU-Commissie de zojuist opgestarte procedure ziet afgerond, waarin een aantal juridische vraagstukken omtrent het Duitse minimumloon worden getoetst. Uitslag hiervan verwacht Duitsland in juni van dit jaar.

Duitse meldformulier:

Grenzeloos Europa blijft een pad vol hobbels

De stelling van een grenzeloos Europa verdient bijval, zonder meer. Tenslotte hebben we een vreedzame politieke unie, handel zonder al te grote belemmeringen en een gezamenlijke munt. Duitsland en Nederland onderhouden in dit Europa zonder grenzen al sinds decades uitstekende economische betrekkingen. Je zou dus mogen veronderstellen dat door het proces van Europese integratie de wet- en regelgeving in Duitsland intussen dezelfde is als in Nederland en Duitsers en Nederlanders op dezelfde manier denken en handelen.

Betalingsregeling of lening?

Uiteraard hoopt iedereen dat men er nooit mee zal worden geconfronteerd, maar het komt van tijd tot tijd voor dat een afnemer niet tijdig kan betalen en dat er een voorstel komt om in termijnen te betalen. Daarbij dient u als leverancier er voor te waken dat men niet helemaal achteraan in de rij komt te staan en anderen, mede door uw coulance, wel volledig worden betaald.

SOKA-BAU-premies met 0,2 % omlaag

SOKA-BAU-premies met 0,2 % omlaag

Nederlandse bouwondernemers met werknemers in Duitsland opgelet: per 1 januari 2015 is de premie voor het vakantiefonds van Soka-Bau van 15,3 % naar 15,1 % van de bruto loonsom verlaagd. Indien uitzendkrachten worden ingezet moet het uitzendbureau de premie afdragen aan de Urlaubskasse der Deutschen Bauwirtschaft (ULAK/Soka-Bau). Deze premie moet overigens uiterlijk 15 februari zijn afgedragen.

Nederland stelt ratificatie belastingverdrag met Duitsland uit

Nederland stelt ratificatie belastingverdrag met Duitsland uit

Het Nederlandse parlement heeft het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen Nederland en Duitsland nog steeds niet geratificeerd. Dit verdrag vormt een integrale herziening van het verdrag daterend van 1959. Het nieuwe verdrag zal naar verwachting op 1 januari 2016 in werking treden. Voor Nederlandse ondernemers en grensgangers heeft dit gevolgen bijvoorbeeld op het gebied van de berekening van de 183-dagen-regeling voor buitenlandse werknemers. Deze geschiedt door uitstel van ratificatie nog steeds op basis van het kalenderjaar.

Winkelcentrum: Niet gespecificeerde servicekosten zijn nietig

Winkelcentrum: Niet gespecificeerde servicekosten zijn nietig

Een standaard clausule in een huurovereenkomst, die de huurder van bedrijfsruimte in  een winkelcentrum in Duitsland als bijkomende kosten niet nader gespecificeerde kosten voor het “center management” oplegt, is intransparant en volgens een recentelijk vonnis van het Bundesgerichtshof nietig. Zo mogen bijvoorbeeld de loonkosten voor de betrekking van een conciërge van een winkelcentrum niet zomaar zonder nadere specificatie aan de huurders van de in het pand gevestigde bedrijfsruimte worden doorberekend, gezien de verhuurder door deze clausule via de hoofdelijke omslag van het salaris van de conciërge meteen ook een gedeelte van de kosten voor instandhouding en reparatie van gemeenschappelijk terrein op zijn huurders kan afwentelen.

Incasso in Duitsland veelbelovender via uw Rechtsanwalt

Incasso in Duitsland veelbelovender via uw Rechtsanwalt

Nederlandse ondernemers zijn door de credietcrisis voorzichtiger geworden ten opzichte van Duitse klanten. Desondanks is het opmerkelijk dat veel Nederlandse bedrijven, als een klant eenmaal is geaccepteerd, blijkbaar zonder verdere controle blijven leveren, ook al betaalt de klant niet volgens afspraak. Dat hierdoor vorderingen oplopen spreekt vanzelf. Creditreform heeft berekend dat de betalingsachterstand in Duitsland in het eerste kwartaal van het afgelopen jaar bij 13,5 dagen lag.

Minimumloon: nieuwe aanmeldingsformulieren voor alle branches

Minimumloon: nieuwe aanmeldingsformulieren voor alle branches

Sinds 1 januari 2015 geldt in Duitsland het wettelijk minimumloon. Vanaf heden moeten bedrijven uit alle branches in heel Duitsland hun werknemers een minimumloon van € 8,50 bruto betalen. De regeling verplicht tevens alle buitenlandse werkgevers (zoals voorheen alleen in het Arbeitnehmer-Entsendegesetz en het Arbeitnehmer-Überlassungsgesetz van toepassing) hun werkzaamheden vooraf bij de Bundesfinanzdirektion West (BfD) in Keulen aan te melden en per werknemer Duitstalige documenten voor eventuele controles door de douane gereed te houden. Let op: voor deze aanmelding zijn nieuwe, algemeen geldende formulieren voor alle branches ontwikkeld, die overigens ook van toepassing zijn voor ondernemers die voorheen al aan de verplichting tot aanmelding moesten voldoen.

STRICK-tip: Winterbanden in Duitsland verplicht

Sinds 2010 is in Duitsland iedere automobilist wettelijk verplicht, om onder winterse weersomstandigheden met winterbanden te rijden. Die wet is ook op automobilisten van toepassing uit landen die zo’n wettelijke verplichting niet kennen. Je kunt dus als Nederlandse automobilist, die als gevolg van een slip door gladheid in de Beierse Alpen schade veroorzaakt, niet met de smoes komen dat je van deze winterbandenplicht geen weet had. Wie in de winterperiode met zomerbanden Duitsland in rijdt is dan ook verplicht vooraf naar het Duitse weerbericht te luisteren en, indien nodig, winterbanden te monteren.