Reageer als opdrachtnemer altijd op bouwplaatsnotulen

Reageer als opdrachtnemer altijd op bouwplaatsnotulen

Wie zwijgt stemt toe. Dit eeuwenoude gezegde blijkt ook vandaag de dag niet achterhaald. Met name op juridisch vlak. Welke nare gevolgen het niet reageren op de notulen van een bouwvergadering kan hebben, bleek onlangs n.a.v. een vonnis van een rechtbank in Berlijn.

Volgens de uitspraak, die wordt gestaafd door de positie van de Bundesgerichtshof, moet de ontvanger van de notulen van een bouwplaatsbespreking, die op korte termijn na de bespreking binnenkomen, zonder uitstel bezwaren kenbaar maken, wil hij voorkomen dat zijn zwijgen als toestemming wordt beschouwd en de inhoud van de bouwplaatsnotulen als bindend wordt beoordeeld.

Wat was het geval? De klagende partij, een bouwbedrijf, had aanspraak gemaakt op een resterende vergoeding van de kant van de opdrachtgever nadat deze het bouwcontract had opgezegd. Volgens het bouwbedrijf was hierbij sprake van een “vrijelijke opzegging” van de overeenkomst door de opdrachtgever, ten gevolge waarvan ook het niet opgeleverde deel van de contractueel overeengekomen prestatie vergoed zou moeten worden. De opdrachtgever daarentegen was van mening, dat de door hem gedane opzegging van het bouwcontract als buitengewone opzegging gerechtvaardigd was, gezien de opgelopen vertraging bij het vervaardigen van de bouw- en montageplanning.

In de notulen van de bouwvergadering die voorafging aan de opzegging had de opdrachtgever een passage opgenomen waarnaar het bouwbedrijf hem tot een bepaalde datum de volledige bouw- en montageplannen ter hand zou stellen. De opdrachtnemer tekende geen bezwaar aan tegen deze notulen, liet de termijn echter voorbijgaan. Ook een laatste respijt inclusief het dreigement met opzegging van het contract bleef zonder reactie.

Voor de rechters een duidelijke zaak: wie zwijgt stemt toe. De opzegging was juridisch gerechtvaardigd. De hieruit te trekken lering luidt: een professionele bouwpartij, zij het de opdrachtgever of de opdrachtnemer, moet alleen al vanwege eventuele latere bewijsposities de touwtjes in handen willen houden en dus per definitie zelf notulen van de bouwbesprekingen maken. En natuurlijk onmiddellijk reageren, als blijkt dat er in de notulen van de ander het een en ander onvolledig of onjuist is.

Heeft u vragen over bouw- en bouwcontractsrecht in Duitsland, neem dan contact op met Udo Croonenbrock.

  • gepubliceerd : Freitag, 07 Februar 2014