Artikelen 2013

Duits van cruciaal belang voor Nederlands bedrijfsleven

Duits van cruciaal belang voor Nederlands bedrijfsleven

Wie spreekt er straks nog Duits in het bedrijfsleven? De afnemende aandacht voor het vak Duits op Nederlandse mbo-opleidingen en middelbare scholen baart beleidsmakers en politici in toenemende mate zorgen. Nederland loopt jaarlijks miljarden mis omdat Nederlandse ondernemers en/of hun medewerkers maar mondjesmaat Duits spreken. Dat is een conclusie die de Duits Nederlandse Handelskamer al jaren geleden heeft getrokken, zonder dat hierop de nodige maatregelen volgden.

Regeerakkoord: inlenen van werknemers enkel voor beperkte tijd

Regeerakkoord: inlenen van werknemers enkel voor beperkte tijd

Naast de invoering van een minimumloon van € 8,50 per uur met ingang van 1 januari 2015 voorziet het regeerakkoord van CDU/CSU en SPD nog in ander opzicht in een maatregel m.b.t. een arbeidsrechtelijke kwestie. Om misbruik tegen te gaan wil de coalitie namelijk wettelijk bepalen dat het inlenen van werknemers slechts van tijdelijke aard mag zijn, en wel voor een maximum duur van 18 maanden.

Als DIN-normen in de bouw achter de feiten aanlopen

Als DIN-normen in de bouw achter de feiten aanlopen

Zijn bouwprestaties in Duitsland per definitie vrij van gebreken als zij nauwkeurig volgens de normen van de Duitse normeringsinstantie DIN zijn geleverd? Is aanhouden van de DIN-norm een garant voor een prestatie zonder mankementen. Niet per se !  Dat onderstreept het volgende geval. Een opdrachtnemer heeft binnendeuren geïnstalleerd, de opdrachtgever reclameert een te grote kier tussen vloer en deurkozijn. De opdrachtnemer wijst de aanmerkingen op zijn prestatie van de hand, omdat naar zijn opinie contractueel hieromtrent niets werd overeengekomen, de grootte van de kier tussen de 3 en 10 mm ligt en hiermee dus binnen de  desbetreffende DIN-speling die bepaalt dat zo’n kier een grootte van 9,5 mm mag hebben. De opdrachtgever  betwist de door de bouwondernemer genoemde speling niet eens, maar vindt de prestatie niettemin gebrekkig.

Als de belastinginner tweemaal aan de bel trekt

Als de belastinginner tweemaal aan de bel trekt

Wie in meerdere Europese landen verblijft moet er rekening mee houden dat hij/zij voor de auto in meerdere landen wordt belast. Aldus een recente uitspraak van het Europese Gerechtshof in Luxemburg.

Met het regeerakkoord stijgt de kans op tolheffing in Duitsland

Met het regeerakkoord stijgt de kans op tolheffing in Duitsland

In Duitsland hebben christendemocraten (CDU/CSU) en sociaaldemocraten (SPD) overeenstemming bereikt over samenwerking in een nieuwe regering Merkel. In het regeerakkoord dat eind november onder leiding van bondskanselier Angela Merkel (CDU) werd bereikt, is vastgelegd dat vanaf 2015 in heel Duitsland een wettelijk minimumloon van € 8,50 geldt, geen belastingverhogingen worden doorgevoerd, er vanaf 2015 geen nieuwe schulden worden aangegaan en € 23 miljard worden vrijgemaakt voor extra investeringen. Bovendien moet in 2030 zeker 55 tot 60 procent van de energie duurzaam worden opgewekt.

Mijmeringen

December – een bijzondere maand vol mijmeringen, balans opmaken, broeien op privé en zakelijke plannen, een aparte sfeer rondom onze mooiste feestdagen van het jaar, passende geschenken voor elkaar en even los van de beslommeringen van alle dag. Op weg naar de jaarwisseling. Op weg naar een nieuw tijdperk.

Terug van weggeweest: Jochen Haukes

Sinds 1 oktober is Rechtsanwalt Jochen Haukes weer aan boord. Tot 2008 was hij gedurende enkele jaren werkzaam bij Strick. Jochen Haukes is gespecialiseerd in Duits arbeidsrecht (Fachanwalt für Arbeitsrecht). Hij adviseert voornamelijk Nederlandse bedrijven over de arbeidsrechtelijke aspecten van hun grensoverschrijdende activiteiten.

Jochen Haukes beschikt over een schat aan ervaring op het gebied van het opstellen van arbeids- en managementcontracten alsmede in het procederen bij geschillen tussen werkgevers en werknemers. Ook arbeidsrechtelijke kwesties in verband met fusies, overnames en reorganisaties behoren tot zijn werkterrein. Door zijn jarenlange praktijkervaring is hij zich bewust van de cultuur- en mentaliteitsverschillen tussen Duitse en Nederlandse ondernemers. De collega’s Rechtsanwälte en Steuerberater heten Jochen Haukes van harte welkom en wensen hem een goede start.

Nieuwe regels voor producenten van elektr(on)ische apparatuur

Nieuwe regels voor producenten van elektr(on)ische apparatuur

Producenten, importeurs en distributeurs van elektrische en elektronische apparatuur moeten rekening houden met de nieuwe Duitse Elektrostoffverordnung, die het gebruik van schadelijke stoffen in deze apparaten duidelijk beperkt. Deze verordening , waarmee de Duitse wetgever de Europese regelgeving (RoHs-II-richlijn) implementeert, heeft betrekking op kleine en grote huishoudelijke apparaten, IT- en telecommunicatieapparatuur, consumentenapparatuur, verlichtingsapparatuur, elektrisch en elektronisch gereedschap, meet- en controleapparatuur, medische hulpmiddelen en automaten. De stoffen waar het om gaat zijn lood, kwik, cadmium, zeswaardig chroom, polybroombienylen (PBB’s) en polybroomdifenylethers (PBDE’s) waarvoor hoogst toelaatbare gewichtshoeveelheden van toepassing zijn. De regels zijn opgesteld uit oogpunt van gezondheidsbescherming en de milieuhygienisch verantwoorde verwerking en latere verwijdering van apparatuur.

Geen vrijwaring of betalingsgarantie bij handje contantje

Zwart werken oogt voordelig. Met zwartwerken wordt bedoeld het hebben van inkomsten zonder de daarover verschuldigde belastingen en premies te betalen;  een werkgever draagt geen sociale lasten af, een werknemer houdt op die manier eveneens meer van zijn loon over. In de Duitse bouwsector spreekt een opdrachtnemer ook wel eens met zijn opdrachtgever af een prestatie te leveren zonder deze officieel te factureren.

Commercieel vastgoed in trek bij internationale investeerders

Commercieel vastgoed in trek bij internationale investeerders

Duitse kantoorgebouwen en winkelcentra worden door binnenlandse én buitenlandse investeerders nog steeds als buitengewoon veilige beleggingen beschouwd. Dit bleek onlangs tijdens de internationale vastgoedbeurs Expo Real in München, waar jaarlijks projectontwikkelaars, adviseurs, investeerders en kredietverstrekkers bij elkaar komen. Volgens recent onderzoek is in Duitsland tussen januari en september 2013 voor een totaal bedrag van € 19,1 miljard commercieel vastgoed van eigenaar verwisseld. Vergeleken met hetzelfde tijdsbestek in 2012 (€ 14,9 miljard ) betekent dit een toename van 28 %.

Waarom nou krediet?

In een aantal situaties zou je verwachten dat het vanzelfsprekend is dat klanten niet iets kopen, als ze daar geen geld voor hebben. Als men aangeeft dat men vergeten is om geld mee te nemen, in situaties waar men normaal gesproken contant betaalt, dan is het niet vanzelfsprekend dat er vervolgens spontaan wordt betaald indien men vraagt om een rekening te sturen.

Let op de voorwaarden bij het huren van bedrijfsruimte

Let op de voorwaarden bij het huren van bedrijfsruimte

Roken in openbare ruimtes, op het werk of in de kroeg is niet alleen in Duitsland al een tijdje uit den boze. Maar dat een verhuurder een huurder opzegt, omdat deze als kettingroker zijn buren lastig zou vallen en dit feit ook nog eens door een rechterlijk vonnis wordt bevestigd, is kras. De 75-jarige man uit Düsseldorf, die dit afgelopen zomer overkwam, werd in tweede instantie in het gelijk gesteld en mocht uiteindelijk in zijn woning blijven, mits er een speciale afzuigkap geïnstalleerd zou worden.

Duitse herinvesteringsreserve geldt ook voor investeringen elders

Winst na de verkoop van bedrijfskapitaal, bijvoorbeeld een gebouw of een kavel, maakt vooral de fiscus blij. Een ondernemer moet dan namelijk over deze boekwinst een aanzienlijk bedrag aan inkomstenbelasting betalen. Dit scenario is in Duitsland niet anders dan in Nederland. En ook in Duitsland heeft een ondernemer (onder bepaalde voorwaarden) de mogelijkheid, om de geboekte winst belastingvrij onder te brengen in een herinvesteringsreserve. Hiervan wordt vervolgens gebruik gemaakt als er een nieuw bedrijfsmiddel wordt aangeschaft. De (hoge) belastingheffing wordt dus door middel van de herinvesteringsreserve naar een later tijdstip doorgeschoven.

Reiskostenvergoedingen veranderen per 1 januari 2014

Reiskostenvergoedingen veranderen per 1 januari 2014

Met ingang van 1 januari 2014 treden er in Duitsland m.b.t de fiscale afhandeling van de reiskostenvergoeding een aantal belangrijke veranderingen in werking, waarmee werkgevers en werknemers rekening moeten houden. Vanaf begin volgend jaar bestaat er nog slechts één plaats van bedrijvigheid per dienstverband. In bepaalde gevallen kan dit ertoe leiden, dat de belastingvrije en sociale verzekeringsvrije reiskosten omlaag gaan. In dit verband wordt het wellicht belangrijk, hoe de zaken in iemands arbeidsovereenkomst zijn geregeld. Derhalve is het raadzaam, de actuele arbeidsovereenkomsten op tijd te controleren en, mocht dat nodig zijn, bij te stellen.

De Polisagent: OAD Groep failliet

Het faillissement van de OAD Groep is de afgelopen dagen veelvuldig in het nieuws. Daarbij gaat de meeste aandacht uit naar het personeel. Vele gezinnen die afhankelijk zijn uit een inkomen vanuit de OAD Groep maken een heel nare tijd door. Voor een beperkt aantal zijn weer nieuwe kansen. Uiteraard zijn ook veel leveranciers de dupe. Rekeningen worden niet meer betaald en dat kan fors oplopen. Maar hoe kan dat nu? Ik deed toch altijd zaken met een goed renderende onderneming?

Minimumloon voor uitzendkrachten stijgt 2014

Minimumloon voor uitzendkrachten stijgt 2014

De 820.000 in Duitsland werkzame uitzendkrachten krijgen per 1 januari meer loon. De vergoedingen gaan per begin volgend jaar in de oude deelstaten met 3,8 % omhoog, in de “nieuwe” deelstaten in het Duitse Oosten met 4,8 %. Hierover hebben de Duitse werkgever- en werknemerorganisaties onlangs een akkoord bereikt. Voor de laagste loongroep betekent dit een bruto uurloon van tenminste € 8,50 in de westelijke deelstaten en € 7,80 in het Oosten van het land. Stapsgewijs wordt het uurloon voor deze groep werknemers tot 2016 aangepast naar € 9,00 in het Westen en € 8,50 in de oostelijke deelstaten.

Na de verkiezingen: Duitsland blijft rots in de Europese branding

Na de verkiezingen: Duitsland blijft rots in de Europese branding

Voor het Nederlandse bedrijfsleven met belangen in Duitsland liggen na de verkiezingsuitslag van 22 september jl. stabiele verhoudingen in het verschiet. Tijdens de afgelopen crisisjaren bleek de conservatieve regering Merkel in staat, om met gepaste maatregelen Duitsland en Europa op koers te houden en ook voor de Nederlandse economie als trekpaard te dienen.

Seminarprogramma september - november 2013Seminarprogramma september - november 2013

Seminarprogramma september - november 2013Seminarprogramma september - november 2013

• Duitse omzetbelasting – factureren met BTW, 17.09.2013

Nederlandse ondernemers worden in veel gevallen geconfronteerd met nieuwe en onbekende begrippen tijdens het factureren met Duitse Umsatzsteuer.
Ter sprake komen in dit seminar de onderstaande begrippen:

o Lieferung, sonstige Leistungen
o Ort der Lieferung, Ort der sonstigen Leistungen
o Steuerbefreiungen
o Bemessungsgrundlage
o Steuersätze, Rechnungen, Vorsteuerabzug
o Umsatzsteuervoranmeldeverfahren
o Leistungsempfängerbesteuerung

De Polisagent: Hoera, we groeien

Langzamerhand zien we steeds meer zonnestraaltjes die door de zware economische bewolking heen prikken. De afgelopen jaren hebben een zware wissel getrokken op de vermogenspositie van particulieren en bedrijven en vele ondernemingen hebben het niet gered. Hoog tijd dus voor de zeven vette jaren.
Hoewel dit nog niet voor alle branches geldt, wordt hier en daar weer groei gerealiseerd, hopelijk ook met een positief resultaat.

Groeistuipen

Hoewel menige onderneming snakt naar groei is het niet eenvoudig om hier op een goede manier mee om te gaan. In veel gevallen dient men de groei met eigen vermogen te realiseren, omdat banken vaak eerst de kat uit de boom willen kijken. Klanten zitten in een vergelijkbare positie en zullen de betalingstermijnen zo ver mogelijk proberen op te rekken. Er wordt dus heel sterk geleund op financiering door de leveranciers, die vaak zelf dringend verlegen zitten om liquiditeit.

Factoring van de debiteurenportefeuille kan een oplossing zijn. In elk geval is het zeker nu van belang om goede betaalafspraken te maken, die helder te bevestigen en de klanten wijzen op de noodzaak om die afspraken na te komen.

Nederland uitverkoren tot partnerland van de Hannover Messe 2014

Nederland uitverkoren tot partnerland van de Hannover Messe 2014

De internationale industriebeurs Hannover Messe kiest ieder jaar een land uit om partner te zijn voor de desbetreffende uitgave. In de afgelopen jaren waren dat respectievelijk Frankrijk, China en Rusland. De bijzondere status van het uitverkoren partnerland geeft dat land een high-profile platform. Voor 2014 krijgt Nederland de mogelijkheid om industriële producten en innovaties te tonen waarin Nederland uitblinkt. Hiertoe behoren de topsectoren: Water, Energie, High Tech Systems en Materiaal alsmede alle bedrijven en organisaties die werkzaam zijn in de productie van hoogwaardige industriële half- en/of eindproducten.

Duits-Nederlands belastingverdrag bevat verrassingen

Duits-Nederlands belastingverdrag bevat verrassingen

Duitsland is voor veel Nederlanders een attractief land om er te wonen. Onder meer weten gepensioneerden de ruimere huizen (voor veel minder geld!) en de lagere belastingtarieven in het buurland te waarderen. Helaas heeft het nieuwe verdrag ter voorkoming van dubbele belasting tussen beide landen, dat (na ratificatie door beide volksvertegenwoordigingen) waarschijnlijk op 1 januari 2014 in werking zal treden, voor een aantal van de in totaal ongeveer 150.000 in Duitsland wonende Nederlanders nogal negatieve gevolgen.

In het herziene verdrag is namelijk bepaald dat pensioenen, uitkeringen en lijfrentes vanaf een hoogte van jaarlijks € 15.000 voortaan worden belast door het land, dat deze betalingen uitvoert. Vooral degenen die voorheen in Nederland zeer goed hebben verdiend en door de lagere inkomstenbelasting in Duitsland actueel een ruim pensioen ter beschikking hebben, gaan door de nieuwe regelingen aanzienlijk meer aan de fiscus afdragen.

Economische opleving creëert volop banen

Economische opleving  creëert volop banen

De eurozone klimt uit de recessie, meldt het Europese bureau voor de statistiek Eurostat. De zeventien lidstaten van de Europese Unie deden het in het tweede kwartaal 2013 gemiddeld 0,3 procent beter dan in het voorgaande kwartaal. De goede cijfers uit Duitsland dragen daar voor een belangrijk deel aan bij. De grootste economie in de eurozone noteerde een verrassend grote groei van 0,7 procent. De consumenten- en overheidsuitgaven groeiden er en ook werd er meer geëxporteerd.

Parlementsverkiezingen in Duitsland

Parlementsverkiezingen in Duitsland

Over een kleine twee weken mogen de Duitsers naar de stembus. De campagne is sinds enkele weken op stoom. Aan de verkiezingen voor de Duitse Bondsdag op 22 september doen 34 politieke partijen mee. De strijd zal vooral gaan tussen de regerende christendemocraten (CDU/CSU) van bondskanselier Angela Merkel en de liberale FDP enerzijds en de sociaaldemocratische SPD en de Groenen aan de andere kant. De uiterst linkse partij Die Linke zal een kleinere rol spelen, zo verwacht men.

Nederlandse ambassade in Berlijn heeft een nieuwe baas

Nederlandse ambassade in Berlijn heeft een nieuwe baas

Sinds eind augustus staat Monique van Daalen aan het hoofd van de Nederlandse vertegenwoordiging in Duitsland. De onlangs benoemde ambassadrice overhandigde haar officiële accreditering aan het Duitse staatshoofd Joachim Gauck. Vervolgens gingen beide in gesprek over de stand van de politieke, economische en culturele betrekkingen tussen hun landen, die in het voorjaar door het bezoek van het koninklijk paar in Duitsland en de gezamenlijke kabinetsvergadering in de grensstad Kleef al waren verstevigd.

Nieuwe Duitse voorwaarden voor BTW-nultarief

Nieuwe Duitse voorwaarden voor BTW-nultarief

Als een ondernemer goederen naar een bedrijf in een andere EU-lidstaat exporteert, mag hij 0 % BTW berekenen.  Aangezien deze BTW-regeling m.b.t. intracommunautaire leveringen nogal fraudegevoelig is, heeft Duitsland na een lange worsteling nu een nieuwe maatregel in de omzetbelastingwetgeving geïntroduceerd.

Per 1 oktober 2013 is voor de toepassing van het BTW-nultarief op intracommunautaire leveringen een ontvangstbevestiging (Gelangensbestätigung) noodzakelijk. Deze Gelangensbestätigung wordt de belangrijkste component in de administratieve bewijsvoering bij export binnen de EU, hoewel deze bevestiging van aankomst na bijna 2 jaar Duitse discussie slechts in een afgeslankte vorm wordt doorgevoerd.

Inlenen van werknemers uitsluitend voor beperkte tijd

Inlenen van werknemers uitsluitend voor beperkte tijd

Het inlenen van werknemers in Duitsland moet onmiskenbaar van tijdelijke aard zijn. Met deze uitspraak bevestigde afgelopen maand het Bundesarbeitsgericht in Erfurt een regeling in het Arbeitnehmerüberlassungsgesetz (AÜG), die werkgevers en vakbonden twee  jaar geleden al de nodige kopzorgen had bezorgd.  Door het vonnis zien zich Duitse werkgevers in hun armslag beperkt. Zij mogen uitzendkrachten niet meer voor onbepaalde tijd in dienst nemen, maar slechts tijdelijk. Als bedrijven alsnog proberen uitzendkrachten langdurig in te lenen, kan de ondernemingsraad hun aanstelling blokkeren door zijn goedkeuring te weigeren.

Steeds meer Nederlanders in Duitsland aan de slag

Steeds meer Nederlanders in Duitsland aan de slag

Steeds meer werklozen in het oosten van Nederland gaan in Duitsland aan de slag. In Nederlandse grensgemeenten in Drenthe, Overijssel en Groningen ligt de werkloosheid rond 10 procent, terwijl er in Duitsland juist nog een hoop banen open staan.

De Polisagent: Achterstalligheidsrente

Het in rekening brengen van rente, indien niet op tijd wordt betaald, is in Nederland nog altijd niet erg populair. Vaak staat rente bij vertraagde betaling gemeld bij de Voorwaarden van ene leverancier, maar in de praktijk vindt berekening van rente nauwelijks plaats. Veel kleinere bedrijven vinden het nogal een rompslomp, omdat men geen automatische renteberekening kent, maar veel vaker hoor je nog het argument, dat je dat richting klant niet kunt maken. Je wilt immers ook later nog zaken doen.

Steeds meer bedrijven richten zich op de Duitse markt

Steeds meer bedrijven richten zich op de Duitse markt

De Nederlandse industrie zal in 2013 een lagere productie draaien dan vorig jaar. ING verwacht een terugval met 1,5 procent, tegen een daling met 0,8 procent in 2012, zo schrijft de bank onlangs in het kwartaalbericht industrie.

Belastingtruckje bij aankoop vastgoed blijft mogelijk

aankoop-van-vastgoed

Net als in Nederland is bij aankoop van vastgoed een koper in Duitsland overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer) verschuldigd. Deze bedraagt sinds 2012, een enkele deelstaat daargelaten, 5% van de koopprijs. In Duitsland is iedere transactie van onroerend goed met Grunderwerbsteuer belast; een doorverkoopregeling binnen bepaalde termijn (6 maanden) zoals in Nederland kennen wij in Duitsland niet.

Neem bij grensoverschrijdende B2B-leveringen 0%-tarief in acht

omzetbelasting

Het is een alledaags gebeuren in het grensgebied. Een Nederlandse dealer in tweedehands auto’s ontdekt op automobilscout24.de een drie jaar oude SUV van Duitse makelij waarvoor hij in eigen land gemakkelijk zo’n € 3.500 méér zou moeten neertellen. Grenzen spelen niet zo’n rol meer, de invoerbelasting is te overzien, dus welgemoed zoals talloze malen ervoor stapt de goede man in zijn truck met aanhangwagen, om de gewenste auto op te halen.

Duitse vermogens ongelijk verdeeld

Duitse vermogens ongelijk verdeeld

Verschillende Duitse kranten berichten over het meest recente vermogensonderzoek van de Bundesbank onder 3.600 Duitse huishoudens. Uit het onderzoek blijkt dat het gemiddelde vermogen bij € 54.100 ligt en dat de vermogens in Duitsland ongelijk zijn verdeeld.

SEPA-betalingsverkeer vereist tijdige aanpassingen

betalingsverkeer

Heel wat ondernemers zien de overgang van het interbancair betalingsverkeer op de Single Euro Payment Area (SEPA) vrij gelaten tegemoet. Vóór 1 februari 2014 even een paar cijfertjes toevoegen aan je bankrekening en de rest gewoon de bank laten doen, aldus een wijdverbreide opvatting ook in Duitsland.

Maar zo simpel is de overstap naar het nieuwe SEPA formaat in veel gevallen niet. Met de overgang op SEPA wordt er in Europa een gelijk betaallandschap gecreëerd, zodat er geen verschil meer bestaat tussen een binnenlandse transactie en een transactie tussen banken in verschillende Europese landen. Het is dan mogelijk bedragen over te maken naar eenieder die over een IBAN nummer beschikt. Doelstelling is de concurrentie te bevorderen met de kans op een positief effect op de tarieven die banken berekenen.

De Polisagent: Debiteuren niet verzekeren!!!

Debiteuren niet verzekeren? Een wat vreemde kop voor een artikel van de Polisagent, intermediair voor kredietverzekering. Toch komt het van tijd tot tijd voor, dat ons advies luidt: verzeker uw debiteuren niet. Wat heb je aan een polis waarvoor premie wordt betaald, waarbij vervolgens het gros van de debiteurenrisico’s niet kan worden afgedekt. 

Grensarbeiders: bij ontslag uitkering in het woonland


Een grensarbeider die werkloos wordt kan alleen in het land, waar hij zijn vaste woonplaats heeft, een uitkering aanvragen en krijgen. Deze regel geldt zelfs als deze werknemer lange tijd bijzonder nauwe banden heeft onderhouden met het land waar hij het laatst gewerkt heeft. Dit heeft het Hof van Justitie van de Europese Unie onlangs beslist. De Luxemburgse rechters oordeelden dat werknemers in EU-lidstaten niet zomaar zelf kunnen bepalen, welk land voor hun uitkering opkomt; grensarbeiders zijn werknemers die dagelijks heen en weer reizen tussen woonland en werkland.

Geprocedeerd hadden in het concrete geval drie Nederlanders die ten tijde van hun ontslag in Duitsland en België woonden maar in Nederland werkten. Zij hadden hun werkloosheidsuitkering bij de Nederlandse autoriteiten aangevraagd. Die weigerden echter tot uitbetaling over te gaan. De UWV argumenteerde dat de Nederlanders maar bij de bevoegde instanties in hun woonplaats moesten aankloppen voor een uitkering. Tegen deze besluiten stelden de betroffen werknemers een beroep in bij de Rechtbank Amsterdam.

Vast rendement door duurzaam investeren in TenneT

Vast rendement door duurzaam investeren in TenneT

In de Duitse media is er de nodige aandacht voor een pilootproject dat de Nederlandse elektriciteitstransporteur TenneT in Duitsland start. Voor de uitbreiding van nieuwe elektriciteitsverbindingen om de toenemende hoeveelheid duurzame energie te transporteren wil TenneT Duitse burgers financieel betrekken bij projecten.

Volgens TenneT kan dit door burgers de mogelijkheid te bieden om te investeren in projecten met een gegarandeerde rente. Vanaf juni 2013 is TenneT van plan burgers in de deelstaat Schleswig-Holstein deze investeringsmogelijkheid aan te bieden. Op deze wijze hoopt TenneT de groeiende weerstand van burgers tegen nieuwe elektriciteitskabels en -verbindingen te verminderen. Mocht de pilot succesvol zijn, dan kan het wellicht als model dienen voor andere gebieden in Duitsland. De aanleg van nieuwe stroomverbindingen is essentieel voor een succesvolle “Energiewende”.

Te weinig omzet? Huurders kunnen eenzijdig hun huur verlagen

Te weinig omzet? Huurders kunnen eenzijdig hun huur verlagen

Vastgoedinvesteerders die in het bezit zijn van grote bedrijvencomplexen in Duitsland of van plan zijn om bedrijfsvastgoed te kopen doen er goed aan, om bestaande huurovereenkomsten nauwkeurig te toetsen. Bijzonder oogmerk geldt hierbij de wellicht hierin opgenomen mogelijkheid tot latere aanpassingen, die beide partijen in het verleden bij het sluiten van hun huurcontract waren overeengekomen.

Waar gaat het om? Om risicospreiding. Weliswaar komt in beginsel het risico van gebruik natuurlijk voor rekening van de huurder. Maar als de inkomsten van de ondernemer na verloop van tijd niet aan diens verwachtingen voldoen, is het niet per definitie billijk de huurder van de bedrijfsruimte te verplichten het ondernemersrisico in zijn geheel op zich te nemen. En wel als tevoren contractueel werd overeengekomen dat een nauwkeurige prognose van de ontwikkeling van de bedrijfsruimte vanwege diens unieke eigenschap niet mogelijk is en men de overeenkomst na verloop van tijd wel eens zou moeten aanpassen. Want in dit geval is volgens een recente uitspraak van het Landgericht München de zakelijke basis van een contract verstoord en een vermindering van de vordering van de verhuurder ter hoogte van 50% gepast.

Recordaantal immigranten in 2012

Recordaantal immigranten in 2012

In het afgelopen jaar zijn er meer dan 1 miljoen mensen gemigreerd naar Duitsland. Volgens de cijfers van het “Statistische Bundesamt” (federaal bureau van de statistiek) ligt het aantal immigranten 13% hoger dan in 2011 en is dit het hoogste aantal sinds 1995.

In 2012 kwamen de meeste immigranten uit Polen, gevolgd door Roemenië en Bulgarije. Daarnaast is het immigrantenaantal uit de Zuid-Europese landen in het bijzonder sterk gestegen.

De Polisagent: maak liquiditeit van debiteuren

Banken ontmoeten veel vraag naar (extra) financiering, maar moeten zelf ook extra reserves aanhouden.
Het gevolg is dat veel aanvragen voor bankkrediet niet gehonoreerd worden. Het gevolg daarvan: bedrijven gaan elkaar nog later betalen en wachten allemaal op elkaar. Indien er dan bij één van die bedrijven iets mis gaat, betekent dit dat er in de keten van betrokken bedrijven meerdere slachtoffers kunnen vallen.

Kredietverzekering zorgt er in die gevallen voor dat er in elk geval brood op de plank komt, maar lost het liquiditeitsprobleem niet op. Er is vaak wel een verbetering van de liquiditeit te bespeuren indien men de kredietverzekering als kapstok hanteert, maar dit is niet altijd voldoende om de eigen liquiditeitsperikelen te bezweren.

Ons hart en debiteuren

Als we ver teruggaan in de historie belanden we in een periode waarin geld nog niet werd gehanteerd om te betalen voor goederen of diensten die werden afgenomen. Gebruikelijk was dat verrekening plaats vond in de vorm van ruilhandel en dat betekende: gelijk oversteken. Vervolgens ontstonden verschillende vormen van betalingsmiddelen, van schelpen tot edele metalen. Ook toen was het motto nog: direct betalen.
Daarna kwam de wissel in trek. Ik krijg nu mijn spullen en ik beloof op een bepaalde datum in de toekomst te betalen. Als de wissel op dat moment niet te innen was dan volgde, vaak hardhandige, incasso.

Zakendoen tussen bedrijven betekent inmiddels bijna automatisch ook kredietverlening. Hoewel dit als vanzelfsprekend wordt beschouwd is het toch eigenlijk een gunst. Ik lever nu en geef aan dat ik op een X datum betaling verwacht. De afspraak om te leveren en de afspraak om te betalen worden echter totaal verschillend ervaren.

Hogere boetes voor verkeersovertredingen

Title

Wie in Duitsland als automobilist in de fout gaat, wordt voortaan steviger aan zijn jasje getrokken. Sinds 1 april 2013 zijn de financiële sancties tegen verkeerszondaars opnieuw bepaald. Het strengere regiment is van toepassing bij onachtzaamheden in het wegverkeer, bijvoorbeeld voor het niet goed opletten bij het uitstappen of afslaan, het rijden met dimlicht of met smerige schijnwerpers, en met name  voor fout parkeren in het geval van parkeermeters of parkeerschijven.

Strakker aangetrokken worden ook de regels m.b.t. het telefoneren tijdens het rijden. Wie hierop betrapt wordt betaalt voortaan € 70 in plaats van heden € 40. Maar dit punt treedt pas in werking samen met de herziening van het huidige puntensysteem voor verkeersovertredingen eind van het jaar. De meest opvallende verandering hiervan is dat je al bij acht punten je rijbewijs kwijtraakt in plaats van de huidige 18.   

Bezwaar tegen Duitse tolheffing

Title

De Duitse tolheffing is blijkbaar op verkeerde grondslagen geheven. Dit oordeelde het Oberverwaltungsgericht Münster eind 2012 naar aanleiding van een door een Duitse expediteur aangespannen rechtszaak. De rechter argumenteerde dat de Bondsregering de hoogte van de per kilometer geheven tol niet juist had berekend, gezien de indeling van de voertuigen in slechts twee as-categoriën.

In het jaar 2012 leverde de tolheffing de Duitse schatkist € 4,4 miljard op. Weliswaar ging het in deze procedure slechts om een bedrag van € 22,41. Toch kan deze zaak de overheid zo’n slordige € 1,75 miljard gaan kosten. Want het Bundesamt für Güterverkehr ziet zich inmiddels geconfronteerd met 6.000 verzoeken om terugbetaling van onterecht geheven tol en 27 vergoedingsprocedures. De zaak ligt sinds eind januari 2013 voor bij de hoogste Duitse instantie voor bestuursrecht, het Bundesverwaltungsgericht.

Stijgende huurprijzen maken Duits vastgoed aantrekkelijk

Title

Investeren in woonvastgoed biedt momenteel in de grote Duitse steden goede kansen op rendement. Weliswaar stijgen momenteel de prijzen voor wooneigendom, maar ook de huurprijzen gaan gestaag omhoog. München en Stuttgart scoren traditioneel het hoogst, maar ook de huren in Hamburg, Frankfurt en Berlijn gaan sinds vorig jaar omhoog.
De stijging van de huurprijzen is vooral te wijten aan de run op vastgoed als gevolg van de economische en financiële crisissituatie; steeds meer mensen nemen in deze tijden van schuldencrisis, dreigende inflatie en volatiele beurzen hun toevlucht tot wooneigendom. Terwijl bijvoorbeeld in Berlijn de gemiddelde koopprijs per vierkante meter wooneigendom ten opzichte van verleden jaar met 20 % (naar 2.586 euro) is gestegen, betalen heden huurders met een nieuw huurcontract 11 % meer dan 2012; vergeleken met het jaar 2011 betekent dit een stijging van 20 %. Wie naar het centrum van de Duitse hoofdstad verhuist, moet rekenen met een kale huur van € 12,90 + 10 % per vierkante meter woonruimte, in de omliggende stadswijken met 9 tot 10 euro.

PROVADA gaat Cross Border

Title

De drie afgelopen jaren zien we bij PROVADA een toename van  het aantal buitenlandse bezoekers. Waren het in 2010 en 2011 nog voornamelijk Duitse en Belgische beleggers, zien we nu dat er in 2012 delegaties zijn gekomen uit meer dan 20 landen. De top 5 van deze landen zijn Duitsland, België, Verenigd Koninkrijk, Luxemburg en Ierland.

De Polisagent: Hoe gaat het met u?

Nog altijd somberheid troef als het gaat om de economische ontwikkelingen. Langzamerhand wel wat lichtpuntjes, maar er zit nog veel pijn bij bedrijven. Is dat bij u niet het geval, of heeft u een goed verhaal dat aantoont dat de toekomst er beter uit ziet, laat het dan weten.

Aanhoudende opleving in de bouw

Title

Er zit nog steeds schot in de woningbouw in Duitsland. Volgens het Statistische Bundesamt werden er het afgelopen jaar in Duitsland 239.500 bouwvergunningen verstrekt, 4,8 % meer dan het jaar ervoor. In 2008 had het aantal vergunningen nog  bij 177.000 gelegen. Weliswaar werd de uitzonderlijke groei van 21,7 % ten opzichte van 2011 in het jaar 2012 niet meer bereikt. Wel werden er 2012 in totaal zo’n 216.000 woningen (+ 18 %) opgeleverd.

Overnamemarkt in beweging

Duitse industrieconcerns en investeringsfondsen hebben momenteel nogal wat financiële armslag. Marktanalisten gaan er dan ook van uit dat zij dit jaar de overnamemarkt fors op gang zullen brengen. Zij zien een groeiend aantal overnames in voorbereiding. Dat heeft ogenschijnlijk tevens te maken met de toenemende beschikbaarheid van vreemd kapitaal op zoek naar investeringsmogelijkheden in Duitsland. Ook de op de Duitse markt actieve banken zijn blijkbaar bereid, weer zo’n 50 tot 60 miljoen euro aan kredieten te verstrekken voor een enkele overname.

Groen licht voor Europese octrooirechtbank

De Europese Commissie heeft de laatste jaren een reeks voorstellen gedaan om de verlening en handhaving van octrooien in Europa goedkoper te maken en aldus de innovatie  te bevorderen. Een belangrijke stap op weg naar een gemeenschapsoctrooi is nu gedaan.

Op 19 februari 2013 hebben 24 lidstaten van de EU in Brussel het verdrag aangaande een Europese octrooirechtbank ondertekend, een internationaal hof speciaal opgericht om octrooigeschillen te beslechten. Houders van patenten kunnen hier voortaan geschilprocedures voeren ten aanzien van alle ooit door het Europees Octrooibureau verleende patenten.

Minimumloon in de Duitse bouw verhoogd

Title

Nederlandse ondernemers die bouwgerelateerde werkzaamheden in Duitsland verrichten willen wij er nogmaals op wijzen, dat het minimumloon (loongroep 2: vaklieden) met ingang van 1 januari 2013  is verhoogd: van € 13,40 naar € 13,70. Dagelijkse ervaring leert dat deze verhoging nog niet bij iedereen bekend is – met alle (mogelijke) negatieve gevolgen van dien.

Veel Nederlandse bedrijven betalen met name hun jongere werknemers vaak minder dan het minimumloon en bij detachering naar Duitsland ook slechts het wettelijk minimumloon. Terwijl de bijdrage aan het Duitse vakantiefonds Soka-Bau tot de 15de van de op de opdracht volgende maand moet zijn afgedragen. Deze premie bedraagt 14,3 % van het bruto loon. Wie dan als werkgever een bruto uurloon van 
€ 13,40 opgeeft,  documenteert hiermee tegenover de Soka-Bau dat hij zijn werknemers minder dan het actuele minimumloon heeft uitbetaald.

Duitse vastgoedmarkt de meest aantrekkelijke in Europa

Title

Voor investeerders in vastgoed is Duitsland momenteel de hot spot in Europa. Liefst vier grote Duitse steden staan momenteel in hun top ten. Uit een actuele enquête, die het Britse adviesbedrijf CBRE Group recentelijk onder 362 vastgoedinvesteerders heeft gehouden, bleek dat 35 % van hen de Duitse vastgoedmarkt het meest aantrekkelijk vinden. Als gevolg hiervan heeft Duitsland Groot-Brittannië ingehaald dat het afgelopen jaar de ranglijst aanvoerde.

Verzendhandel via internet boomt

Title

Ondanks de faillissementen van Neckermann en Quelle gaat de verzendhandel in Duitsland steeds meer betekenen. Afgelopen jaar draaiden de Duitse verzendhandelaars een omzet van rond de 39 miljard euro, 16 percent meer dan in 2011.

En het zal nauwelijks iemand verbazen dat van het totale bedrag de internethandel het leeuwenaandeel voor zijn rekening nam.  Steeds meer Duitse consumenten bestellen goederen in de webwinkel en laten ze thuis bezorgen. Deze verandering van shopgewoontes heeft er toe geleid dat alleen de online-verzendhandel in het jaar 2012 met een kwart is toegenomen en een omzet heeft gedraaid van € 28 miljard. Pakweg 70 percent  van de totale opbrengst van verzendhandelaars is hiermede het gevolg van winkelen per muisklik.

Elektrogesetz: registratieplicht en verwijderingsbijdrage voortaan ook voor zonnepanelen en sfeerlichtjes

Title

Met ingang van 1 februari van dit jaar vallen in Duitsland ook lampen met vast verbonden, niet vervangbare lichtbronnen zoals sfeerlichtjes, LED-stripes en speciaal vervaardigde zaklampen onder de registratieverplichting van het Elektrogesetz. De uitvoeringsorganisatie  Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR) geeft hiermede gevolg aan de voorschriften van de EU.

Stijgende stroomprijzen ontzien ook Duitse industrie niet

Title

Duitse ondernemingen lijden onder hoge energiekosten. Uit een onderzoek van het Duits economisch onderzoeksinstituut Keulen (IW) blijkt dat de stroomprijzen die de Duitse industrie betaalt, gemiddeld 40 procent hoger liggen dan in Frankrijk en Nederland en 15 procent hoger dan het EU-gemiddelde. "Het gerucht gaat dat de Duitse industrie is ontzien bij de stijgende stroomprijzen, maar dat blijkt niet het geval", aldus IW-directeur Hüther.

750 miljoen extra voor Duitse wegen en spoor

Title

In Duitsland wordt volop geïnvesteerd in infrastructuur. Het Duitse parlement heeft hiervoor recentelijk 750 miljoen euro extra beschikbaar gesteld. Eerder was al 1 miljard euro toegezegd. Eind maart moet de regering de definitieve lijst met projecten presenteren aan het parlement.

Er is 140 miljoen euro gereserveerd voor investeringen in waterwegen. Van dit bedrag is 54 procent bestemd voor dringend onderhoud en 16 procent voor uitbreiding van bestaande waterwegen. De overige 30 procent wordt geïnvesteerd in nieuwe projecten. Voor investeringen in de rijkswegen is 570 miljoen euro beschikbaar. Hiervan is 10 miljard euro bestemd voor fietspaden. Het spoor ontvangt 40 miljoen euro.

Ontslagbescherming: uitzendkrachten tellen mee

Title

Wettelijke ontslagbescherming is in Duitsland dan van toepassing, als een bedrijf meer dan tien werknemers in dienst heeft. Uitzendkrachten die door bedrijven worden ingezet, om flexibel te kunnen reageren op conjuncturele schommelingen, werden tot dusver niet bij dit aantal werknemers meegeteld. Dit heeft het Bundesarbeitsgericht zojuist met een opmerkelijk oordeel gecorrigeerd.
Volgens deze hoogste  instantie op het gebied van arbeidsrecht in Duitsland moet er bij de constatering of het Kündigungsschutzgesetz van toepassing is, wel degelijk rekening gehouden worden met het aantal bij een bedrijf werkende uitzendkrachten, en wel onder de volgende voorwaarde: dat namelijk de inzet van deze uitzendkrachten berust op een doorgaans bestaande personeelsbehoefte binnen het bedrijf. 

De Polisagent: Nieuwe regels voor betalingstermijnen

Na enig uitstel gaat het er dan toch van komen op 16 maart 2013. De betalingstermijnen tussen bedrijven onderling en tussen bedrijven en (semi-) overheid worden wettelijk vastgelegd. Wat betekent dit voor u?

Kijk- en luistergeld wordt voor veel bedrijven aanzienlijk duurder

Title

De inkomsten uit het kijk- en luistergeld stijgen in Duitsland tot 9,1 miljard euro in 2013 dankzij veranderingen in de manier waarop het zal worden berekend. Zowel Duitse consumenten als bedrijven gaan aanzienlijk meer betalen voor de publieke omroep.

Vanaf 2013 moeten alle huishoudens de maandelijkse bijdrage van bijna 18 euro gaan betalen, ongeacht of ze een televisie of radio bezitten. Voorheen moesten alleen de huishoudens die gebruik maakten van de publieke omroep betalen.

Verplichte rookmelders bij nieuwbouw, renovatie en verhuur

Title

Met ingang van 1 april 2013 geldt na goedkeuring door het parlement in de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen voor alle nieuw te bouwen woningen de verplichting, rookmelders te installeren. Vanaf dit tijdstip zijn eigenaren van woonvastgoed in wording verplicht, bij de eerste inrichting van huurwoningen in deze panden meteen ook rookmelders in slaapkamers, kinderkamers en gangen te installeren.

Duits handelsoverschot overschrijdt Europese richtlijn

Title

Het Duitse handelsoverschot voor 2012 bedroeg volgens de berekeningen van het onderzoeksinstituut Ifo 169 miljard euro. Dit staat gelijk aan 6,4 procent van het Duitse BBP. Het Duitse handelsoverschot voor 2012 overschreed daarmee het toegestane maximum van 6 procent, aldus Ifo-president Sinn. Dit maximum is ingesteld, omdat de wereldwijde onbalans in de handel mede verantwoordelijk wordt gehouden voor de financiële crisis van 2008.

Winkelcentrum: servicekosten moeten voor huurders transparant en gespecificeerd zijn

De loonkosten voor de betrekking van een conciërge van een winkelcentrum mogen niet zomaar globaal zonder nadere specificatie aan de huurders van de in het pand gevestigde bedrijfsruimte worden doorberekend. Een zulke regeling in een huurcontract is niet transparant en dus nietig, aldus een recentelijk vonnis van de Duitse Bundesgerichtshof, aangezien de verhuurder door deze clausule via de hoofdelijke omslag van het salaris van de conciërge meteen ook een gedeelte van de kosten voor instandhouding en reparatie van gemeenschappelijk terrein op zijn huurders kan afwentelen.

Wijzigingen bij B2B-leveringen en prestaties in andere EU-landen

Title

Bij het leveren van goederen aan ondernemers in Duitsland (dus binnen de EU, fiscaal intracommunautaire levering genoemd) mag u het 0%-tarief toepassen als u aan de hand van uw administratie (bijvoorbeeld d.m.v. transportdocumenten) kunt aantonen dat de goederen zijn vervoerd vanuit Nederland naar een btw-plichtige ondernemer in Duitsland. Als uw (vaste) afnemer de spullen bij u komt afhalen, kunt u door middel van een vervoersverklaring aan uw bewijslast van vervoeren voldoen. Bij het toepassen van het 0%-tarief voor intracommunautaire leveringen dient u op de factuur hiervan melding te maken door bijvoorbeeld de tekst “0% wegens intracommunautaire leveringen” toe te voegen.

Duits MKB staat er goed voor

Duitse bedrijven met minder dan 250 werknemers hebben zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld. Tussen 2007 en 2011 zijn er in het MKB 1,4 miljoen banen bijgekomen. Tevens zijn de quota aan eigen kapitaal in het MKB in deze periode sterk gestegen, van 11,5% naar 18,6% van het balanstotaal.
De bedrijfsklasse staat er daarmee financieel sterk voor. Ook het gemiddelde opleidingsniveau van werknemers in het MKB nam toe. Er staan echter veel vacatures open, waarvoor goed geschoold personeel ontbreekt.

Bron: MinBuza

De Polisagent: Goede voornemens

Als u deze aanhef ziet dan denkt u mogelijk, dat ik mij heb vergist in de datum. Dit is echter niet het geval.
De reden, waarom ik de aandacht vraag met een term, die normaal gesproken meestal in de eerste dagen van januari wordt gehanteerd, is, dat het erg menselijk is om rond iedere jaarwisseling goede voornemens te maken, waarna een aantal van die voornemens enige tijd later weer als sneeuw voor de zon zijn verdwenen.

De Polisagent: Zonder debiteurenrisico het nieuwe jaar in?

Op dit moment wordt bij veel bedrijven achter de oren gekrabd.
Hoeveel risico loop ik, door op rekening zaken te doen?
Kan ik dit risico wel dragen?
Moet ik dit risico niet afdekken?
Wat betekent dit voor mijn onderneming?

Heel veel vraag
In toenemende mate wordt ons gevraagd om de prijs van kredietverzekering.
Dit is echter maatwerk en komt pas op tafel als mogelijke slotsom van een inventarisatie.
Daarbij wordt de totale routing van offerte tot betaling (of non-betaling) doorgenomen en gekeken naar het risico op wanbetaling.
Is de conclusie, dat het risico beter niet zelf kan worden gedragen, wordt gezocht naar de beste oplossing. Dit hoeft zeker niet de goedkoopste te zijn.
Als een verzekeraar meer risico neemt in een bepaalde sector en daarvoor een hogere prijs vraagt, zou dit wel eens de beste oplossing kunnen zijn.

Verplichting tot vervangende levering bij mankementen impliceert niet automatisch overname kosten voor verwijdering en hernieuwing

Title


Wie als consument in een doe-het-zelf-zaak een lading vloertegels koopt die na montage gebreken vertoont, mag er volgens Duits handelsrecht van uit gaan dat de verkoper hem niet alleen nieuwe, foutloze tegels levert, maar ook voor de demontage en verwijdering van de gebrekkige handelswaar opkomt. Deze richtlijn is van toepassing bij een koopovereenkomst tussen ondernemer en consument, dus bij een b2c-transactie.  Indien echter twee ondernemers een geschil krijgen over een soortgelijke levering die achteraf gebreken vertoont, ligt de zaak anders, aldus een recentelijk vonnis van de Bundesgerichtshof, die hiermee eerdere uitspraken door een Landgericht en een Oberlandesgericht bevestigde.

Ondanks herhaald absenteïsme: ontslag niet toegestaan

Title

Een werkgever mag zwangere werkneemsters niet zonder meer wegens ongeoorloofd gedrag opzeggen. Deze regeling geldt ook, als de vrouw in kwestie vaak en zonder  excuus vóór en tijdens haar zwangerschap niet op de werkplek verschijnt. Aldus luidt een recentelijke uitspraak van het Verwaltungsgericht Düsseldorf.

Slooppremie voor warmte-installaties in de planning

Title

Almaar stijgende energieprijzen in aanmerking genomen overweegt de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen in navolging van de automobielmarkt de invoering van een slooppremie. Doel van deze maatregel is de installatiesector een steuntje in de rug te geven en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het milieu.

Het voorstel van een slooppremie komt van Johannes Remmel (Grüne), minister van milieu en energie. Ondersteund wordt hij daarin door zijn collega Garrelt Duin (SPD), minister van landbouw. „Een premie voor de vervanging van oude warmte-installaties is een conjunctuurprogramma met vergaande gevolgen voor de installatiesector“, aldus Duin. Volgens berekeningen van het ministerie van milieu van Nordrhein-Westfalen kunnen huiseigenaren, door van een olie- op een gasverwarming over te stappen, tot 35% op hun energiekosten besparen. In heel Duitsland zijn bijna 3 miljoen warmte-installaties ouder dan 20 jaar.

GmbH-Geschäftsführer is terdege aansprakelijk, als…

Title

Als een Duitse vennootschap insolvabel is, dus niet meer in staat is aan zijn verplichtingen te voldoen, maar desondanks betalingen aan de aandeelhouders verricht in plaats van het faillissement aan te vragen, dan kan de directeur hiervoor aansprakelijk worden gesteld. Tot deze uitspraak kwam onlangs de Bundesgerichtshof en legde vast dat de vorderingen van aandeelhouders vergeleken met de vorderingen van andere schuldeisers van secundair belang zijn.

In geval van betalingsonmacht van een Duitse GmbH is er zodoende sprake van bestuurdersaansprakelijkheid, aangezien het tot de plichten van de Geschäftsführer van een GmbH behoort, met behulp van een liquiditeitsbalans een eventuele betalingsonmacht tijdig te voorzien. Tot op heden was het arbitrair of de opeisbare vorderingen van aandeelhouders ook in de liquiditeitsbalans moeten worden opgenomen voor een toetsing van de betalingsonmacht van de GmbH.

Douane ruikt geld waar een luchtje aan zit

Title

Met een feilloos oog voor ongebruikelijke transporten heeft de Franse douane afgelopen maand op de snelweg bij Straatsburg twee Chinezen aangehouden, die met 1,8 miljoen euro de Frans-Duitse grens over wilden. In totaal 38.000 geldbiljetten had het tweetal in de zittingen van de auto verstopt. Denkelijk vormen deze contanten de lucratieve opbrengst van illegale activiteiten zoals zwarte-markt-handel en witwassen van geld. 

Het duo bevindt zich in voorlopige hechtenis, tegen hen is inmiddels een gerechtelijk onderzoek opgestart wegens witwassen van geld, lidmaatschap van een criminele vereniging en overtreding van de wet die bepaalt, dat bedragen boven de 10.000 euro bij de douane moeten worden aangegeven.