Artikelen 2012

Antwoord op al uw vragen over zakendoen in Duitsland

Het gaat goed met de Duitse economie, vandaar is het zeker de moeite waard deze markt te verkennen. Een goede voorbereiding is hiervoor natuurlijk een “must”. U wilt meer weten over arbeidsrecht, agentuurrecht, merkenrecht, belastingrecht of bouwrecht in Duitsland? Met een bredere kennis over octrooirecht, incasso, aankoop van vastgoed, intellectueel eigendom of het werken met handelsagenten zou u wellicht met grotere spoed de Duitse markt op gaan?

De Polisagent: Succes verzekerd …. of toch niet???

Zoals eerder in deze Nieuwsbrief werd geconstateerd: de informatievoorziening bij kredietverzekeraars is de afgelopen jaren noodgedwongen drastisch verbeterd. Wachten op via de officiële kanalen verkrijgbare data en die vervolgens combineren met betalingservaringen via een handelsinformatiebureau blijkt tijdens een recessieperiode onvoldoende te zijn om risico’s voldoende in kaart te brengen.

Aktiev! in (im) Business Award

Aktiev! in (im) Business Award

Wie grensoverschrijdend actief is, oogst lof. Aan het slot van de Internationale Businessbijeenkomst op 27 november jl. in de evenementenhal te Venray vond de uitreiking plaats van de “Aktiev! in [im] Business Award 2012”. Jacques Luijten en John Mazeland, initiatiefnemers van het grensoverschrijdend ondernemerscollectief Aktiev! in [im] Business, maakten de winnaar bekend:

Duitsland in de ban van smartphones en tablet computers

Duitsland in de ban van smartphones en tablet computers

Bijna 14 miljoen Duitsers zijn regelmatig online met hun internet compatibele gsm. En 8,2 miljoen grazen op gezette tijden met hun tablet computer op de sites van het world wide web.  Met name  de verkoop van tablets vertoont in Duitsland buitengewone groeicijfers.

Elektronische aangifte jaarafsluitingen spoedig verplicht

Wat bij de jaarlijkse belastingaangifte al functioneert, wordt in Duitsland nu ook voor de jaarafsluiting verplicht: de gegevens dienen elektronisch te worden doorgegeven. Met de invoering van de elektronische aangifte van de jaarbalansen (“E-Bilanz”) begint in Duitsland het elektronisch tijdperk tussen bedrijfsleven en Finanzamt.

Huren het hoogst in München

Huren het hoogst in München

Investeren in woonvastgoed biedt momenteel met name in de industriële centra van Zuid-Duitsland goede kansen op rendement. Want wat huurprijzen betreft scoren München en Stuttgart het hoogst. De huren in grote steden als Hamburg, Frankfurt en Berlijn gaan al sinds vorig jaar gestaag omhoog. Maar nergens is wonen zo duur als in München. De gemiddelde netto huurprijs per vierkante meter woonruimte ligt in de Beierse hoofdstad momenteel bij € 9,74; vergeleken met de € 5,44 die huurders in het Oost-Duitse Schwerin moeten opbrengen, is dit een huurprijsniveau dat elders in de Bondsrepubliek bij lange na niet wordt bereikt. In Hamburg betalen huurders gemiddeld € 7,39 per vierkante meter, in Berlijn zelfs minder dan € 6,00.

Doktersattest vanaf de eerste dag van het ziekteverzuim

Volgens een recentelijk vonnis van het Bundesarbeitsgericht in Erfurt mag een Duitse werkgever zonder opgave van redenen verlangen dat zijn werknemer meteen op de eerste dag van zijn ziekteverzuim een arts consulteert en hem een medisch attest doet toekomen, waarin opgenomen de diagnose en de vermoedelijke duur van het verzuim.

Drie dagen uitzieken en daarna zonder doktersattest weer aan het werk – dit was tot nu toe overal op de werkplek in Duitsland te doen gebruikelijk. Ook al zal in het verleden zo menig werknemer er wel eens de kantjes vanaf hebben gelopen – een mandag missen onder het voorwendsel van ziekte is vanuit werkgeversperspectief altijd nog beter dan dat een werknemer maandag naar zijn huisarts stapt en vervolgens met een attest tot en met vrijdag mag uitzieken. Door het vonnis in laatste instantie staat nu vast, dat werkgevers het recht hebben vanaf de eerste dag een doktersattest te eisen, tenminste voor zover de arbeidsovereenkomst geen andere regeling kent. 

Een enorme industrie, en zo dichtbij!

Ondanks de eurocrisis presteert de Duitse economie relatief goed. Dit is niet in de laatste plaats te wijten aan de sterke industriële basis die Duitsland al sinds decennia kenmerkt. De automobielsector, machinebouw en elektrotechnische industrie kennen samen een omzetaandeel van 43% in de Duitse industrie. Met toeleveranciers uit de rubber-, kunststof- en metaalindustrie erbij loopt dit percentage op tot 59%. Duitse machinebouwers en autofabrikanten profiteren momenteel volop van de welvaartsgroei in Oost-Europa en Azië. Nederlandse toeleveranciers uit de metaal-, rubber- en kunststofsector alsmede technische dienstverleners zouden hiervan meer moeten kunnen profiteren, stelt ING Economisch Bureau in een onlangs verschenen rapport over de Duitse maakindustrie en de positie van Nederland als toeleverland.

De Polisagent: Extra dekking voor grotere risico´s

Het risico op wanbetaling is nog altijd onverminderd hoog. Bij het beoordelen van die risico’s is het voor kredietverzekeraars erg lastig om te beoordelen welke risico’s nog wel en welke risico’s niet worden geaccepteerd.
Te veel risico nemen betekent in deze tijd al snel dat de schade hoger oploopt dan de ontvangen premie.
Te weinig risico nemen betekent dat de dekking onvoldoende aansluit op de behoefte, waardoor een aantal verzekerden zullen afhaken.

Seminar 22-11-12: Verkopen in Duitsland met lokaal personeel, zonder vestiging:

opportuniteiten & valkuilen voor de Belgische onderneming”

 

 

Informatiemiddag 22-11-2012, 13.30 – 17.00 uur in Antwerpen

 

Inhoud & programma

 

Heeft u uw pijlen gericht op de Duitse markt? Dan zijn er verschillende manieren om de grens over te gaan. U kunt beginnen met het uitzenden van uw Belgische werknemers naar Duitsland of met het aanstellen van een handelsagent. Soms is het echter verstandig om onmiddellijk een Duitse werknemer in dienst te nemen. Tijdens deze informatiemiddag zetten wij een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij.

 

 

Makelaars profiteren van stijgende vastgoedprijzen

Stijgende prijzen op de Duitse vastgoedmarkt hebben positieve gevolgen voor makelaars. Want wie in Duitsland bij de aankoop van onroerend goed gebruik maakt van de bemiddelingsdiensten van een makelaar, is hem tenminste 3,57 % (inkl. BTW) van de koopsom verschuldigd. Voor de bemiddeling van een huurwoning kan een makelaar als provisie het 2,38-voudige van de netto maandhuur vragen.

Vooral in de qua bevolking grootste deelstaat Nordrhein-Westfalen valt recentelijk een aanzienlijke toename van de inkomsten van makelaars te constateren. In grotere steden als Düsseldorf, Köln en Münster pikken zij van de actuele prijsontwikkelingen op de vastgoedmarkt een aardig graantje mee. In de afgelopen drie jaar hebben bemiddelaars van vastgoed circa 20 % meer aan provisie opgestreken.

Verleg uw grenzen met een goede kennis over Duitsland

Title

De Duitse economie blijft het goed doen, de crisis ten spijt. De vraag naar industriële producten “made in germany” groeit, de werkgelegenheid neemt gestadig toe, en door de positieve ontwikkeling op de arbeidsmarkt ziet ook de consument geen reden om zuinig te zijn.

Wie correct factureert doet aan klantenbinding

Aannemers, installateurs en aanverwante ondernemers die in Duitsland voor particulieren werkzaam zijn doen hun klanten en zichzelf een groot plezier met correcte en gedetailleerde facturen. De klanten zijn tevreden omdat nauwkeurig gefactureerde diensten van ambachtslieden vaak aftrekbaar zijn, ondernemers omdat zij er door een goede service voor zorgen dat tevreden klanten ook in de toekomst bij hen zullen aankloppen.

Nieuwe EU-richtlijn voor het werken in het buitenland

Een nieuwe EU-verordening brengt wijzigingen aan in de gemoderniseerde coördinatie van sociale zekerheid in lidstaten van de Europese Unie. Tot de inwerkingtreding van de nieuwe regeling afgelopen zomer waren voor werknemers, die voor meerdere werkgevers in verschillende landen van de EU werkzaam waren, de sociale verzekeringsbepalingen van het woonland van toepassing.

Nieuw: de STRICK-App – uw handige wegwijzer in Duitsland

Title

Pech onderweg na een botsing met een Poolse vrachtauto op de Duitse snelweg? Heibel op de beurs na ontdekking van een plagiaat van uw product? Geen paniek, rechtshulp is nabij, ook al bent u 800 kilometer van huis. Een paar vingerbewegingen op uw smartphone en u bent in contact met uw juridisch adviseur in Duitsland. Via de Strick-app, die u gratis kunt downloaden en daarna ook offline kunt gebruiken, bent u binnen een paar tellen verbonden met een specialist of kunt u uw probleem na nader te treffen afspraken via e-mail ter behandeling doorgeven.

De Polisagent: Veel inspiratie en energie in groenste dorp van europa

Spanning in Dwingeloo op vrijdag 14 september.
Omdat Dwingeloo vorig jaar is uitverkozen tot groenste dorp van Nederland mocht men meedoen aan de uitverkiezing van groenste dorp van Europa.
Nadat een internationale jury de afgelopen maanden een bezoek heeft gebracht aan alle deelnemende dorpen werd op 14 september op de Floriade in Venlo het resultaat bekend gemaakt.

Goud voor dwingeloo!!!

Ook failliete aannemer heeft recht op termijnbetaling plus 10%

Kan een failliete aannemer aanspraak maken op de wettelijk bepaalde zekerheid van 110 % van de overeengekomen, maar nog niet betaalde vergoeding? Het is een angstscenario voor iedere Duitse opdrachtgever: de aannemer gaat failliet, laat het project half afgebouwd achter, maar eist wel de in Duitsland wettelijk bepaalde zekerheidstelling ter hoogte van 110 % van de overeengekomen termijnbetaling.

Terwijl de opdrachtgever niet inziet, waarom hij hieraan zou moeten voldoen, aangezien hij zijn bouwproject inmiddels door een andere aannemer laat afmaken, stelt een uitspraak van het Oberlandesgericht Celle de opdrachtnemer in het gelijk: ook al heeft een opdrachtgever de overeenkomst met een opdrachtnemer opgezegd vanwege diens faillissement, kan de opdrachtnemer overeenkomstig een 2009 herziene bepaling in het Duitse Burgerlijk Wetboek toch aanspraak maken op 110 % van de overeengekomen vergoeding.

Loonkosten gaan 2013 omlaag

Door een verlaging van de indirecte loonkosten worden volgens plannen van de Duitse regering werkgevers en werknemers in Duitsland aanzienlijk ontlast. De ministerraad wil met ingang van 1 januari 2013 de pensioenbijdrage laten zakken tot 19,0 procent, in plaats van heden 19,6 procent. Voor Duitse bedrijven betekent deze vermindering een besparing van om en nabij de € 2,7 miljard per jaar.

Deze beslissing wordt overigens fel bekritiseerd vanuit de oppositie en door deelstaten die door Merkels CDU/CSU geregeerd worden, omdat ze vinden dat het beter is een financiële reserve aan te leggen voor de vergrijzende bevolking. De regering Merkel verdedigt haar beslissing door te verwijzen naar de lage werkloosheid en de stevige groei van de Duitse economie.

Financiële hefboomwerking door bedrijfsovername

Op zoek naar uitbreiding van uw marktaandeel in Duitsland? U wilt uw concurrentiepositie verbeteren en stelt kostenefficiëntie zeer op prijs? Dan is het kopen van een branchegenoot of een toeleverancier voor u een optie, maar ook een fusie tussen uw bedrijf en een Duitse partner kan een goed rendement opleveren.

Wanneer bieden fusies en overnames perspectief? Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een nieuwe markt wenst te betreden, een nieuw product in Duitsland wil introduceren, zijn industriële knowhow wil verbreden, door synergie exploitatiekosten wil besparen of van een samensmelting een financiële hefboomwerking verwacht.

Crisis brengt beweging op de Duitse vastgoedmarkt teweeg

Title

De crisis op de financiële markten zorgt in Duitsland voor een run op vastgoed. Steeds meer mensen zien spaartegoeden als oudedagvoorziening niet meer zitten en nemen hun toevlucht tot de koop van een huis of een appartement. Debet hieraan zijn naast de positieve ontwikkeling op de Duitse arbeidsmarkt (met als gevolg stabiele inkomsten) natuurlijk vooral de historisch lage hypotheekrenterarieven, die inmiddels rond de 2 % schommelen. Het gevolg: de stijgende vraag heeft intussen tot aanzienlijke prijsverhogingen geleid. Vooral in de grote steden stijgen de prijzen voor huizen en woningen gestaag.

Volgens actuele bevindingen van het Institut der deutschen Wirtschaft in Köln zijn de prijzen voor een eigen huis in Duitsland tussen 2004 en 2012 gemiddeld met zo’n 10 % omhoog gegaan. De duurste plek is heden München, hier kost woonvastgoed gemiddeld € 4.200 per vierkante meter, op de voet gevolgd door Hamburg (€ 3.100) en Frankfurt (€ 2.900). In de Duitse hoofdstad Berlijn is de situatie nog enigszins gematigd, hier betaalt men rond de € 2.200 per vierkante meter.

De Polisagent: Kredietverzekering als sneeuwbal

Uiteraard is het plezierig om te weten dat u met gezonde debiteuren zaken doet en, mocht het toch nog mis gaan, dat er in elk geval een betaling op uw rekening wordt bijgeschreven. Als verzekerde kunt u echter ook nog werken aan een termijn investering.

VOB/B 2012: blijde boodschap voor de aannemer

Nederlandse aannemers, onderaannemers en installatiebedrijven die succesvol mee willen dingen naar Duitse opdrachten en in Duitsland bouwprojecten willen uitvoeren doen er goed aan, de alhier geldende wetten en regels te kennen. Hiertoe behoren de beginselen van de Duitse verordening “Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen”, Teil B. Deze VOB/B, de editie van 2009, werd zojuist zonder grote veranderingen opnieuw geïmplementeerd en geldt sinds 30 juli 2012 – met één uitzondering, en die komt de opdrachtnemer in ieder geval ten goede: de opdrachtgever van een openbare bouwopdracht moet na oplevering zijn laatste termijn uiterlijk 30 dagen na ontvangst van de factuur hebben voldaan. Voorheen bedroeg deze termijn 2 maanden.

Leer je klanten opnieuw kennen: wetswijziging inzake gegevensbescherming

Een wetswijziging aangaande de omgang met klantengegevens heeft vanaf heden verstrekkende gevolgen voor het bedrijfsleven in Duitsland. Sinds 1 september 2012 mogen bedrijven hun klanten namelijk niet langer nieuwsbrieven met een commerciële inhoud toesturen, zonder dat deze hiervoor uitdrukkelijk toestemming hebben gegeven. En dit geldt zowel voor nieuwe alsook voor bestaande ontvangers van een nieuwsbrief.

Het zou toch jammer zijn, als al uw d.m.v. intensieve online-marketing vergaarde gegevens plotseling waardeloos blijken te zijn.
Het verdient dan ook aanbeveling uw klantenbestanden eens grondig na te gaan en de ontvangers van uw nieuwsbrief opnieuw om toestemming te verzoeken, hun ook in de toekomst uw boodschap te kunnen toesturen.

Grensgangers belanden op de gevoelige plaat

Na een testfase van enkele maanden wordt er sinds begin augustus aan 15 grensovergangen tussen Nederland en Duitsland dag en nacht gefotografeerd. En wel richting Nederland. Op touw gezet is het initiatief “@migoboras” door het Ministerie van Justitie in Den Haag en heeft naar eigen zeggen als streven, de internationale drugs- en mensenhandel tegen te gaan. De Nederlandse politie wil internationaal opererende bendes op het spoor komen, die met vrachtwagens op grote schaal jonge vrouwen uit Roemenië en Bulgarije het land binnensmokkelen, en drugskoeriers in de kraag pakken die met synthetische drugs uit Oost-Europa handelen. De Duitse kant doet (voorlopig?) niets met de verzamelde gegevens.

Om niet in strijd te handelen met het Verdrag van Schengen, dat het vrije verkeer van mensen en goederen in de EU waarborgt, patrouilleert de Marechaussee niet direct naast de elektronische grenspaal, maar ergens 20 kilometer verderop. Of een voertuig verdacht is, wordt automatisch elektronisch onderzocht en bepaald.

Opgelet bij Algemene Voorwaarden!

“Algemene Voorwaarden blijken vaak veel te algemeen te zijn met ingrijpende gevolgen.” Zo luidde onlangs de inleiding van een artikel in het Financieele Dagblad. Onderwerp van deze bijdrage was het geval van een bouwkundig adviseur die na een schadeclaim van een klant ter hoogte van € 17.000 moest constateren dat zijn Algemene Voorwaarden vernietigbaar waren. Hij had zijn Algemene Voorwaarden enkel bij de Kamer van Koophandel gedeponeerd en verzuimd deze zijn klant bij het sluiten van de overeenkomst ter hand te stellen en hem te laten tekenen voor ontvangst.


Het is in de Duitse zakenwereld niet anders dan in de Nederlandse: Algemene Voorwaarden moeten aan de wederpartij worden overlegd, of de wederpartij moet redelijkerwijs geacht kunnen worden kennis te hebben genomen van de Algemene Voorwaarden. De in Duitsland hiervoor noodzakelijke instrumenten verschillen van de in Nederland gebruikelijke methodes. Zo is het bijvoorbeeld in Duitsland niet mogelijk, zijn Allgemeine Geschäftsbedingungen bij een kamer van koophandel te deponeren. Ook wordt in Duitsland een bewaargeving van de Algemene Voorwaarden in het buitenland niet erkend.

De Polisagent: Betalingsregelingen

Varianten
Regelmatig komt het voor, dat bij grotere vorderingen die niet tijdig kunnen worden voldaan, een oplossing wordt gevonden in de vorm van deelbetalingen. Vaak wordt dit voorgesteld door de debiteur.
Indien zo’n regeling bestaat uit bijvoorbeeld 3 x 1/3 van de vordering, waarbij wekelijks een derde wordt betaald, dan is het allemaal nog wel overkomelijk.
Een probleem kan ontstaan, indien de betalingsregeling over een lange periode wordt uitgesmeerd.
In zo’n situatie kan worden volstaan met een betaalschema, maar het gebeurt ook nog wel dat er voor wordt gekozen om een leningovereenkomst op te stellen.

Zuliefertreffen Stuttgart 2012 - Toeleveren aan de Duitse hightech industrie

ING Eindhoven, Brainport Industries, PwC en Gateway to Germany bundelen de krachten om de Nederlandse toeleversector in Duitsland op de kaart te zetten.

Speciaal voor bedrijven binnen de kennisintensieve toelevering zal op 19 & 20 november het Zuliefertreffen Stuttgart 2012 plaatsvinden. Tijdens het Zuliefertreffen worden eerste contacten gelegd met ontwikkelaars en inkopers van vooraanstaande Zuid-Duitse OEM’s binnen de medische technologie en de hightech machinebouw. Doelstelling is het tot stand brengen van toekomstige samenwerkingsverbanden en uitbestedingsopdrachten.

De Duitse markt op? Denk aan fiscale gevolgen!

Gisteren nog miljonair, vandaag al failliet. Dankzij de fiscus. De eerste Duitse “Big-Brother”-winnaar waande zich in het paradijs, nadat hij in 2004 na een jaar de TV-container verlaten had. 1 miljoen euro kreeg hij op zijn rekening, en wel belastingvrij, aldus de TV-producenten. Want net als al die andere game shows, waarmee geldprijzen in het geding zijn, werd “Big Brother”  als spel en het prijsgeld dienovereenkomstig als belastingvrij beschouwd. De gelukkige winnaar kocht voor zijn moeder een huis van € 300.000, voor zichzelf een dure BMW en huurde een vakantiewoning in Italië.  De helft van het prijsgeld parkeerde hij op de bank.

Zijn Pech: de Belastingdienst van zijn woonplaats beschouwde zijn oponthoud in de RTL-container niet als spel, maar als werk en stuurde een aanslag: € 460.000 inkomstenbelasting. Na een gerechtelijke procedure van 7 jaar, die hij zojuist in laatste instantie verloor, is de vermeende miljonair dit bedrag met terugwerkende kracht tot 2005 plus 6 % rente verschuldigd en wordt geacht, per omgaande € 700.000 aan zijn Finanzamt te betalen.

Duitse vastgoedprijzen in de lift

De hoogste prijzen op de Duitse vastgoedmarkt worden momenteel niet in grote steden zoals München of Hamburg behaald, maar aan de strandpromenades op de eilanden Sylt en Juist en aan de oever van de Starnberger See. Een luxe stulp aan dit pittoreske meer bij München kost al gauw € 25.000/m2 , op Sylt zijn zelfs € 35.000/m2 geen uitzondering. In Hamburg en München verwachten vastgoedmakelaars op korte termijn duidelijke stijgingen tot 20.0o0 en zelfs 25.000 euro per vierkante meter. En ook al klinkt het vreemd – met prijzen als deze is vastgoed in Duitsland internationaal gezien nog steeds ongelooflijk gunstig.

Onroerend goed is in Duitsland ook tijdens de crisis van de afgelopen jaren waardevast gebleken, de markt was zelfs tijdens de economische crisis niet zo aan schommelingen onderhevig. Aangezien spaartegoeden momenteel nauwelijks kans op rendement bieden, nemen veel mensen uit zorg over toenemende inflatie en dalende koopkracht hun toevlucht tot edelmetalen of kopen een tweede huis. In Duitsland is vastgoed een uitstekende optie in woelige tijden als deze. Actueel biedt investeren in Duits woonvastgoed kansen op een goed rendement. De huurprijzen zijn stabiel of stijgen en de hypotheekrentetarieven liggen op een historisch laag niveau, zij schommelen momenteel rond de 2 procent.

Arbeidsrecht: ketenovereenkomsten nog maar beperkt toegestaan

Na 13 tijdelijke arbeidsovereenkomsten binnen 11 jaar vond de jonge vrouw het welletjes. Zij spande een procedure aan tegen haar werkgever, nota bene een overheidsinstantie, het Amtsgericht Köln. Zoals het er nu, na viereneenhalf jaar procederen, uitziet, staan de kansen niet slecht dat er voor haar uiteindelijk een vaste baan in het verschiet ligt.

Het Bundesarbeitsgericht in Erfurt  oordeelde dat in het geval van de rechtbankmedewerkster uit Köln geen sprake kon zijn van een voorlopige behoefte aan een vervanger op de werkplek, gezien de jonge vrouw 13 jaar lang steeds op dezelfde afdeling werkte. De rechters vonden dat zij door een keten van tijdelijke arbeidsovereenkomsten aan het lijntje werd gehouden, en bepaalden dat een werkgever voortaan bij een lange keten van tijdelijke contracten al een goede reden moet aangeven, waarom het tijdelijke dienstverband van een medewerker niet in een vaste betrekking omgezet kan worden. Kan een werkgever geen voldoende reden hiervoor aangeven, kan dit als misbruik van recht worden geïnterpreteerd.

Salarisadministratie: oplossingen op maat

De Duitse salarisadministratie met al z´n wisselende parameters is een vak apart. Het uitbetalen van salarissen en de pünktliche afdracht van premies en loonbelasting aan de bevoegde instanties lijkt eenvoudig. Toch gaat het op deze punten regelmatig fout.

Vaak om de volgende redenen. Het salaris bereikt de aan het einde van de maand lege bankrekening van de werknemer pas enkele dagen na het afgesproken tijdstip. Als de werknemer niet (verder) rood mag staan worden zijn huur en de overige vaste lasten, die aan het begin van de maand worden afgeboekt, door de bank geblokkeerd. Met als gevolg: paniek bij de werknemer, verontruste reacties via de telefoon en, indien een en ander zich herhaalt, een abrupte daling van zijn werkmotivatie.

Duitsland heeft aantrekkelijk ondernemingsklimaat

Title

Actuele krantenkoppen liegen er niet om. Ondanks de economische recessie in veel buurlanden, de staatsschuldencrisis en de Griekse tragedie gaat het goed met de Duitse economie. “Exportwirtschaft brummt: Außenhandel legt kräftig zu” (Der Spiegel), „Deutsche bleiben trotz Eurokrise zuversichtlich“ (FAZ) en „Allen Sorgen zum Trotz: Konsumklima verbessert sich“ (Deutsche Presse Agentur). Het is maar een greep uit een reeks van goede tijdingen.

Hoe komt het dat de rest van de eurozone kwakkelt en het Duitsland nog steeds voor de wind gaat? Wel, Duitsland is de industriële spil van Europa. Het land beschikt over een goede economische structuur, en dit bevordert het economisch groeipotentieel. De belangrijkste uitvoerproducten zijn metaalproducten, chemische producten, machines, auto’s, computers en elektronica. Vanuit Nederland importeert Duitsland vooral chemische producten, voedingsmiddelen, transportmiddelen, gas en brandstoffen.

Column De Polisagent: Wanbetalers en vakantie

Let op: vakantie!
Uiteraard richten we ons graag op alle leuke dingen die de vakantietijd met zich meebrengt. Daarbij moet er wel heel goed worden gecommuniceerd met de thuisblijvers.

Wanbetalers weten namelijk dat veel leveranciers in de vakantietijd wat minder alert zijn en gaan met uw spullen aan de haal, terwijl u normaal gesproken toch eerst wel weer een betaling zou willen zien.

Uitstel is geen afstel: wijzigingen in Duitse BTW-wetgeving

Na heftige kritiek door het bedrijfsleven op de wetswijziging van 1 januari heeft de Duitse regering zojuist besloten, om de tot 31 december 2011 bestaande BTW-regeling m.b.t. intracommunautaire leveringen voorlopig verder te handhaven. Een nieuwe aanpassing is in de pen, maar tot het zover is gelden de regels van voorheen.  

Nordrhein-Westfalen wil ambtelijke molen kortwieken

Die nieuwe deelstaatregering van Nordrhein-Westfalen gaat de positie van het midden- en kleinbedrijf verstevigen. Niet alleen wil de coalitie van SPD en Grüne voortaan wetsontwerpen met vertegenwoordigers van het MKB afstemmen, ook wil men bij de Industrie- und Handelskammer van het qua bevolking grootste Duitse Bundesland een vaste inloop voor ondernemers organiseren, waar deze commentaar kunnen geven op hen betreffende op komst zijnde wettelijke regelingen.

Aan het verkeerde einde gespaard

Title

Net als in Nederland is bij aankoop van vastgoed een koper in Duitsland overdrachtsbelasting (Grunderwerbsteuer) verschuldigd. Deze bedraagt sinds begin van dit jaar, een enkele deelstaat daargelaten, 5% van de koopprijs. In Duitsland is iedere transactie van onroerend goed met Grunderwerbsteuer belast; een doorverkoopregeling binnen bepaalde termijn (6 maanden) zoals in Nederland kennen wij in Duitsland niet. Om toch onder de overdrachtsbelasting uit te komen, maakt menig vastgoedinvesteerder in Duitsland gebruik van een constructie: indien de kavel, die verkocht wordt, deel uitmaakt van een vennootschap, worden slechts 94% van de aandelen overgeschreven, de resterende 6% blijven in het bezit van de zittende vennoten. Hierdoor hoeft geen Grunderwerbsteuer te worden betaald.

Aanpassing Elektrogesetz: aansprakelijkheid ligt bij distributeur

Title

Door een herdefinitie van het zogenaamde Elektrogesetz (“Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten”), dat per 1 juni van dit jaar in werking is getreden, dreigt nieuw ongemak voor handelaren die in Duitsland elektrische en elektronische apparatuur aanbieden. Zij moeten er voorts op toezien dat ook de fabrikant die hun de goederen levert, is aangemeld bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR).


Wie op de Duitse markt elektrische en elektronische apparaten aanbiedt, is verplicht zich tevoren bij de EAR aan te melden en voor de geleverde goederen een verwijderingsbijdrage te betalen. In dit verband dienen ook de geleverde hoeveelheden regelmatig te worden gemeld. Wie apparatuur van die aard op de Duitse markt verkoopt, heeft deze tevoren bij een fabrikant ingekocht. Als deze fabrikant zich dan niet bij de EAR heeft aangemeld of zijn apparaten in een onjuiste rubriek heeft laten registreren, wordt degene die het apparaat doorverkoopt, aansprakelijk gemaakt en ter verantwoording geroepen. Voor detailhandelaren is het daarom uiterst belangrijk in het online register van de verantwoordelijke Duitse instantie na te gaan, of hun fabrikanten aan deze eisen voldoen.

De smartphone moet na werktijd uit

Volkswagen nam onlangs het voortouw: meer dan 1000 werknemers die beschikken over een gsm met internetfunctie, weten zich heden na werktijd beschermd tegen e-mails van de baas; ’s nachts moet de smartphone uit. De details van deze afspraak staan omschreven in een overeenkomst die het Duitse automobielconcern met de vakbonden heeft gesloten.  

Nog steeds zijn bindende afspraken als deze schaars in het Duitse bedrijfsleven. Time is money, 24/7 bereikbaar te zijn een must. Op kantoor, in de auto of met de kinderen naar de speeltuin – ook in Duitsland zijn steeds meer werknemers 7 dagen per week 24 uur per dag bereikbaar voor directie, collega’s en klanten. Door het gebruik van een smartphone worden werkplekken permanent mobieler. Altijd en overal te kunnen werken en bereikbaar te zijn, wordt alsmaar belangrijker. Hoewel volgens recent onderzoek ruim 40 procent van de werknemers ondanks een niet aflatende stroom van e-mails blij is met zijn smartphone, omdat hierdoor werktijden flexibeler worden, vinden anderen het verstikkend om altijd in contact te staan met het werk. Omdat je via een gsm met internetfunctie ook continu aan de server van je bedrijf gekoppeld bent, blijft het gebruik ervan niet beperkt tot reguliere werktijden.

Let op bij - creatief gebruik - van verrekenprijzen

Internationale verschillen in winstbelasting beïnvloeden belastingopbrengsten onder meer doordat ze leiden tot puur boekhoudkundige verschuivingen van winst. Nederlandse bedrijven met een Duitse dochter bijvoorbeeld willen hun verrekenprijzen voor onderlinge levering van goederen en diensten wel eens “aanpassen”. Je zou dit “creatief gebruikmaken” van verrekenprijzen (transfer prices) kunnen noemen.

Hoewel de OECD-richtlijnen erop aandringen dat groepsonderdelen gebruik maken van marktprijzen voor interne leveringen, is de toepassing hiervan vaak een probleem. Niet alleen bestaat er voor veel transacties binnen een onderneming vaak geen vergelijkbare markt buiten het bedrijf. Het is ook zo dat bijvoorbeeld multinationals hun kosten het liefst in die landen willen neerslaan waar de belastingtarieven het hoogst zijn en hun opbrengsten daar waar de tarieven het laagst zijn.

Column De Polisagent: Laagdrempelige aanbiedingen krediet-verzekering

Regeltjes
Kredietverzekering is eigenlijk een drietrapsraket:

- Beoordeling en bewaking van kredietwaardigheid van (potentiële) klanten
- Professionele incasso door een partij die zelf ook direct belang heeft bij betaling door debiteur
- Uitbetaling schade indien debiteur uiteindelijk toch niet kan betalen

Om dit allemaal goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat enkele regeltjes goed worden nagekomen door verzekerden.
Hoewel deze regeltjes ook voor niet-verzekerde ondernemingen van belang zijn, worden deze door kleinere ondernemingen, waar debiteurenbewaking vaak een deeltaak is voor iemand, nogal eens als beklemmend ervaren.

Nieuwe drempelwaarden bij openbare aanbestedingen per 01-01-2012

De Europese Commissie heeft per 1 januari 2012 de drempelwaarden voor openbare aanbestedings- en toewijzingsprocedures verhoogd. Met inwerkingtreding van de veranderde Vergabeverordnung op 22 maart jl. zijn nu ook in Duitsland de nieuwe drempelwaarden van toepassing op alle openbare opdrachtgevers. De EU-drempelwaarden bepalen, vanaf welke opdrachtwaarde (bijvoorbeeld een Duitse) opdrachtgever zijn werkopdracht op Europese schaal moet aanbesteden. Een aanpassing als deze geschiedt om de twee jaar.
 
Voor bouwgerelateerde prestaties geldt overeenkomstig de richtlijnen van de Europese Commissie heden een drempelwaarde van € 5.000.000. Voor levering en diensten voor decentrale overheden ligt de drempel bij € 200.000, voor levering en diensten in speciale sectoren (verkeer, watervoorziening, energie) bij € 400.000. Wat betreft levering en diensten voor nationale opdrachtgevers is met ingang van dit jaar de drempel verhoogd naar  € 130.000.

Bij openbare aanbestedingen geldt een minimumloon

Sinds 1 mei van dit jaar geldt in Nordrhein-Westfalen het Tariftreue- und Vergabegesetz. Conform deze wet  worden bij openbare aanbestedingen boven een waarde van € 20.000 alleen die bedrijven in aanmerking genomen, die hun werknemers een gegarandeerd uurloon van tenminste € 8,62 betalen. Opdrachtgevers zijn in de regel gemeentes of ook gemeentelijke nutsbedrijven, ziekenhuizen of andere openbare  instanties.


Voor de minister van werkgelegenheid van de deelstaat betekent de nieuwe wet “meer fairness in de wereld van de arbeid”. Daarnaast is het “een goed signaal richting bedrijfsleven”, aldus Guntram Schneider. Aangezien het opdrachtvolume bij openbare werken  in Nordrhein-Westfalen rond de 75 miljard euro per jaar bedraagt, is “ieder bedrijf, iedere particuliere werkgever welkom, dit initiatief te volgen”.

Duitsland gaat verkeersovertreders harder aanpakken

Nederlandse beroepschauffeurs moeten vanaf volgend jaar rekening houden met een strengere vervolging van verkeersdelicten in Duitsland. Als Minister van Verkeer Ramsauer zijn plannen kan implementeren worden vanaf medio 2013 grove verkeersovertredingen strenger beboet en leiden sneller tot rijontzeggingen dan tot nu toe het geval is; de beruchte Flensburger Punkte zijn ook bij Nederlandse transportondernemers en beroepschauffeurs geen onbekende.

Staatsgarantie is steun in de rug bij financiering export

De exportkredietgarantieregeling is met ingang van 1 juni aantrekkelijker gemaakt. Daartoe heeft de ministerraad op voorstel van minister De Jager van Financiën afgelopen maand besloten. Voor Nederlandse ondernemers met belangen in Duitsland is dat goed nieuws. Zij krijgen de kans om orders binnen te halen die anders moeilijk financierbaar waren geweest.

Volgens de werkgeversvereniging VNO-NCW zal de exportkredietgarantieregeling de handel en onze economie stimuleren. In de herziene regeling kunnen investeerders een volledige garantie van de Staat krijgen. Banken kunnen hiermee hun kapitaalverschaffers een product bieden waarvan de risico's transparant zijn. Zij krijgen bovendien de zekerheid over de terugbetaling van de lening.

Column De Polisagent: Betwiste vorderingen

Bij kredietverzekering kunnen uitsluitend claims worden gehonoreerd als de vordering hard is. Met andere woorden, indien debiteur niet WIL betalen, omdat de vordering wordt betwist, zal eerst duidelijk worden gemaakt, dat die betwisting niet terecht is.

Met elektr(on)ische apparatuur de Duitse markt op? Eerst aanmelden bij de EAR!

Bij het Duitse Umweltbundesamt is er een speciale “afvalpolitie” ingesteld. Die gaat op zoek naar bedrijven die zich niet hebben laten registreren bij de uitvoeringsorganisatie Stiftung Elektro-Altgeräte Register (EAR). Vaak is het zo dat het Bundesumweltamt reageert op anonieme tips van mededingers die wel bij de EAR zijn geregistreerd en aan hun verplichting, de verwijderingsbijdrage te betalen, wel voldoen.

Belastingadvies in Duitsland – dat kan niet zomaar!


U wilt als eigenaar/directeur van een BV van de actuele hausse in Duitsland profiteren? Goed idee, de vooruitzichten zijn vergeleken met de economische situatie in eigen land momenteel ideaal. U wilt de Duitse markt dan maar meteen het liefst vanuit een Duitse entiteit bewerken?

Goede beheersing van het Duits blijft onmisbaar voor bedrijfsleven

Vijf jaar geleden voerde de Nederlands-Duitse Handelskamer (DNHK) in samenwerking met de exportorganisatie Fenedex een onderzoek uit waaruit bleek dat Nederland jaarlijks € 7,8 miljard omzet met zijn belangrijkste handelspartner zou mislopen als gevolg van een gebrekkige beheersing van de Duitse taal.

Experts voorspellen Duitsland 2013 een duidelijke groei

Terwijl in Nederland als gevolg van de economische recessie bijna dagelijks bedrijven over de kop gaan, de huizenmarkt door een diep dal gaat en de koopkracht waarschijnlijk tot 2015 per jaar met zo’n 0,75 % achteruit holt, voorspellen Duitse onderzoeksinstellingen het land met het oog op 2012 en 2013 niets dan voorspoed.  Volgens het gezamenlijke “Frühjahrsgutachten” van het Ifo-Institut (München), het RWI (Essen), het Institut für Weltwirtschaft (Kiel) en het Institut für Wirtschaftsforschung (Halle) zal de Duitse economie in 2013 ten opzichte van het jaar ervoor met 2 % groeien; dat is tweemaal zoveel als voor 2012 verondersteld wordt.

Aansprakelijkheid van bemiddelingsbedrijven in de picture

Een bedrijf dat financiële producten zoals verzekeringen, bouwspaarcontracten en beleggingen bemiddelt, is verantwoordelijk voor vermogensdelicten die haar handelsagenten ten nadele van klanten hebben begaan. Aldus luidde onlangs een vonnis van het Duitse Bundesgerichtshof.

In de onderhavige kwestie ging het om de handelsagent van een bedrijf, die in het kader van een adviestraject op een formulier de handtekening van zijn klant had nagemaakt en vervolgens de winst uit de verkoop van aandelen op zijn eigen rekening had laten overmaken.

Een bedrijf dat financiële producten zoals verzekeringen, bouwspaarcontracten en beleggingen bemiddelt, moet instaan voor vermogensdelicten die haar handelsagenten ten nadele van klanten hebben begaan. Aldus luidde onlangs een vonnis van het Duitse Bundesgerichtshof.

In de onderhavige kwestie ging het om de handelsagent van een bedrijf, die in het kader van een adviestraject op een formulier de handtekening van zijn klant had nagemaakt en vervolgens de winst uit de verkoop van aandelen op zijn eigen rekening had laten overmaken.

Nederland en Duitsland sluiten nieuw belastingverdrag

Nederland en Duitsland hebben op 12 april jl. een nieuw belastingverdrag ondertekend. Dit verdrag, dat nog door de parlementen van beide landen moet worden geratificeerd, vormt een integrale herziening van het verdrag daterend van 1959. Het nieuwe verdrag zal naar verwachting op 1 januari 2014 in werking treden.

Een belangrijk aspect van het herziene belastingverdrag is de definitie en behandeling van de zogenaamde vaste inrichting. Hierin is de bepaling opgenomen dat de uitvoering van een bouwwerk of van constructie- of installatiewerkzaamheden alleen dán een vaste inrichting vormt, als deze langer duurt dan twaalf maanden.

Transportrecht: Lading vast en zeker: foto van de maand - april 2012

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting.

Kijk hier voor de foto en de informatie: http://www.tis-gdv.de

Seminarprogramma april t/m juni 2012 - Nederlands-Duitse Businessacademie

Seminarprogramma april t/m juni 2012

April

17-04-2012
Inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, Gewerbesteuer

19-04-2012
Debiteurenbeheer, incasso en credit management

25-04-2012
Nederlanders op een Duitse loonlijst

Mei

07 t/m 09-05-2012
Masterclass Niederlande: Sprache und Geschäftskultur
• Dag 1: Wie ticken die Niederländer?
• Dag 2: Verhandeln und telefonieren mit Niederländern
• Dag 3: Aktuelle Entwicklungen in den Niederlanden

Een cursus voor uw Duitse collega, klant of leverancier.

Deze cursus wordt u i.s.m. Business Alliance Nederland Duitsland aangeboden.
Voor meer informatie zie ook www. business-alliance.nl

09-05-2012
Duitse boekhouding

24-05-2012
Duitse omzetbelasting

Juni

04 t/m 06-06-2012
Masterclass Duitsland: taal en zakencultuur
• Dag 1: Wie ticken die deutschen?
• Dag 2: Telefoneren en onderhandelen met Duitsers
• Dag 3: Actuele ontwikkelingen in Duitsland

Deze cursus wordt u i.s.m. Business Alliance Nederland Duitsland aangeboden.
Voor meer informatie zie ook www. business-alliance.nl

Column De Polisagent: Branchepolissen op maat

Door brancheverenigingen wordt in veel gevallen een gezamenlijk voordeel gehaald door de kracht van het getal.
Indien een groot aantal leden van een branchevereniging gezamenlijk een behoefte bij één aanbieder onderbrengt levert dit uiteraard schaalvoordeel op. Bij verzekeringen is dit ook mogelijk.

De Duitse economie draait op volle toeren

Terwijl Nederlanders zich zorgen maken over hun pensioen, hun huis en de bezuinigingsplannen van het kabinet en daarom zoveel mogelijk de vinger op de knip houden, draait in Duitsland de economische motor onverstoorbaar door. De werkgelegenheid stijgt, de consument ziet geen reden zuinig te zijn. Als men zich al ergens zorgen over maakt, dan is het de alsmaar stijgende prijs aan de benzinepomp.

Eind maart verkondigde het toonaangevende Duitse Ifo-Institut (München), dat het vertrouwen van ondernemers in de Bondsrepubliek is gestegen tot een nieuw record in acht maanden tijd. De opwaartse trend is vooral het resultaat van goede zaken in de detailhandel. In industrie en groothandel is het optimisme niet helemaal zo groot. Hierdoor blijven de prognoses wat betreft een spoedig einde van een dreigende recessie terughoudend. Ifo-chef Werner Sinn tempert daarom al te grote euforie: “de zaken kunnen beter.”

Huizenmarkt in Berlijn voor beleggers aantrekkelijker dan ooit

Huizenmarkt in Berlijn voor beleggers aantrekkelijker dan ooit

Voor beleggers in woonvastgoed is Berlijn momenteel de belangrijkste  markt in Europa. Afgelopen jaar verwisselden rond de 32.000 woningen in de Duitse metropool (3,5 miljoen inwoners) van eigenaar.  Met een transactievolume van € 2,3 miljard kwam dat neer op 37 procent van de gehele Duitse markt. Als je daar de “normale” transacties op de Berlijnse woningmarkt bij optelt,  is hiermee nog eens rond de € 6 miljard gemoeid. Het gaat namelijk naast de gewone  inwoners van Berlijn, die een eigen woning kopen, ook om mensen die een tweede huis in de stad aanschaffen alsmede beleggers die een huurwoning kopen.

Duitse afnemers: leveranciers moeten verwijdering van verpakkingen betalen

Duitse afnemers: leveranciers moeten verwijdering van verpakkingen betalen

De Duitse verpakkingsverordening kan ingrijpende gevolgen hebben voor Nederlandse bedrijven die goederen naar Duitsland exporteren. De actuele regels verplichten namelijk in beginsel alle bedrijven die met hun producten consumentenverpakkingen naar Duitsland leveren, om zich aan te sluiten bij een van de negen erkende duale systemen voor afvalverwijdering. Steeds meer Duitse afnemers eisen dan ook van hun leveranciers een bewijs dat deze zijn aangesloten bij een duaal systeem volgens de Duitse “Verpackungsverordnung” en de kosten voor inzameling en verwijdering van verpakkingen betalen. Sinds 2009 is diegene licentieplichtig die producten als eerste in Duitsland in omloop brengt (Erstinverkehrbringer).

Een testament voorkomt erfeniskwesties

Ieder jaar worden er in Duitsland zo’n slordige 200 miljard euro aan erfenissen vermaakt. Meer dan eens moet een erfenis onder meerdere personen verdeeld worden, en wel omdat de erflater zijn nalatenschap niet of slechts ontoereikend heeft geregeld. Hierdoor krijgt men te maken met de “beruchte” groep van “gezamenlijke erfgenamen”, die maar al te vaak grote herrie krijgen en vervolgens voor de rechter om de “buit” gaan vechten.

Seminar 26-04-2012: Nederlandse werkgevers met werknemers in Duitsland: Fiscale, sociale & juridische aspecten bij tewerkstelling in Duitsland

Seminar 26-04-2012: Nederlandse werkgevers met werknemers in Duitsland: Fiscale, sociale & juridische aspecten bij tewerkstelling in Duitsland

Heeft u uw pijlen gericht op de Duitse markt? Dan zijn er verschillende manieren om de grens over te gaan. U kunt beginnen met het uitzenden van uw Nederlandse werknemers naar Duitsland. Soms is het echter verstandig om onmiddellijk een Duitse werknemer in dienst te nemen. Het is van belang dat u in elk van deze situaties oog hebt voor de fiscale, sociale zekerheidsrechtelijke en arbeidsrechtelijke aspecten om problemen te vermijden. Tijdens deze studiedag zetten wij de belangrijkste aandachtspunten op dit vlak voor u op een rij.

De nieuwe Zukunftsatlas van het Prognos instituut

Duitsland is booming. En de voorspellingen voor de nabije toekomst liegen er ook al niet om. De traditionele economische centra van de Bondsrepubliek zijn goed door de recessie heen gerold en profiteren alweer van de groeiende vraag naar goederen en diensten. Opvallend is dat economische groei in toenemende mate in de grote steden plaatsvindt. Daarnaast ontwikkelen echter ook landelijke regio’s een veelbelovende dynamiek. Technologische innovatie, een groeiend concurrentievermogen en een toenemend aantal hoogopgeleiden staan garant voor een markt die kansen biedt.

Steeds meer Duitse bedrijven zijn afhankelijk van internet

Vijftig procent van de bedrijven in Duitsland zijn volgens een onderzoek van het Institut der deutschen Wirtschaft (IW) en de hightech-federatie Bitcom inmiddels in hoge mate afhankelijk van internet. Daar staat tegenover dat 18 procent van hen nog steeds volledig internet-abstinent is. Het instituut had voor zijn onderzoek de bedrijfsmodellen van 2.500 ondernemingen bestudeerd. Hieruit bleek dat 18 procent van de Duitse ondernemingen, wat inkoop, inkomsten en klantenbenadering betreft, compleet afhankelijk is van internet en 32 procent van hen in toenemende mate. Nog eens 32 procent maken slechts onregelmatig gebruik van internet en 18 procent zijn totale “offliners”.

Betaling van bekeuringen chauffeurs is belastbaar inkomen

Als in Duitsland een expeditiebedrijf geldboetes voor zijn rekening neemt die tegen zijn chauffeurs werden uitgevaardigd omdat ze de voorgeschreven rij- en rusttijden niet in acht namen, dan heeft dit fiscale gevolgen voor de werknemer. Want dit “gebaar” van de werkgever wordt overeenkomstig een recentelijk vonnis van de Bundesfinanzhof gezien als (extra) arbeidsloon, waarover de werknemer belasting dient te betalen.

Terwijl de directie van het expeditiebedrijf in kwestie van mening was dat haar bestuurders de wet “in het belang van de zaak” hadden overtreden, en daarom maar al te graag opkwam voor de geldboetes, kwam de rechtbank tot de slotsom, dat er in het concrete geval van een handeling in het belang van het bedrijf geen sprake kon zijn. Per slot van rekening dient een bedrijf ervoor te zorgen dat zijn werknemers ook zonder wetsovertredingen aan de contractuele verplichtingen van de zaak kunnen voldoen.

Kan men Nederlands-Duitse cultuurverschillen neutraliseren?

Naar aanleiding van een lezing over cultuurverschillen ontving ik jaren geleden een mail met een buitengewoon interessante vraagstelling die mij gedwongen heeft de relatie tussen Duitsers en Nederlanders opnieuw te doordenken. De betreffende ‘brievenwisseling’ is nog steeds actueel zodat ik de inhoud met u wil delen.

Zwaardere straffen voor belastingzondaars

Wie in Duitsland de fiscus voor meer dan één miljoen euro oplicht, draait onherroepelijk de bak in. Dit heeft de Bundesgerichtshof onlangs bepaald. Slechts in goed beredeneerde uitzonderingsgevallen mag er voortaan een voorwaardelijke straf worden opgelegd. De rechtbank maakte met deze beslissing een vooraf door een lagere instantie opgelegde voorwaardelijke straf voor een zakenman uit

Augsburg ongedaan en volgde hiermee de eis van de officier die in hoger beroep was gegaan.

Duitse makelaars verwachten 2012 stijgende vraag naar woonvastgoed

Gevraagd naar hun inschatting van de actuele ontwikkelingen op de Duitse vastgoedmarkt en de koopmotivatie van hun klanten spraken onlangs de meeste van de 750 geënquêteerde makelaars de verwachting uit, dat de vraag naar woonvastgoed 2012 gestaag blijft groeien. De grootste toename zien de makelaars bij meergezinshuizen en huurappartementen.74 procent van de geënquêteerden gaat ervan uit dat dit marktsegment een positieve trend zal vertonen, 71 respectievelijk 70 procent uit zich aldus met betrekking tot eengezinswoningen en koopflats voor eigen gebruik. Voor huurappartementen verwacht 66 procent een groeiend interesse.

Wijzigingen in de Duitse BTW-wetgeving

In de Duitse BTW-wetgeving zijn met ingang van 1 januari 2012 twee wijzigingen vast te stellen. Bij de eerste wijziging gaat het om de zogenoemde intracommunautaire leveringen: ondernemers die goederen vanuit Duitsland naar een andere EU-lidstaat leveren zijn officieel sinds begin dit jaar verplicht, om in hun administratie een ontvangstbevestiging van de afnemer op te nemen. Zijn zij niet in het bezit van deze ontvangstbevestiging, zijn zij verplicht om in plaats van het nultarief Duitse BTW in rekening te brengen.

Succesvol fusioneren of een bedrijf overnemen

Op zoek naar uitbreiding van uw marktaandeel in Duitsland? U wilt uw concurrentiepositie verbeteren en stelt kostenefficiëntie zeer op prijs? Dan is het kopen van een branchegenoot of een toeleverancier voor u een optie, maar ook een fusie tussen uw bedrijf en een Duitse partner kan een goed rendement opleveren.

Wanneer bieden fusies en overnames perspectief? Bijvoorbeeld wanneer een bedrijf een nieuwe markt wenst te betreden, een nieuw product in Duitsland wil introduceren, zijn industriële knowhow wil verbreden, door synergie exploitatiekosten wil besparen of van een samensmelting een financiële hefboomwerking verwacht.

Full service op het gebied van salarisadministratie

Het voeren van een Duitse salarisadministratie met al z´n wisselende parameters is een vak apart en het spreekt bijna vanzelf dat je deze werkzaamheden als Nederlander aan (Duitse) specialisten overlaat

Uw kantoor verzorgt de salarisadministratie voor Nederlandse bedrijven met medewerkers die in Duitsland wonen en werken? Welnu, dan is u stellig bekend dat deze werknemers onder de Duitse belastingplicht en sociale wetgeving vallen. Dit betekent dat in Duitsland belasting moet worden betaald en ook de premies voor de sociale verzekering moeten worden afgedragen. Mocht dit niet het geval zijn en u hebt uit naam van uw opdrachtgever ten onrechte jarenlang loonbelasting en sociale lasten in Nederland afgedragen, loopt u kans hiervoor aansprakelijk gesteld te worden.

Nieuwe meldplicht bij uitzendwerk

Per 1 januari 2012 is in Duitsland een algemeen minimumloon voor uitzendkrachten in werking getreden. In het Westen van de Bondsrepubliek ligt dit minimumloon bij € 7,89 bruto, in de vijf oostelijke deelstaten bij € 7,01. Het minimumloon geldt niet voor een branche in het bijzonder, maar automatisch voor alle uitzendkrachten die in Duitsland tewerkgesteld worden. Een ander gevolg van deze nieuwe regeling is, dat zowel de uitlener als de inlener bij een grensoverschrijdende Arbeitnehmerüberlassung aan dezelfde meld- en documentatieverplichtingen moet voldoen, die tot nu toe alleen met betrekking tot het Arbeitnehmer-Entsendegesetz, met name in de bouwsector, van toepassing waren.

Lading vast en zeker: foto van de maand

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting.

Kijk hier voor de foto´s: http://www.tis-gdv.de

Column De Polisagent: Afdekken contractrisico

Veelvuldig worden wij geconfronteerd met de onwetendheid, wat er nu precies wordt bedoeld met het mogelijk afdekken van contractrisico. Verzekering tegen contractrisico wordt desgewenst gecombineerd met kredietverzekering tegen wanbetaling door debiteuren. Vaak betekent het meedekken van dit risico slechts een geringe premie aanpassing.
Maar wat is dit nu precies?

Congres - Grensoverschrijdend dichtbij

6 maart 2012, Evenementenhal Venray

Zakendoen met uw buren. Het klinkt logisch, maar veel bedrijven zien in de Duits-Nederlandse grens een hindernis om tot zaken te komen. Toch liggen er ruime kansen voor bedrijven die de stap over de grens wagen. Maar wat komt er allemaal bij kijken? Welke kansen zijn er dan en hoe kunt u deze benutten? Dat is het thema van het congres “Grensoverschrijdend dichtbij”.

Opnieuw aanpassing Duitse overdrachtstax

De hypotheekrentetarieven liggen in Duitsland momenteel nóg lager dan in Nederland. Mede doordat de huurprijzen hier stijgen, biedt investeren in Duits vastgoed volop kansen op een goed rendement. Let wel: ook Duitsland kent een overdrachtsbelasting, de heffing is zaak van de deelstaten.

Verhuizen naar de vleespotten is de sleutel voor de redding van de euro

Waarom zou de euro bezwijken als de dollar nog iedere financiële crisis zonder kleerscheuren heeft doorstaan. Goed, iedereen gaat er quasi als door God gegeven van uit dat de Amerikaanse dollar de toonaangevende munt op de wereldmarkt was en is. Toch is dit niet zo vanzelfsprekend als het lijkt. Per slot van rekening bindt deze munt gebieden samen, die eigenlijk niet onder een noemer te brengen zijn.

Wie met te veel cash op zak Duitsland binnenrijdt, riskeert een forse boete

Bij grensoverschrijdend geldtransport naar en vanuit de EU gelden een aantal spelregels. Wie bijvoorbeeld op reis van Zwitserland naar Duitsland bij een grenscontrole meer dan de geoorloofde 10.000 euro aan contanten op zak blijkt te hebben, raakt definitief in conflict met de Duitse autoriteiten. Als de douane van opzet uit gaat, kan de boete oplopen tot 1 miljoen euro!

Nederlands testament voldoet niet voor nalatenschap in Duitsland

Ieder land heeft zijn eigen regels van erfrecht. In de meeste gevallen woont de erflater op het moment van overlijden in het land waarvan hij ook de nationaliteit bezit. Dan bestaat er geen onduidelijkheid. Overlijdt er echter een Nederlander die woonachtig is in Duitsland, dan is niet automatisch het Nederlands recht op de regeling van de nalatenschap van toepassing.

Duitse bankkredieten voor investeerders

Nederlandse investeerders die willen profiteren van de gunstige situatie op de Duitse vastgoedmarkt en een vakantiehuis, een apartementencomplex of een winkelcentrum willen kopen, kunnen voor een lening steeds vaker ook bij Duitse banken terecht. In het verleden was de situatie eerder zo dat Nederlanders, die met hun financieringsaanvraag bij Duitse kredietverstrekkers aanklopten, in de meeste gevallen afgewezen werden.

Belastingaangifte te laat? Boete!

Ondernemers met een vestiging in Duitsland die hun maandelijks wederkerende belastingaangifte met name op het gebied van omzet- of loonbelasting niet op tijd aanleveren en het verschuldigde bedrag niet voldoen, moeten vanaf heden rekenen met snelle sancties. De Duitse Belastingdienst zal volgens een nieuwe richtlijn, die per 1 januari in werking is getreden, te laat aangeleverde aangiftes meteen doorsturen naar de afdeling strafzaken. Voor veel belastingplichtigen in Duitsland kan dit tot een aanzienlijke verscherping van het fiscale procedé leiden.

Meervoudig dienstverband en de sociale verzekeringsplicht

Als in Duitsland een werknemer bij meerdere werkgevers in dienst is, is dit wat betreft de sociale verzekering een speciaal geval. Te toetsen is vandaar allereerst, of er werkelijk sprake is van meervoudig dienstverband. Dit is namelijk alleen dan het geval, indien het werk bij verschillende werkgevers plaatsvindt. En bij meervoudig dienstverband moet worden nagegaan, voor welk dienstverband een sociale verzekeringsplicht bestaat.

Transportrecht: Lading vast en zeker: foto van de maand - januari 2012

Iedere maand publiceert de `Transport-Informations-Service´een nieuwe foto omtrent ongevallen in verband met slecht beveiligde lading. Ook geeft men een technische toelichting.

 

Kijk hier voor de foto´s: http://www.tis-gdv.de

Column De Polisagent: Een heel goed 2012 gewenst zonder oninbare vorderingen

Titel

We zien al geruime tijd dat het, zowel voor particulieren als voor bedrijven, bijzonder lastig is om een nieuwe financiering of een kredietverhoging bij de bank rond te krijgen.

Minimumloon nu ook bij tijdelijke tewerkstelling

In Duitsland hebben twee miljoen werknemers mogelijk een zucht van verlichting geslaakt. De regering Merkel heeft in haar laatste kabinetszitting voor het kerstreces voor een aantal branches nieuwe minimumlonen besloten. Voor tijdelijke tewerkstelling is het wettelijk minimumloon zelfs een première.

Gedetailleerde bouwbeschrijving is een absolute must

Investeren in stenen is een heuse optie in financieel woelige tijden als deze. Beleggen in een vakantiehuis in Duitsland is daarom bij een groeiend aantal Nederlanders populair. Wie op zijn favoriete vakantieplek graag wooneigendom wil kopen, dat zich nog in de planning bevindt, laat in de meeste gevallen een makelaar of projectontwikkelaar een exposé samenstellen, waarin (onder meer) een nauwkeurige bouwbeschrijving is opgenomen; vooral bij aankoop van een huis dat nog gebouwd moet worden is deze bouwomschrijving een essentieel onderdeel van de contractstukken.

Nieuw energiebeleid schept kansen

Terwijl de regering Merkel afgelopen jaar na de ramp van Fukushima binnen no time besloot alle kerncentrales uiterlijk 2022 te sluiten en in alternatieve energie te investeren, doet Nederland juist het tegenovergestelde en blijft kolencentrales bouwen.

Duitse deelstaten verhogen 2012 overdrachtsbelasting

De recente verlaging van het belangrijkste rentepercentage in de eurozone door de Europese Centrale Bank (ECB) met een kwart procentpunt naar een historische 1,0 procent zal ongetwijfeld zijn weerslag hebben op de hypotheekrentetarieven. Die liggen in Duitsland momenteel nóg lager dan in Nederland. Mede doordat de huurprijzen hier stijgen, biedt investeren in Duits vastgoed volop kansen op een goed rendement. Let wel: ook Duitsland kent een overdrachtsbelasting, de heffing is zaak van de deelstaten en de tarieven zijn zeker niet overal hetzelfde.

Regels voor het in omloop brengen van producten in Duitsland

Wie in Duitsland consumentengoederen in omloop brengt, is verplicht op de producten of de verpakking ervan naam en adres van de fabrikant te vermelden. Aangezien verpakkingen maar al te vaak kwijtraken, verdient het aanbeveling deze gegevens op het product aan te brengen. Een vermelding van naam en adres in de gebruiksaanwijzing of de handleiding op het prijsetiket dan wel op een afzonderlijk etiket is ook geoorloofd en staat gelijk met de opgave van de gegevens op de verpakking. De opgave van deze gegevens op de kassabon, de factuur of op het expeditiepakket is niet voldoende.

Auteursrechten geen belemmering voor Stuttgart 21

De omstreden bouw van een treinstation onder het centrum van de Zuid-Duitse stad Stuttgart kan doorgaan. Niet alleen omdat bijna 60% van de kiezers in een referendum in Baden-Württemberg het voorstel om het bouwcontract met Deutsche Bahn op te zeggen onlangs verwierp. Maar ook omdat de Bundesgerichtshof onlangs de eis van een erfgenaam van de architect van de Hauptbahnhof heeft afgewezen. Deze had met zijn bezwaar tegen het niet toelaten van het beroep in cassatie door het Oberlandesgericht Stuttgart willen bereiken, dat de Bundesgerichtshof de zaak rond de afbraak van gedeeltes van het hoofdgebouw alsnog voor zou laten komen.

Verhoogde drempelwaarden bij openbare aanbestedingen

De Europese Commissie heeft zojuist de nieuwe drempelwaarden voor openbare aanbestedings- en toewijzingsprocedures bekendgemaakt. Zij zijn geldig met ingang van 1 januari 2012. De EU-drempelwaarden bepalen, vanaf welke opdrachtwaarde (bijvoorbeeld een Duitse) opdrachtgever zijn werkopdracht op Europese schaal moet aanbesteden. Een aanpassing als deze geschiedt om de twee jaar.

Hogere minimumlonen in de Duitse bouw

In de Duitse bouw- en bouwgerelateerde sector worden met

ingang van 1 januari van dit jaar de minimumlonen aangepast.

Nieuwe wettelijke regelingen 2012

Het jaar 2011 was er in Duitsland een van gestage economische opleving en van een ongekende ontwikkeling van de werkgelegenheid. Desondanks of juist daarom hebben de wetgevende instanties voor mens en bedrijf ook dit jaar weer een aantal nieuwigheden bedacht die zich in ieders portemonnee zullen terugvinden.

 

Hoe krijg ik mijn in Duitsland betaalde BTW terug?

In de loop van een kalenderjaar kan het gebeuren, dat voorbelastingbedragen van een niet in Duitsland gevestigde ondernemer al naar gelang zijn omzet in Duitsland op twee verschillende manieren kunnen worden teruggevorderd: enerzijds in het kader van een restitutiesysteem, het Vorsteuer-Vergütungsverfahren, anderszijds in het kader van de algemene omzetbelastingprocedure via het voor Nederlandse ondernemers verantwoordelijke Finanzamt in Kleve, de zogenoemde Regelbesteuerung. Omdat dit in de praktijk nogal lastig is, heeft het Duitse Ministerie van Financiën begin juni hieromtrent een vereenvoudiging teweeggebracht.