Column De Polisagent: Tijdelijke aanvullende staatkredietverzekering (TASK) beëindigd

In verband met verlaging door kredietverzekeraars van een fors aantal limieten na het uitbreken van de economische crisis, werd door de Nederlandse overheid, zowel voor binnenlandse leveringen als voor export, een extra mogelijkheid geboden om toch tot ruimere dekking op afnemers te komen. Bedoeld als economische steunmaatregel is van deze mogelijkheid slechts in zeer geringe mate gebruik gemaakt.

  • gepubliceerd : Dienstag, 30 November 2010