Artikelen 2022

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Gevolgen, problemen en oplossingen

De bouwbranche tijdens de Oekraïne-oorlog

Door de oorlog in Oekraïne en de daarmee gepaard gaande sancties zijn de prijzen voor veel grondstoffen extreem gestegen. Een einde aan deze prijsstijgingen is momenteel nog niet in zicht.

Schriftvormvereiste bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Voldoet een ingescande handtekening aan het schriftvormvereiste?

Schriftvormvereiste bij tijdelijke arbeidsovereenkomsten

Het Landesarbeitsgericht (LAG) Berlin-Brandenburg heeft in de uitspraak van 16 maart 2022 duidelijk gesteld dat een ingescande handtekening niet voldoet aan het wettelijk vereiste schriftelijke vorm.

Afspraken over zwart geld in de bouwsector

Gevolgen voor wettelijke garantierechten (de Duitse Gewährleistung) en deelbetalingen

Afspraken over zwart geld in de bouwsector .

Overeenkomsten in de bouw worden gesloten door aanbod en aanvaarding. Op deze overeenkomsten zijn de algemene wettelijke voorschriften van het Duitse Burgerlijk Wetboek (BGB) en de bijzondere voorschriften voor overeenkomsten in de bouw van toepassing.

Negatieve rente, een onderwerp waarover men ruzie blijft maken.

Kunnen spaarders nu opgelucht ademhalen?

Negatieve rente, een onderwerp waarover men ruzie blijft maken.

Negatieve rente is een oneindig geschilpunt tussen banken enerzijds en klanten anderzijds. 

Duitslands meest verkochte matras

Reclame-uiting

Duitslands meest verkochte matras

Reclame maken met de slogan “Deutschlands meistverkaufte Matratze” is alleen toegestaan als met concrete cijfers kan worden aangetoond dat dit ook echt zo is, zo oordeelde het Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt am Main op 13-01-2022 (zaaknummer 6 U 161/21).

Controles door de Duitse Zoll

Vooral met betrekking tot de minimumlonen

Controles door de Duitse Zoll

In de grensregio Kleve voert het Hauptzollamt Duisburg op dit moment meer controles bij bedrijven uit.

De druk door het Lieferkettengesetz

Welke consequenties dreigen?

De druk door het Lieferkettengesetz

De wet Lieferkettengesetz (Duitse wet op de toeleveringsketen = LKG) treedt op 01-01-2023 in werking. 

Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten

Is het netto of bruto afrekenbedrag doorslaggevend?

 Contractuele boetes in algemene voorwaarden, in het bijzonder bouwcontracten.

Algemene voorwaarden maken deel uit van bijna alle bouwcontracten. In deze algemene voorwaarden staan daarbij vaak clausules waarin een mogelijke contractuele boete wordt geformuleerd in het geval bepaalde voorwaarden niet worden nageleefd. 

Auteursrechtelijke bescherming "World Feed" van de UEFA Champions League

Auteursrechtelijke bescherming

De zogenaamde "World Feed" van de uitzendingen van de UEFA Champions League wordt door het auteursrecht beschermd. Dit heeft het Oberlandesgericht (OLG) Frankfurt beslist in een uitspraak in hoger beroep van 14 december 2021 (zaak nr. 11 U 53/21).

Recht op huurkorting tijdens de lockdown is mogelijk

Recht op huurkorting tijdens de lockdown is mogelijk

Het Bundesgerichtshof heeft geoordeeld: Een huurkorting vanwege de gedwongen sluiting vanwege de coronapandemie is mogelijk. 

Verkoop van onroerend goed in 2022

Verwachte voordelen

Verkoop van onroerend goed in 2022

Voor de verkoper hangt de verkoop van een onroerende zaak meestal af van de actuele prijsontwikkelingen. De prijzen voor nieuwbouw worden steeds hoger en de bouwkosten stijgen gestaag

De wet Lieferkettengesetz in de praktijk

Strengere regels in de Duitse wet inzake toeleveringsketen

De wet Lieferkettengesetz in de praktijk

De wet Lieferkettengesetz (ook wel Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz genoemd) gaat in 2023 in en is verplicht voor ondernemingen met meer dan 3.000 werknemers. 

Verzekering tegen schade door verplichte sluiting van het bedrijf tijdens de COVID 19-pandemie

Uitspraak van het `Bundesgerichtshof´

Verzekering tegen schade door verplichte sluiting van het bedrijf tijdens de COVID 19-pandemie

Veel ondernemers in de horeca hadden gehoopt op een positieve beslissing van het BGH (Bundesgerichtshof) in het geschil over uitkering door de verzekering voor schade die is opgelopen omdat het bedrijf vanwege de pandemie verplicht moest sluiten.

Minimumloon stijgt naar € 12,00

Vanaf 1 oktober 2022

Minimumloon stijgt naar € 12,00

Vanaf 01-10-2022 stijgt het wettelijk minimumloon in Duitsland naar € 12,00 bruto per uur.

Wat is het verschil tussen de Duitse `Garantie´ en `Gewährleistung´?

Algemene voorwaarden - offertes - zekelijke correspondentie

Wat is het verschil tussen de Duitse `Garantie´ en `Gewährleistung´?

Nederlandse ondernemers vertalen zowel in algemene voorwaarden als in offertes en zakelijke correspondentie het Duitse woord "Garantie" vaak 1 op 1 met het Nederlandse woord "garantie".

Wat verandert er in 2022?

Nieuwe wettelijke regelingen: sociale zekerheid, arbeid, milieu, wonen

Wat verandert er in 2022?
  1. Sociale zekerheid

Een groot aantal vernieuwingen doet zich voor bij de verplichte premies en uitkeringen. Zo worden de pensioen en de bijstandsuitkering Hartz IV verhoogd.

Arbeitnehmerüberlassung - terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Gewijzigde kosten en nieuw informatieblad

Arbeitnehmerüberlassung - terbeschikkingstelling van arbeidskrachten

Voor het ter beschikking stellen van arbeidskrachten is in Duitsland in principe een vergunning nodig. Dat wil zeggen dat de uitlener een vergunning nodig heeft, die bij de Bundesagentur für Arbeit moet worden aangevraagd.

Eigenaren van Duits onroerend goed moeten nu aparte aangifte bij het Finanzamt doen

Nieuwe wet op onroerendezaakbelasting

Eigenaren van Duits onroerend goed moeten nu aparte aangifte bij het Finanzamt doen

Huiseigenaren moeten nu al handelen. Hoewel de hervorming van de onroerendezaakbelasting pas in 2025 van kracht zal worden, moet per 1 januari 2022 de waarde van ongeveer 36 miljoen onroerende goederen in het hele land opnieuw worden vastgesteld. 

De grenzen van de `overeenkomst op afstand´

Fernabsatzvertrag

De grenzen van de `overeenkomst op afstand´

Overeenkomsten op afstand worden gekenmerkt door het uitsluitende gebruik van technieken voor communicatie op afstand (bijv. e-mail, brief, telefoon).